ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [40] Sāvatthiyaṃ viharati ... ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  ime  dhamme  nappajānanti imesaṃ dhammānaṃ samudayaṃ
nappajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ  nappajānanti  imesaṃ dhammānaṃ
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  katame  dhamme  nappajānanti
katamesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ  nappajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ
nappajānanti katamesaṃ dhammānaṃ nirodhagāminīpaṭipadaṃ nappajānanti.
   {40.1}  Jarāmaraṇaṃ  nappajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  nappajānanti
jarāmaraṇanirodhaṃ     nappajānanti     jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti . Jātiṃ .pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ...
Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhāre nappajānanti
saṅkhārasamudayaṃ    nappajānanti    saṅkhāranirodhaṃ    nappajānanti
saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  ime  dhamme nappajānanti
imesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ  nappajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ
nappajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti .
Na mete bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā
brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca  pana  te āyasmanto
sāmaññatthaṃ  vā  brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [41] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
ime  dhamme  pajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  samudayaṃ pajānanti imesaṃ
Dhammānaṃ  nirodhaṃ  pajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ  nirodhagāminīpaṭipadaṃ
pajānanti  .  katame  dhamme  pajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ samudayaṃ
pajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ  nirodhaṃ  pajānanti  katamesaṃ  dhammānaṃ
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  jarāmaraṇaṃ  pajānanti jarāmaraṇasamudayaṃ
pajānanti   jarāmaraṇanirodhaṃ   pajānanti   jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
pajānanti . jātiṃ .pe. Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ...
Phassaṃ ... saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhāre pajānanti
saṅkhārasamudayaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodhaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  ime dhamme pajānanti imesaṃ dhammānaṃ
samudayaṃ  pajānanti  imesaṃ  dhammānaṃ nirodhaṃ pajānanti imesaṃ dhammānaṃ
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  te  khome  bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  samaṇesu  ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca
brāhmaṇasammatā   te   ca   panāyasmanto   sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca   diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharantīti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 19-20. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=40&items=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=40&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=40&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=40&items=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=40              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=826              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=826              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :