ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
            Navamasikkhapadam
   [397] Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame.
Tena  kho  pana  samayena ayasmato channassa upatthako mahamatto
ayasmato  channassa  viharam  karapeti . athakho ayasma channo
katapariyositam  viharam punappunam chadapesi 1- punappunam limpapesi 2-
atibhariko  3-  viharo paripati . athakho ayasma channo tinanca
katthanca  sankaddhanto  annatarassa  brahmanassa  yavakhettam dusesi .
Athakho  so  brahmano  ujjhayati  khiyati  vipaceti katham hi nama
bhaddanta amhakam yavakhettam dusessantiti.
   {397.1}  Assosum kho bhikkhu tassa brahmanassa ujjhayantassa
khiyantassa  vipacentassa  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  ayasma  channo
katapariyositam  viharam  punappunam  chadapessati  punappunam  limpapessati
atibhariko  viharo paripatiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  .pe. saccam kira tvam channa katapariyositam viharam punappunam
chadapesi  punappunam  limpapesi  atibhariko  viharo  paripatiti .
Saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa
katapariyositam   viharam   punappunam   chadapessasi   punappunam
@Footnote: 1 Ma. Yu. chadapeti . 2 Ma. lepapeti. Yu. limpapeti. evamuparipi.
@3 Ma. Yu. atibharito. evamuparipi.
Limpapessasi   atibhariko  viharo  paripati  netam  moghapurisa
appasannanam  va  pasadaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave
imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {397.2}  mahallakam  pana  bhikkhuna viharam karayamanena yava
dvarakosa  aggalatthapanaya  alokasandhiparikammaya  dvitticchadanassa
pariyayam  appaharite  thitena  adhitthatabbam  tato  ce  uttarim 1-
appaharitepi thito adhitthaheyya pacittiyanti.
   [398] Mahallako nama viharo sassamiko vuccati . viharo
nama  ullitto  va  hoti avalitto va ullittavalitto va .
Karayamanenati karonto va karapento va . Yava dvarakosati
pitthisanghatassa  2-  samanta  hatthapasa  .  aggalatthapanayati
dvaratthapanaya   .   alokasandhiparikammayati  vatapanaparikammaya
setavannam   kalavannam  gerukavannam  3-  malakammam  latakammam
makaradantakam  pancapatthikam  4-  .  dvitticchadanassa pariyayam appaharite
thitena  adhitthatabbanti  haritam  nama  pubbannam  aparannam  .  sace
harite  thito  adhitthati  apatti dukkatassa . maggena chadentassa
dve  magge  adhitthahitva  tatiyam maggam anapetva pakkamitabbam .
Pariyayena  chadentassa  dve  pariyaye adhitthahitva tatiyam pariyayam
anapetva pakkamitabbam.
   [399]  Tato  ce  uttarim appaharitepi thito adhitthaheyyati
@Footnote: 1 Ma. Yu. uttari . 2 Ma. pitthasanghatassa . 3 Ma. gerukaparikammam . 4 Ma.
@pancapatikam.
Itthakaya  chadentassa  itthakitthakaya  apatti  pacittiyassa .
Silaya  chadentassa  silaya  silaya apatti pacittiyassa . sudhaya
chadentassa  pinde  pinde  apatti  pacittiyassa  .  tinena
chadentassa  karale  karale  apatti  pacittiyassa  .  pannena
chadentassa panne panne apatti pacittiyassa.
   [400] Atirekadvittipariyaye 1- atirekasanni adhitthati apatti
pacittiyassa  .  atirekadvittipariyaye  vematiko  adhitthati apatti
pacittiyassa  .  atirekadvittipariyaye  unakasanni  adhitthati apatti
pacittiyassa  . unakadvittipariyaye atirekasanni apatti dukkatassa .
Unakadvittipariyaye  vematiko apatti dukkatassa . unakadvittipariyaye
unakasanni anapatti.
   [401]  Anapatti  dvittipariyaye  unakadvittipariyaye  lene
guhaya  tinakutikaya  annassatthaya  attano  dhanena  vasagaram
thapetva sabbattha anapatti ummattakassa adikammikassati.
          Navamasikkhapadam nitthitam.
               -------
@Footnote: 1 Ma. atirekadvattipariyaye. evamidisesu pathesu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 260-262. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=397&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=397&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=397&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=397&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=397              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=7312              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=7312              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :