ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [43]  Athakho  anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  pañcime
gahapati  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā  dullabhā  lokasmiṃ katame
pañca  āyu  gahapati  iṭṭho  kanto  manāpo  dullabho  lokasmiṃ
vaṇṇo  iṭṭho  kanto  manāpo  dullabho  lokasmiṃ  sukhaṃ  iṭṭhaṃ
kantaṃ  manāpaṃ  dullabhaṃ lokasmiṃ yaso iṭṭho kanto manāpo dullabho
lokasmiṃ saggā iṭṭhā kantā manāpā dullabhā lokasmiṃ.
@Footnote: 1 Ma. vijahati.
   {43.1} Ime kho gahapati pañca dhammā iṭṭhā kantā manāpā
dullabhā lokasmiṃ imesaṃ kho gahapati pañcannaṃ dhammānaṃ iṭṭhānaṃ kantānaṃ
manāpānaṃ dullabhānaṃ lokasmiṃ na āyācanahetu vā na 1- patthanahetu 2-
vā paṭilābhaṃ vadāmi imesañce 3- gahapati pañcannaṃ dhammānaṃ iṭṭhānaṃ
kantānaṃ  manāpānaṃ  dullabhānaṃ  lokasmiṃ āyācanahetu vā patthanahetu
vā paṭilābho abhavissa ko idha kena hāyetha
   {43.2} na kho gahapati arahati ariyasāvako āyukāmo āyuṃ āyācituṃ
vā abhinandituṃ vā āyussa vāpi hetu 4- āyukāmena gahapati ariyasāvakena
āyusaṃvattanikā  paṭipadā  paṭipajjitabbā  āyusaṃvattanikā hissa paṭipadā
paṭipannā āyupaṭilābhāya saṃvattati so lābhī hoti āyussa dibbassa vā
mānusassa vā
   {43.3}  na kho gahapati arahati ariyasāvako vaṇṇakāmo vaṇṇaṃ
āyācituṃ  vā  abhinandituṃ  vā  vaṇṇassa  vāpi  hetu vaṇṇakāmena
gahapati   ariyasāvakena   vaṇṇasaṃvattanikā  paṭipadā  paṭipajjitabbā
vaṇṇasaṃvattanikā   hissa   paṭipadā   paṭipannā   vaṇṇapaṭilābhāya
saṃvattati so lābhī hoti vaṇṇassa dibbassa vā mānusassa vā
   {43.4} na kho gahapati arahati ariyasāvako sukhakāmo sukhaṃ āyācituṃ
vā abhinandituṃ vā sukhassa vāpi hetu sukhakāmena gahapati ariyasāvakena
sukhasaṃvattanikā  paṭipadā  paṭipajjitabbā  sukhasaṃvattanikā  hissa  paṭipadā
paṭipannā  sukhapaṭilābhāya  saṃvattati  so  lābhī hoti sukhassa dibbassa
vā mānusassa vā
   {43.5}  na  kho  gahapati  arahati  ariyasāvako  yasakāmo
@Footnote: 1 Ma. nasaddo natthi . 2 Ma. Yu. patthanāhetu. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. imesaṃ kho . 4 Po. Yu. hetuṃ. ito paraṃ īdisameva.
Yasaṃ āyācituṃ vā abhinandituṃ vā yasassa vāpi hetu yasakāmena gahapati
ariyasāvakena  yasasaṃvattanikā  paṭipadā  paṭipajjitabbā  yasasaṃvattanikā
hissa  paṭipadā  paṭipannā  yasapaṭilābhāya  saṃvattati  so lābhī hoti
yasassa dibbassa vā mānusassa vā
   {43.6} na kho gahapati arahati ariyasāvako saggakāmo saggaṃ āyācituṃ
vā abhinandituṃ vā saggānaṃ vāpi hetu saggakāmena gahapati ariyasāvakena
saggasaṃvattanikā  paṭipadā  paṭipajjitabbā  saggasaṃvattanikā hissa paṭipadā
paṭipannā saggapaṭilābhāya saṃvattati so lābhī hoti saggānanti.
     Āyuṃ vaṇṇaṃ yasaṃ kittiṃ       saggaṃ uccākulīnataṃ
     ratiyo patthayānena        uḷārā aparāparā
     appamādaṃ pasaṃsanti       puññakiriyāsu paṇḍitā.
     Appamatto ubho atthe    adhiggaṇhāti paṇḍito
     diṭṭhe dhamme ca yo attho   yo cattho samparāyiko
     atthābhisamayā dhīro        paṇḍitoti pavuccatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 51-53. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=43&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=43&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=43&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=43&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=43              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=559              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=559              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :