ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [558]  119  Tisso imā bhikkhave vipattiyo katamā tisso
sīlavipatti  cittavipatti  diṭṭhivipatti  .  katamā ca bhikkhave sīlavipatti
idha  bhikkhave  ekacco pāṇātipātī hoti .pe. samphappalāpī hoti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  sīlavipatti  . katamā ca bhikkhave cittavipatti
idha  bhikkhave  ekacco  abhijjhālu  hoti byāpannacitto hoti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  cittavipatti  . katamā ca bhikkhave diṭṭhivipatti idha
bhikkhave  ekacco  micchādiṭṭhiko  hoti  viparītadassano  natthi dinnaṃ
natthi  yiṭṭhaṃ  .pe.  ye  imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā pavedentīti ayaṃ vuccati bhikkhave diṭṭhivipatti.
   {558.1}  Sīlavipattihetu  vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti cittavipattihetu
vā ... diṭṭhivipattihetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  . seyyathāpi bhikkhave
apaṇṇako  maṇi  uddhaṃkhitto  yena  yeneva  patiṭṭhāti supatiṭṭhitaṃyeva
patiṭṭhāti  evameva  kho bhikkhave sīlavipattihetu vā sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti
cittavipattihetu  vā  ...  diṭṭhivipattihetu  vā  sattā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti .
Imā kho bhikkhave tisso vipattiyo 1-.
   {558.2}   Tisso   imā  bhikkhave  sampadā  katamā
tisso    sīlasampadā    cittasampadā    diṭṭhisampadā   .
@Footnote: 1 Ma. vipattiyoti.
Katamā  ca  bhikkhave sīlasampadā idha bhikkhave ekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  .pe.  samphappalāpā  paṭivirato hoti ayaṃ vuccati
bhikkhave  sīlasampadā  .  katamā  ca  bhikkhave  cittasampadā  idha
bhikkhave  ekacco  anabhijjhālu  hoti  abyāpannacitto  hoti
ayaṃ  vuccati bhikkhave cittasampadā . katamā ca bhikkhave diṭṭhisampadā
idha  bhikkhave  ekacco  sammādiṭṭhiko  hoti  aviparītadassano atthi
dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  .pe.  ye  imañca  lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ
abhiññā sacchikatvā pavedentīti ayaṃ vuccati bhikkhave diṭṭhisampadā.
   {558.3}  Sīlasampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjanti cittasampadāhetu vā ...
Diṭṭhisampadāhetu vā bhikkhave sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti . seyyathāpi bhikkhave apaṇṇako maṇi uddhaṃkhitto
yena yeneva patiṭṭhāti supatiṭṭhitaṃyeva patiṭṭhāti evameva kho bhikkhave
sīlasampadāhetu  vā  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ upapajjanti cittasampadāhetu vā ... diṭṭhisampadāhetu vā sattā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti . imā
kho bhikkhave tisso sampadāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 347-348. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=558&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=20&item=558&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=558&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=558&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=558              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6091              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6091              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :