ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [438]  Atha  kho  aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
.pe.  ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca katamā
nu kho bhante vedanā katamo vedanāsamudayo katamā vedanāsamudayagāminī
paṭipadā   katamo   vedanānirodho   katamā  vedanānirodhagāminī
paṭipadā  ko  vedanāya  assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇanti .
Tisso imā bhikkhu vedanā sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā
vedanā  .  imā  vuccanti  bhikkhu  vedanā  .  phassasamudayā
vedanāsamudayo  taṇhā  vedanāsamudayagāminī  paṭipadā  phassanirodhā
vedanānirodho  ayameva  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo vedanānirodhagāminī
paṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe. sammāsamādhi . yaṃ
vedanaṃ  paṭicca  uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ vedanāya assādo .
Yā vedanā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā ayaṃ vedanāya ādīnavo.
Yo  vedanāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  vedanāya
nissaraṇanti. Tatiyaṃ.
   [439]  Pubbe  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi  katamā  nu  kho vedanā katamo
vedanāsamudayo   katamā   vedanāsamudayagāminī   paṭipadā  katamo
vedanānirodho katamā vedanānirodhagāminī paṭipadā ko vedanāya assādo
ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  . tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi
tisso  imā  vedanā  sukhā  vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā
vedanā  .  imā  vuccanti vedanā . phassasamudayā vedanāsamudayo
taṇhāvedanāsamudayagāminī  paṭipadā .pe. yo vedanāya chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ vedanāya nissaraṇanti. Catutthaṃ.
   [440] Imā vedanāti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko  udapādi  .  ayaṃ  vedanāsamudayoti  me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi
vijjā  udapādi  āloko  udapādi  .  ayaṃ  vedanāsamudayagāminī
paṭipadāti  me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ
udapādi  .pe.  āloko  udapādi  .  ayaṃ  vedanānirodhoti
me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ udapādi .pe.
Āloko  udapādi . ayaṃ vedanānirodhagāminī paṭipadāti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  .pe.  āloko
udapādi . ayaṃ vedanāya assādoti me bhikkhave pubbe ananussutesu
Dhammesu  .pe.  ayaṃ  vedanāya  ādīnavoti  me  bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  .pe. idaṃ vedanāya nissaraṇanti me bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi
paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādīti. Pañcamaṃ.
   [441]  Atha  kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
.pe.  ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ katamā
nu kho bhante vedanā katamo vedanāsamudayo katamā vedanāsamudayagāminī
paṭipadā  .pe.  ko  vedanāya  assādo  ko  ādīnavo
kiṃ  nissaraṇanti  .  tisso  imā  bhikkhave vedanā sukhā vedanā
dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  .  imā vuccanti bhikkhave
vedanā  .  phassasamudayā  vedanāsamudayo  taṇhāvedanāsamudayagāminī
paṭipadā  phassanirodhā  .pe.  yo  vedanāya  chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ vedanāya nissaraṇanti. Chaṭṭhaṃ.
   [442]  Tisso  imā bhikkhave vedanā . katamā tisso .
Sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā . ye hi keci
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  imāsaṃ  tissannaṃ vedanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  nappajānanti  . na teme bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā  samaṇesu  vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā brāhmaṇasammatā
na  ca  pana  te  āyasmanto  sāmaññatthaṃ vā brāhmaññatthaṃ vā
Diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharanti .
Ye  ca  kho  keci  bhikkhave  samaṇā vā brāhmaṇā vā imāsaṃ
tissannaṃ  vedanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  kho  me  bhikkhave  samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu  ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu
ca  brāhmaṇasammatā  .  te  ca  panāyasmanto  sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca   diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharantīti. Sattamaṃ.
   [443]  Tisso  imā bhikkhave vedanā . katamā tisso .
Sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā . ye hi keci
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  imāsaṃ  tissannaṃ vedanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe.  pajānanti  .pe.  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharanti. Aṭṭhamaṃ.
   [444] Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā vedanaṃ
nappajānanti  vedanāsamudayaṃ  nappajānanti  vedanānirodhaṃ  nappajānanti
vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .pe.  pajānanti  .pe.
Sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantīti. Navamaṃ.
   [445] Tisso imā bhikkhave vedanā . katamā tisso. Sukhā
vedanā  dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā . imā kho bhikkhave
Tisso vedanāti. Dasamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 288-292. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=438&items=8              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=18&item=438&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=438&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=438&items=8              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=438              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :