ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [210]  Athakho  bhagava  rajagahe yathabhirantam viharitva yena
savatthi  tena  carikam  pakkami  anupubbena carikam caramano yena
@Footnote: 1 Ma. panayya.
Savatthi  tadavasari  .  tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena kosalesu
janapadesu  udenena  upasakena  sangham  uddissa viharo karapito
hoti  . so bhikkhunam santike dutam paheti 1- agacchantu bhadanta
icchami  dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca  passitunti .
Bhikkhu  evamahamsu  bhagavata  avuso  pannattam  na vassam upagantva
purimam  va  temasam  pacchimam  va  temasam  avasitva  carika
pakkamitabbati  agametu  udeno upasako yava bhikkhu vassam vasanti
vassam  vuttha  gamissanti  sace  panassa  accayikam  karaniyam tattheva
avasikanam  bhikkhunam  santike  viharam  patitthapetuti  .  udeno
upasako  ujjhayati  khiyati  vipaceti  katham hi nama bhadanta maya
pahite  na agacchissanti aham hi dayako karako sanghupatthakoti .
Assosum  kho  bhikkhu  udenassa  upasakassa  ujjhayantassa khiyantassa
vipacentassa.
   {210.1} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Athakho
bhagava  etasmim  nidane [2]- dhammim katham katva bhikkhu amantesi
anujanami  bhikkhave  sattannam  sattahakaraniyena  pahite  gantum  na
tveva  appahite  bhikkhussa  bhikkhuniya  sikkhamanaya  samanerassa
samaneriya  upasakassa  upasikaya  anujanami  bhikkhave  imesam
sattannam  sattahakaraniyena  pahite  gantum  na  tveva  appahite
sattaham sannivatto katabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pahesi .  2 Ma. etasmim pakarane.
   {210.2} Idha pana bhikkhave upasakena sangham uddissa viharo karapito
hoti . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu bhadanta
icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti . gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto katabbo.
   {210.3} Idha pana bhikkhave upasakena sangham uddissa addhayogo
karapito hoti .pe. pasado karapito hoti. Hammiyam karapitam
hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti. Kotthako
karapito  hoti  . upatthanasala karapita hoti . aggisala
karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita
hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti.
Udapano  karapito  hoti  .  udapanasala karapita hoti .
Jantagharam  karapitam  hoti  .  jantagharasala karapita hoti .
Pokkharani  karapita  hoti  .  mandapo  karapito  hoti .
Aramo  karapito  hoti . aramavatthum karapitam hoti . so
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  agacchantu bhadanta icchami
dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca  passitunti  . gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto katabbo.
   {210.4}  Idha  pana  bhikkhave  upasakena  sambahule  bhikkhu
uddissa  .pe.  ekam  bhikkhum  uddissa  viharo  karapito
hoti  .  addhayogo  karapito  hoti  .  pasado karapito
Hoti  .  hammiyam  karapitam  hoti  . guha karapita hoti .
Parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti. Upatthanasala
karapita  hoti  .  aggisala  karapita  hoti  . kappiyakuti
karapita hoti . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito
hoti  .  cankamanasala  karapita  hoti . udapano karapito
hoti  .  udapanasala  karapita  hoti  . jantagharam karapitam
hoti  .  jantagharasala  karapita hoti . pokkharani karapita
hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti .
Aramavatthum  karapitam  hoti  .  so  ce  bhikkhunam santike dutam
pahineyya  agacchantu  bhadanta  icchami  dananca  datum  dhammanca
sotum  bhikkhu  ca  passitunti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo.
   {210.5}  Idha  pana  bhikkhave upasakena bhikkhunisangham uddissa
sambahula  bhikkhuniyo  uddissa  ekam  bhikkhunim  uddissa  sambahula
sikkhamanayo   uddissa  ekam  sikkhamanam  uddissa  sambahule
samanere   uddissa   ekam   samaneram  uddissa  sambahula
samaneriyo   uddissa   ekam   samanerim  uddissa  viharo
karapito  hoti  .  addhayogo  karapito  hoti  . pasado
karapito  hoti  .  hammiyam  karapitam hoti . guha karapita
hoti  . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti .
Upatthanasala  karapita  hoti  .  aggisala  karapita
Hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita hoti 1-.
Cankamo  karapito  hoti  .  cankamanasala  karapita hoti .
Udapano  karapito  hoti  .  udapanasala karapita hoti .
Pokkharani  karapita  hoti  .  mandapo  karapito  hoti .
Aramo  karapito  hoti . aramavatthum karapitam hoti . so
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  agacchantu bhadanta icchami
dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca  passitunti  . gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto katabbo.
   {210.6}  Idha  pana  bhikkhave  upasakena  attano atthaya
nivesanam  karapitam  hoti . sayanigharam karapitam hoti . uddosito
karapito  hoti  . atto karapito hoti . malo karapito
hoti  .  apano  karapito  hoti  .  apanasala karapita
hoti  .  pasado karapito hoti . hammiyam karapitam hoti .
Guha  karapita  hoti  .  parivenam karapitam hoti . kotthako
karapito  hoti  . upatthanasala karapita hoti . aggisala
karapita  hoti . rasavati karapita hoti . vaccakuti karapita
hoti . cankamo karapito hoti . cankamanasala karapita hoti.
Udapano karapito hoti . udapanasala karapita hoti. Jantagharam
karapitam  hoti  .  jantagharasala  karapita hoti . pokkharani
karapita hoti . mandapo karapito hoti . aramo karapito
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito param kiriyapadam na dissati.
Hoti  .  aramavatthum  karapitam  hoti . puttassa va vareyyam
hoti  dhituya  va  vareyyam  hoti  gilano va hoti abhinnatam
va  suttantam  bhanati  .  so  ce bhikkhunam santike dutam pahineyya
agacchantu   bhadanta   imam  suttantam  pariyapunissanti  purayam
suttanto  na  1-  palujjatiti  . annataram va panassa kiccam hoti
karaniyam  va  . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu
bhadanta  icchami  dananca  datum  dhammanca  sotum  bhikkhu  ca
passitunti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena pahite na tveva
appahite sattaham sannivatto katabbo.
   {210.7} Idha pana bhikkhave upasikaya sangham uddissa viharo
karapito hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu
ayya  icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite
sattaham sannivatto katabbo.
   {210.8} Idha pana bhikkhave upasikaya sangham uddissa addhayogo
karapito  hoti . pasado karapito hoti . hammiyam karapitam
hoti . guha karapita hoti . parivenam karapitam hoti. Kotthako
karapito  hoti  . upatthanasala karapita hoti . aggisala
karapita hoti . kappiyakuti karapita hoti . vaccakuti karapita
hoti  .  cankamo  karapito  hoti  . cankamanasala karapita
hoti   .  udapano  karapito  hoti  .  udapanasala
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Karapita  hoti  .  jantagharam  karapitam hoti . jantagharasala
karapita  hoti  .  pokkharani  karapita  hoti  .  mandapo
karapito  hoti  .  aramo  karapito  hoti . aramavatthum
karapitam hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya agacchantu
ayya  icchami dananca datum dhammanca sotum bhikkhu ca passitunti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite
sattaham sannivatto katabbo.
   {210.9} Idha pana bhikkhave upasikaya sambahule bhikkhu uddissa
.pe.  ekam  bhikkhum uddissa bhikkhunisangham uddissa sambahula bhikkhuniyo
uddissa  ekam  bhikkhunim  uddissa  sambahula  sikkhamanayo  uddissa
ekam  sikkhamanam  uddissa  sambahule  samanere  uddissa  ekam
samaneram   uddissa   sambahula  samaneriyo  uddissa  ekam
samanerim  uddissa  .pe.  attano  atthaya  nivesanam  karapitam
hoti . sayanigharam karapitam hoti . uddosito karapito hoti .
Atto  karapito  hoti  .  malo karapito hoti . apano
karapito  hoti  .  apanasala  karapita  hoti . pasado
karapito  hoti  .  hammiyam  karapitam hoti . guha karapita
hoti  . parivenam karapitam hoti . kotthako karapito hoti .
Upatthanasala  karapita  hoti . aggisala karapita hoti .
Rasavati  karapita  hoti  . vaccakuti karapita hoti . cankamo
karapito hoti . cankamanasala karapita hoti. Udapano karapito
Hoti . udapanasala karapita hoti . Pokkharani karapita hoti.
Mandapo karapito hoti . aramo karapito hoti. Aramavatthum
karapitam hoti . puttassa va vareyyam hoti dhituya va vareyyam
hoti  gilana va hoti abhinnatam va suttantam bhanati . sa ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  agacchantu  ayya  imam suttantam
pariyapunissanti  purayam  suttanto  na  1-  palujjatiti  . annataram
va panassa kiccam hoti karaniyam va . sa ce bhikkhunam santike dutam
pahineyya  agacchantu  ayya  icchami  dananca  datum  dhammanca
sotum  bhikkhu  ca  passitunti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabbo.
   {210.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuna sangham uddissa bhikkhuniya
sangham  uddissa  sikkhamanaya  sangham  uddissa  samanerena  sangham
uddissa  samaneriya  sangham  uddissa  sambahule  bhikkhu  uddissa
ekam  bhikkhum  uddissa  bhikkhunisangham  uddissa  sambahula  bhikkhuniyo
uddissa  ekam  bhikkhunim  uddissa  sambahula  sikkhamanayo  uddissa
ekam  sikkhamanam  uddissa  sambahule  samanere  uddissa  ekam
samaneram  uddissa  sambahula  samaneriyo  uddissa ekam samanerim
uddissa  .pe.  attano  atthaya  viharo  karapito  hoti .
Addhayogo  karapito  hoti  .  pasado  karapito  hoti .
Hammiyam karapitam hoti . guha karapita hoti . Parivenam karapitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Hoti  .  kotthako  karapito hoti . upatthanasala karapita
hoti  .  aggisala  karapita  hoti  .  kappiyakuti karapita
hoti  . vaccakuti karapita hoti . cankamo karapito hoti .
Cankamanasala  karapita  hoti  .  udapano karapito hoti .
Udapanasala  karapita  hoti  .  pokkharani karapita hoti .
Mandapo  karapito  hoti  .  aramo  karapito  hoti .
Aramavatthum  karapitam  hoti  .  sa  ce  bhikkhunam santike dutam
pahineyya  agacchantu  ayya  icchami  dananca  datum  dhammanca
sotum  bhikkhu  ca  passitunti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
pahite na tveva appahite sattaham sannivatto katabboti.
   [211] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
So  bhikkhunam  santike  dutam  pahesi  aham  hi gilano agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  pancannam  sattahakaraniyena  appahitepi  gantum
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniya  sikkhamanaya  samanerassa
samaneriya  anujanami  bhikkhave  imesam  pancannam  sattahakaraniyena
appahitepi gantum pageva pahite sattaham sannivatto katabbo.
   {211.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu gilano hoti. So ce bhikkhunam
santike  dutam  pahineyya  aham hi gilano agacchantu bhikkhu icchami
bhikkhunam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi
Pageva  pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami  gilanupatthakabhattam
va  pariyesissami  gilanabhesajjam  va  pariyesissami  pucchissami
va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa anabhirati uppanna hoti.
So  ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya anabhirati me uppanna
agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  anabhiratim vupakasessami
va  vupakasapessami  va  dhammakatham  vassa  karissamiti  sattaham
sannivatto  katabbo  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  kukkuccam
uppannam  hoti  . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya kukkuccam
me  uppannam  agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite
kukkuccam  vinodessami  va  vinodapessami  va  dhammakatham vassa
karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa ditthigatam uppannam hoti.
So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya ditthigatam me uppannam agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva pahite ditthigatam vivecessami va vivecapessami
va  dhammakatham  vassa  karissamiti  sattaham sannivatto katabbo .
Idha  pana bhikkhave bhikkhu garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho .
So  ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi  garudhammam
ajjhapanno  parivasaraho  agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam
agatanti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena appahitepi pageva
pahite  parivasadanam  ussukkam  karissami  va  anussavessami va
ganapurako va bhavissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu mulaya patikassanaraho hoti.
So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham 1- hi mulaya patikassanaraho
agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  mulaya  patikassanam
ussukkam karissami va anussavessami va ganapurako va bhavissamiti
sattaham sannivatto katabbo.
   {211.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu manattaraho hoti. So ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi manattaraho agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  manattadanam  ussukkam  karissami  va
anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhanaraho hoti. So ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi abbhanaraho agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  abbhanam  ussukkam  karissami  va
@Footnote: 1 Po. ahancamhi. ito param idisameva.
Anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.7}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa sangho kammam kattukamo
hoti  tajjaniyam va niyassam 1- va pabbajaniyam va patisaraniyam va
ukkhepaniyam  va  . so ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho
me  kammam  kattukamo  agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam
agatanti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho sangho kammam na kareyya lahukaya va
parinameyyati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.8}  Katam va panassa hoti sanghena kammam tajjaniyam va
niyassam  va  pabbajaniyam  va  patisaraniyam  va ukkhepaniyam va .
So  ce  bhikkhunam  santike dutam pahineyya sangho me kammam akasi
agacchantu  bhikkhu  icchami  bhikkhunam  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu  kho
sammavatteyya  lomam  pateyya  nettharam  vatteyya  sangho  tam
kammam patippassambheyyati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.9} Idha pana bhikkhave bhikkhuni gilana hoti . sa ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham  hi 2- gilana agacchantu
ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  gilanabhattam  va
pariyesissami  gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami  gilanabhesajjam
@Footnote: 1 Yu. Ra. nissayam .  2 Ma. hisaddo natthi.
Va  pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.10} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya anabhirati uppanna hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya anabhirati me uppanna agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi pageva pahite anabhiratim vupakasessami va vupakasapessami
va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.11} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya kukkuccam uppannam hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya kukkuccam me uppannam agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi pageva pahite kukkuccam vinodessami va vinodapessami va
dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.12} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya ditthigatam uppannam hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya ditthigatam me uppannam agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva pahite ditthigatam vivecessami va vivecapessami
va dhammakatham vassa karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.13} Idha pana bhikkhave bhikkhuni garudhammam ajjhapanna hoti manattaraha.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi garudhammam ajjhapanna
Manattaraha  agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite
manattadanam ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.14} Idha pana bhikkhave bhikkhuni mulaya patikassanaraha hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi mulaya patikassanaraha
agacchantu  ayya  icchami  ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  mulaya  patikassanam
ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.15}  Idha  pana bhikkhave bhikkhuni abbhanaraha hoti .
Sa  ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham hi abbhanaraha
agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  abbhanam
ussukkam karissamiti sattaham sannivatto katabbo.
   {211.16} Idha pana bhikkhave bhikkhuniya sangho kammam kattukamo
hoti  tajjaniyam  va  niyassam  va  pabbajaniyam va patisaraniyam va
ukkhepaniyam  va  . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sangho
me  kammam  kattukamo  agacchantu  ayya  icchami  ayyanam
agatanti  .  gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi
pageva  pahite kinti nu kho sangho kammam na kareyya lahukaya 1-
va   parinameyyati   sattaham   sannivatto  katabbo  .
Katam   va   panassa   hoti   sanghena   kammam   tajjaniyam
@Footnote: 1 Po. lahutaya.
Va  niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va .
Sa  ce  bhikkhunam  santike dutam pahineyya sangho me kammam akasi
agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam
bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  kinti  nu
kho  sammavatteyya  lomam  pateyya  nettharam  vatteyya  sangho
tam kammam patippassambheyyati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.17} Idha pana bhikkhave sikkhamana gilana hoti . Sa
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham hi gilana agacchantu
ayya  icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  gilanabhattam  va
pariyesissami  gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami  gilanabhesajjam
va  pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.18}  Idha  pana bhikkhave sikkhamanaya anabhirati uppanna
hoti  .pe.  kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti .
Sikkha kupita hoti . sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya sikkha
me  kupita  agacchantu  ayya  icchami  ayyanam  agatanti .
Gantabbam  bhikkhave  sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite
sikkhasamadanam   ussukkam   karissamiti   sattaham   sannivatto
katabbo.
   {211.19} Idha pana bhikkhave sikkhamana upasampajjitukama hoti.
Sa ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi upasampajjitukama agacchantu
Ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadam  ussukkam  karissami  va
anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.20} Idha pana bhikkhave samanero gilano hoti . So
ce  bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya  aham hi gilano agacchantu
bhikkhu  icchami bhikkhunam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi   pageva   pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami
gilanupatthakabhattam   va   pariyesissami   gilanabhesajjam   va
pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.21}  Idha  pana bhikkhave samanerassa anabhirati uppanna
hoti  .pe.  kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti .
Samanero vassam pucchitukamo hoti . so ce bhikkhunam santike dutam
pahineyya  aham  hi  vassam  pucchitukamo  agacchantu  bhikkhu icchami
bhikkhunam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena appahitepi
pageva  pahite  pucchissami  va  acikkhissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {211.22} Idha pana bhikkhave samanero upasampajjitukamo hoti.
So ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi upasampajjitukamo agacchantu
bhikkhu icchami bhikkhunam agatanti  . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  upasampadam  ussukkam  karissami  va
Anussavessami  va  ganapurako  va bhavissamiti sattaham sannivatto
katabbo.
   {211.23} Idha pana bhikkhave samaneri gilana hoti. Sa ce
bhikkhunam  santike  dutam  pahineyya aham hi gilana agacchantu ayya
icchami  ayyanam  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi   pageva   pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami
gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami
pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo.
   {211.24} Idha pana bhikkhave samaneriya anabhirati uppanna hoti.
Kukkuccam uppannam hoti . ditthigatam uppannam hoti . samaneri vassam
pucchitukama hoti . sikkham samadayitukama hoti . sa ce bhikkhunam
santike  dutam  pahineyya  aham  hi  sikkham samadayitukama agacchantu
ayya icchami ayyanam agatanti . gantabbam bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi  pageva  pahite  .  sikkhasamadanam  ussukkam karissamiti
sattaham sannivatto katabboti.
   [212] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mata gilana
hoti . sa puttassa santike dutam pahesi aham hi gilana [1]- icchami
puttassa  agatanti  .  athakho  tassa  bhikkhuno etadahosi bhagavata
pannattam  sattannam  sattahakaraniyena  pahite  gantum  na  tveva
appahite   pancannam   sattahakaraniyena   appahitepi   gantum
pageva  pahite  ayanca  me  mata  gilana  sa ca anupasika
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. agacchatu me putto.
Katham nu kho maya patipajjitabbanti . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami  bhikkhave  sattannam  sattahakaraniyena  appahitepi  gantum
pageva  pahite  bhikkhussa  bhikkhuniya  sikkhamanaya  samanerassa
samaneriya  matuya  ca  pitussa  ca  anujanami  bhikkhave imesam
sattannam  sattahakaraniyena  appahitepi  gantum  pageva pahite sattaham
sannivatto katabbo.
   {212.1} Idha pana bhikkhave bhikkhussa mata gilana hoti .
Sa  ce puttassa santike dutam pahineyya aham hi gilana agacchatu
me  putto  icchami  puttassa  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave
sattahakaraniyena  appahitepi  pageva  pahite  gilanabhattam  va
pariyesissami  gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami  gilanabhesajjam
va  pariyesissami  pucchissami  va  upatthahissami  vati  sattaham
sannivatto katabbo.
   {212.2} Idha pana bhikkhave bhikkhussa pita gilano hoti. So ce
puttassa santike dutam pahineyya aham hi gilano agacchatu me putto
icchami  puttassa  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave sattahakaraniyena
appahitepi   pageva   pahite  gilanabhattam  va  pariyesissami
gilanupatthakabhattam  va  pariyesissami gilanabhesajjam va pariyesissami
pucchissami va upatthahissami vati sattaham sannivatto katabbo.
   {212.3} Idha pana bhikkhave bhikkhussa bhata gilano hoti .
So  ce  bhatuno  santike  dutam  pahineyya  aham  hi  gilano
agacchatu  me  bhata  icchami  bhatuno  agatanti  .  gantabbam
Bhikkhave  sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham
sannivatto  katabbo  .  idha pana bhikkhave bhikkhussa bhagini gilana
hoti . sa ce bhikkhussa 1- santike dutam pahineyya aham hi gilana
agacchatu me bhata icchami bhatuno agatanti . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham sannivatto
katabbo.
   {212.4} Idha pana bhikkhave bhikkhussa natako gilano hoti.
So  ce bhikkhussa santike dutam pahineyya aham hi gilano agacchatu
bhadanto  icchami  bhadantassa  agatanti  .  gantabbam  bhikkhave
sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham sannivatto
katabbo . idha pana bhikkhave bhikkhussa 2- bhatiko gilano hoti.
So  ce bhikkhunam santike dutam pahineyya aham hi gilano agacchantu
bhikkhu  3-  icchami  bhikkhunam  4-  agatanti  . gantabbam bhikkhave
sattahakaraniyena  pahite  na  tveva  appahite  sattaham sannivatto
katabboti.
   [213] Tena kho pana samayena sanghassa mahaviharo 5- udriyati 6-
annatarena  upasakena  aranne  bhandam  chedapitam  hoti  .  so
bhikkhunam santike dutam pahesi sace bhadanta tam bhandam avahapeyyum 7-
dajjaham  tam bhandanti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave sanghakaraniyena gantum sattaham sannivatto katabboti.
@Footnote: 1 Po. Ma. bhatuno . 2 Ma. Yu. bhikkhugatiko . 3 Ma. bhadanta. 4 Ma. bhadantanam.
@5 Ma. Yu. viharo. 6 Po. Ma. undriyati. 7 Po. Ma. avahapeyyum. Yu.
@avahareyyum.
        Vassavasabhanavaram nitthitam pathamam 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 273-292. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=210&items=4&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=210&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=210&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3318              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3318              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :