ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
           Dutiyavaggo dutiyo
   [352] Savatthiyam viharati ... tatra kho bhagava ... Sattima
bhikkhave  dhatuyo  katama  satta  abhadhatu  subhadhatu  1-
akasanancayatanadhatu vinnanancayatanadhatu
akincannayatanadhatu nevasannanasannayatanadhatu
sannavedayitanirodhadhatu  ima  kho  bhikkhave  satta  dhatuyoti .
Evam  vutte  annataro bhikkhu bhagavantam etadavoca ya cayam bhante
abhadhatu  ya ca subhadhatu ya ca akasanancayatanadhatu ya ca
vinnanancayatanadhatu   ya  ca  akincannayatanadhatu  ya  ca
nevasannanasannayatanadhatu   ya   ca   sannavedayitanirodhadhatu
ima nu kho bhante dhatuyo kim paticca pannayantiti.
   [353]  Yayam  bhikkhu  abhadhatu ayam dhatu andhakaram paticca
pannayati  .  yayam  bhikkhu  subhadhatu  ayam  dhatu  asubham  paticca
pannayati  .  yayam  bhikkhu  akasanancayatanadhatu  ayam dhatu rupam
paticca  pannayati  .  yayam  bhikkhu  vinnanancayatanadhatu  ayam
dhatu  akasanancayatanam  paticca  pannayati  .  yayam  bhikkhu
akincannayatanadhatu   ayam   dhatu   vinnanancayatanam   paticca
pannayati   .  yayam  bhikkhu  nevasannanasannayatanadhatu  ayam
dhatu  akincannayatanam  paticca  pannayati  .  yayam  bhikkhu
sannavedayitanirodhadhatu  ayam  dhatu nirodham paticca pannayatiti . ya
@Footnote: 1 Ma. Yu. subhadhatu. evamuparipi.
Cayam bhante abhadhatu ya ca subhadhatu ya ca akasanancayatanadhatu
ya   ca  vinnanancayatanadhatu  ya  ca  akincannayatanadhatu
ya  ca  nevasannanasannayatanadhatu  ya  ca sannavedayitanirodhadhatu
ima nu kho bhante dhatuyo katham samapatti pattabbati.
   [354] Ya cayam bhikkhu abhadhatu ya ca subhadhatu ya ca
akasanancayatanadhatu  ya  ca  vinnanancayatanadhatu  ya  ca
akincannayatanadhatu    ima    dhatuyo    sannasamapatti
pattabba   .  yayam  bhikkhu  nevasannanasannayatanadhatu  ayam
dhatu   sankharavasesasamapatti   pattabba   .  yayam  bhikkhu
sannavedayitanirodhadhatu  ayam  dhatu  nirodhasamapatti  pattabbati .
Pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 180-181. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=352              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3384              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3384              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :