ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [96] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho .pe. Ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  jarāmaraṇaṃ nappajānanti jarāmaraṇasamudayaṃ
nappajānanti   jarāmaraṇanirodhaṃ   nappajānanti   jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  nappajānanti  te  vata  jarāmaraṇaṃ  samatikkamma  ṭhassantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . jātiṃ nappajānanti .pe. bhavaṃ ... upādānaṃ
... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ
...  saṅkhāre  nappajānanti saṅkhārasamudayaṃ nappajānanti saṅkhāranirodhaṃ
nappajānanti    saṅkhāranirodhagāminiṃ    paṭipadaṃ    nappajānanti
te vata saṅkhāre samatikkamma ṭhassantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [97] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ   pajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ
pajānanti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānanti te vata jarāmaraṇaṃ
samatikkamma ṭhassantīti ṭhānametaṃ vijjati . jātiṃ pajānanti .pe. bhavaṃ
... Upādānaṃ ... taṇhaṃ ... vedanaṃ ... phassaṃ ... saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ
...  viññāṇaṃ  ...  saṅkhāre pajānanti saṅkhārasamudayaṃ pajānanti
saṅkhāranirodhaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānanti  te
vata saṅkhāre samatikkamma ṭhassantīti ṭhānametaṃ *- vijjatīti. Dasamaṃ.
          Dasabalavaggo tatiyo.
            Tassa uddānaṃ
     dve dasabalā upanisā ca   aññatitthiyabhūmijo 1-
     upavāṇo paccayo bhikkhu    dve ca samaṇabrāhmaṇāti.
            ----------
@Footnote: 1 Yu. aññatitthiyā bhūmijaṃ.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ṭhāmetaṃ peḌna ṭhānametaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 54-55. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=96&items=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=96&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=96&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=96&items=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=96              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1520              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1520              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :