ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [357] Seyyathapi bhikkhave ayam kayo aharatthitiko aharam
paticca titthati anaharo no titthati . evameva kho bhikkhave panca
nivarana  aharatthitika  aharam  paticca  titthanti  anahara no
titthanti.
   [358] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va kamacchandassa
uppadaya  uppannassa va kamacchandassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi  bhikkhave subhanimittam tattha ayonisomanasikarabahulikaro ayamaharo
anuppannassa  va  kamacchandassa  uppadaya  uppannassa  va
kamacchandassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [359] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va byapadassa
uppadaya  uppannassa  va byapadassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi   bhikkhave   patighanimittam  tattha  ayonisomanasikarabahulikaro
ayamaharo  anuppannassa  va  byapadassa  uppadaya  uppannassa
va byapadassa bhiyyobhavaya vepullaya.
   [360] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va thinamiddhassa
uppadaya  uppannassa  va  thinamiddhassa bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi  bhikkhave arati tandi vijambhita bhattasammado cetaso ca linattam
tattha  ayonisomanasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa  va
thinamiddhassa  uppadaya  uppannassa  va  thinamiddhassa  bhiyyobhavaya
vepullaya.
   [361] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va uddhaccakukkuccassa
uppadaya   uppannassa   va  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhavaya
vepullaya . atthi bhikkhave cetaso avupasamo tattha ayonisomanasikara-
bahulikaro   ayamaharo  anuppannassa  va  uddhaccakukkuccassa
uppadaya   uppannassa   va  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhavaya
vepullaya.
   [362] Ko ca bhikkhave aharo anuppannaya va vicikicchaya
uppadaya  uppannaya  va  vicikicchaya bhiyyobhavaya vepullaya .
Atthi bhikkhave vicikicchathaniya dhamma tattha ayonisomanasikarabahulikaro
ayamaharo  anuppannaya  va  vicikicchaya  uppadaya  uppannaya
va vicikicchaya bhiyyobhavaya vepullaya.
   [363] Seyyathapi bhikkhave ayam kayo aharatthitiko aharam
paticca  titthati  anaharo  no  titthati . evameva kho bhikkhave
ime  panca  nivarana  aharatthitika  aharam  paticca  titthanti
anahara no titthanti.
   [364] Seyyathapi bhikkhave ayam kayo aharatthitiko aharam
Paticca titthati anaharo no titthati . evameva kho bhikkhave satta
bojjhanga  aharatthitika  aharam  paticca titthanti anahara no
titthanti.
   [365] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va satisambojjhangassa
uppadaya  uppannassa va satisambojjhangassa bhavanaya paripuriya .
Atthi  bhikkhave  satisambojjhangatthaniya dhamma tattha yonisomanasikara-
bahulikaro   ayamaharo  anuppannassa  va  satisambojjhangassa
uppadaya uppannassa va satisambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [366] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va dhammavicaya-
sambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  dhammavicayasambojjhangassa
bhavanaya  paripuriya  .  atthi  bhikkhave  kusalakusala  dhamma
savajjanavajja  dhamma  hinappanita  dhamma  kanhasukkasappatibhaga
dhamma  tattha  yonisomanasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa
va   dhammavicayasambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
dhammavicayasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [367] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va viriyasambojjhangassa
uppadaya uppannassa va viriyasambojjhangassa bhavanaya  paripuriya.
Atthi  bhikkhave  arabbhadhatu  1-  nikkamadhatu  parakkamadhatu  tattha
yonisomanasikarabahulikaro      ayamaharo     anuppannassa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. arambhadhatu.
Va   viriyasambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
viriyasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [368] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va pitisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   pitisambojjhangassa   bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  pitisambojjhangatthaniya dhamma tattha
yonisomanasikarabahulikaro    ayamaharo   anuppannassa   va
pitisambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  pitisambojjhangassa
bhavanaya paripuriya.
   [369]  Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va passaddhi-
sambojjhangassa  uppadaya  uppannassa  va  passaddhisambojjhangassa
bhavanaya  paripuriya  .  atthi  bhikkhave  kayapassaddhi cittapassaddhi
tattha  yonisomanasikarabahulikaro  ayamaharo  anuppannassa  va
passaddhisambojjhangassa   uppadaya   uppannassa  va  passaddhi-
sambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [370] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va samadhisambojjhangassa
uppadaya   uppannassa   va   samadhisambojjhangassa  bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  samadhinimittam  1-  abyagganimittam
tattha   yonisomanasikarabahulikaro   ayamaharo   anuppannassa
va   samadhisambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
samadhisambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
@Footnote: 1 Ma. Yu. samathanimittam.
   [371] Ko ca bhikkhave aharo anuppannassa va upekkhasambojjhangassa
uppadaya   uppannassa  va  upekkhasambojjhangassa  bhavanaya
paripuriya  .  atthi  bhikkhave  upekkhasambojjhangatthaniya  dhamma
tattha   yonisomanasikarabahulikaro   ayamaharo   anuppannassa
va   upekkhasambojjhangassa   uppadaya   uppannassa   va
upekkhasambojjhangassa bhavanaya paripuriya.
   [372] Seyyathapi bhikkhave ayam kayo aharatthitiko aharam
paticca titthati anaharo no titthati. Evameva kho bhikkhave ime satta
bojjhanga  aharatthitika  aharam  paticca titthanti anahara no
titthantiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 94-98. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=357&items=16&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=357&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=357&items=16&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=357&items=16&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=357              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4462              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4462              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :