ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [351]  Katamañca  bhikkhave  dhātunānattaṃ  paṭicca  uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
phassa ... Vedanā ... Chanda ... Pariḷāha ... Pariyesanā ... Lābhanānattaṃ
no  lābhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati pariyesanānānattaṃ pariḷāha ...
Chanda  ...  vedanā  ... phassanānattaṃ no saṅkappanānattaṃ paṭicca
uppajjati  saññānānattaṃ  no  saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati
dhātunānattaṃ  .  rūpadhātuṃ bhikkhave paṭicca uppajjati rūpasaññā .pe.
Dhammadhātuṃ   paṭicca   uppajjati  dhammasaññā  dhammasaññaṃ  paṭicca
uppajjati  .pe.  dhammapariyesanā  dhammapariyesanaṃ  paṭicca  uppajjati
dhammalābho  no  dhammalābhaṃ  paṭicca  uppajjati  dhammapariyesanā  no
dhammapariyesanaṃ  paṭicca  uppajjati  dhammapariḷāho  no  dhammapariḷāhaṃ
paṭicca  uppajjati  dhammacchando  no  dhammacchandaṃ  paṭicca  uppajjati
dhammasamphassajā  vedanā  no  dhammasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati
dhammasamphasso  no  dhammasamphassaṃ  paṭicca  uppajjati  dhammasaṅkappo
no  dhammasaṅkappaṃ  paṭicca  uppajjati  dhammasaññā  no  dhammasaññaṃ
paṭicca uppajjati dhammadhātu.
   {351.1}  Evaṃ  kho  bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
phassa ... Vedanā ... Chanda ... Pariḷāha ... Pariyesanā ... Lābhanānattaṃ
no   lābhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  pariyesanānānattaṃ  no
pariyesanānānattaṃ   paṭicca   uppajjati   pariḷāhanānattaṃ   no
pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  chandanānattaṃ  no  chandanānattaṃ
paṭicca  uppajjati  vedanānānattaṃ  no  vedanānānattaṃ  paṭicca
uppajjati   phassanānattaṃ  no  phassanānattaṃ  paṭicca  uppajjati
saṅkappanānattaṃ   no   saṅkappanānattaṃ   paṭicca   uppajjati
saññānānattaṃ    no   saññānānattaṃ   paṭicca   uppajjati
dhātunānattanti. Dasamaṃ.
          Nānattavaggo paṭhamo.
            Tassa uddānaṃ
     dhātu samphassañca 1-       no cetaṃ vedanā apare duve
     etaṃ ajjhattapañcakaṃ       dhātusaññā ca 2- no cetaṃ
     phassassa 3- apare duve     etaṃ bāhirapañcakaṃ 4-.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. phassañca . 2 Yu. casaddo natthi . 3 Yu. phassena . 4 Ma. Yu.
@bāhirapañcakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 177-179. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=351&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=16&item=351&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=351&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=351&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=351              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :