ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [94] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho .pe. Ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā vā jarāmaraṇaṃ na parijānanti jarāmaraṇasamudayaṃ
na  parijānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ  na  parijānanti  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ na parijānanti. Jātiṃ na parijānanti .pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ...
Taṇhaṃ ... vedanaṃ ... phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ
...  saṅkhāre  na  parijānanti  saṅkhārasamudayaṃ  na  parijānanti
saṅkhāranirodhaṃ  na  parijānanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  na
parijānanti . na mete bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu
vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca
panete  āyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā  brāhmaññatthaṃ  vā diṭṭheva
Dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [95] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā jarāmaraṇaṃ
parijānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  parijānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ  parijānanti
jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  parijānanti  .  jātiṃ  parijānanti
.pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ...
Nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... Saṅkhāre parijānanti saṅkhārasamudayaṃ parijānanti
saṅkhāranirodhaṃ  parijānanti  saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  parijānanti .
Te  khome  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā samaṇesu ceva
samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca  brāhmaṇasammatā te ca panāyasmanto
sāmaññatthañca  brāhmaññatthañca  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharantīti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 53-54. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=94&items=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=94&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=94&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=94&items=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1517              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1517              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :