ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

page369.

Lomasakangiyabhaddekarattasuttam [565] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma lomasakangiyo sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodharame . Atha kho candano devaputto abhikkantaya rattiya abhikkantavanno kevalakappam nigrodharamam obhasetva yenayasma lomasakangiyo tenupasankami upasankamitva ekamantam atthasi. [566] Ekamantam thito kho candano devaputto ayasmantam lomasakangiyam etadavoca dharesi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhangancati . na kho aham avuso dharemi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca tvam panavuso dharesi bhaddekarattassa uddesanca vibhangancati . ahampi kho bhikkhu na dharemi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca dharesi [1]- tvam bhikkhu bhaddekarattiyo gathati . na kho aham avuso dharemi bhaddekarattiyo gatha tvam panavuso dharesi bhaddekarattiyo gathati . dharemi kho aham bhikkhu bhaddekarattiyo gathati . yathakatham pana tvam avuso dharesi bhaddekarattiyo gathati. [567] Ekamidam bhikkhu samayam bhagava devesu tavatimsesu viharati paricchattakamule pandukambalasilayam . tatra kho 2- bhagava devanam @Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare panasaddo atthi . 2 Ma. Yu. khosaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Tavatimsanam bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasi atitam nanvagameyya nappatikankhe anagatam yadatitampahinantam appattanca anagatam paccuppannanca yo dhammam tattha tattha vipassati asamhiram asankuppam tam viddha manubruhaye ajjeva kiccamatappam ko janna maranam suve na hi no sangarantena mahasenena maccuna evamviharimatapim ahorattamatanditam tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti. [568] Evam kho aham bhikkhu dharemi bhaddekarattiyo gatha ugganhahi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca pariyapunahi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca dharehi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca atthasanhito bhikkhu bhaddekarattassa uddeso ca vibhango ca adibrahmacariyakoti . idamavoca candano devaputto idam vatva tatthevantaradhayi. [569] Atha kho ayasma lomasakangiyo tassa rattiya accayena senasanam samsametva pattacivaram adaya yena savatthi tena carikam pakkami . anupubbena carikancaramano yena savatthi jetavanam anathapindikassaramo yena bhagava tenupasankami upasankamitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma lomasakangiyo bhagavantam etadavoca ekamidaham bhante samayam sakkesu viharami kapilavatthusmim nigrodharame atha kho bhante annataro devaputto abhikkantaya rattiya abhikkantavanno kevalakappam nigrodharamam obhasetva yenaham tenupasankami upasankamitva ekamantam atthasi ekamantam thito kho bhante so devaputto mam etadavoca dharesi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhangancati evam vutte aham bhante tam devaputtam etadavocam na kho aham avuso dharemi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca tvam panavuso dharesi bhaddekarattassa uddesanca vibhangancati ahampi kho bhikkhu na dharemi bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca dharesi pana tvam bhikkhu bhaddekarattiyo gathati na kho aham avuso dharemi bhaddekarattiyo gatha tvam panavuso dharesi bhaddekarattiyo gathati dharemi kho aham bhikkhu bhaddekarattiyo gathati yathakatham pana tvam avuso dharesi bhaddekarattiyo gathati ekamidam bhikkhu samayam bhagava devesu tavatimsesu viharati paricchattakamule pandukambalasilayam tatra kho bhagava devanam tavatimsanam bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasi atitam nanvagameyya .pe. Tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Evam kho aham bhikkhu dharemi bhaddekarattiyo gatha ugganhahi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca pariyapunahi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca dharehi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca atthasanhito bhikkhu bhaddekarattassa uddeso ca vibhango ca adibrahmacariyakoti . Idamavoca bhante so devaputto idam vatva tatthevantaradhayi sadhu me bhante bhagava bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca desetuti. [570] Janasi pana tvam bhikkhu tam devaputtanti . na kho aham bhante janami tam devaputtanti . candano nameso bhikkhu devaputto candano bhikkhu devaputto atthikatva manasikatva sabbam cetaso samannaharitva ohitasoto dhammam sunati tenahi bhikkhu sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evambhanteti kho so bhikkhu 1- bhagavato paccassosi. [571] Bhagava etadavoca atitam nanvagameyya nappatikankhe anagatam yadatitampahinantam appattanca anagatam paccuppannanca yo dhammam tattha tattha vipassati asamhiram asankuppam tam viddha manubruhaye ajjeva kiccamatappam ko janna maranam suve @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evambhanteti kho ayasma lomasakangiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Na hi no sangarantena mahasenena maccuna evamviharimatapim ahorattamatanditam tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti. [572] Kathanca bhikkhu atitam anvagameti . evamrupo ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano ahosim .pe. evamsanno ahosim .pe. evamsankharo ahosim .pe. Evamvinnano ahosim atitamaddhananti tattha nandim samanvaneti . Evam kho bhikkhu atitam anvagameti. [573] Kathanca bhikkhu atitam nanvagameti . evamrupo ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvedano ahosim .pe. evamsanno ahosim .pe. evamsankharo ahosim .pe. Evamvinnano ahosim atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti . Evam kho bhikkhu atitam nanvagameti. [574] Kathanca bhikkhu anagatam patikankhati . evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvaneti evamvedano siyam .pe. evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evamvinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim samanvaneti . evam kho bhikkhu anagatam patikankhati. [575] Kathanca bhikkhu anagatam nappatikankhati . evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti evamvedano siyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

.pe. Evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evamvinnano siyam anagatamaddhananti tattha nandim na samanvaneti . evam kho bhikkhu anagatam nappatikankhati. [576] Kathanca bhikkhu paccuppannesu dhammesu samhirati . idha bhikkhu assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinito rupam attato samanupassati rupavantam va attanam attani va rupam rupasmim va attanam vedanam .pe. Sannam .pe. sankhare .pe. vinnanam attato samanupassati vinnanavantam va attanam attani va vinnanam vinnanasmim va attanam. Evam kho bhikkhu paccuppannesu dhammesu samhirati. [577] Kathanca bhikkhu paccuppannesu dhammesu na samhirati . idha bhikkhu sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinito sappurisanam dassavi sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinito na rupam attato samanupassati na rupavantam va attanam na attani va rupam na rupasmim va attanam na vedanam .pe. na sannam .pe. na sankhare .pe. na vinnanam attato samanupassati na vinnanavantam va attanam na attani va vinnanam na vinnanasmim va attanam . evam kho bhikkhu paccuppannesu dhammesu na samhirati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

[578] Atitam nanvagameyya .pe. Tam ve bhaddekarattoti santo acikkhate muniti. Idamavoca bhagava attamano ayasma lomasakangiyo bhagavato bhasitam abhinanditi. Lomasakangiyabhaddekarattasuttam nitthitam catuttham. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 369-375. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=565              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4525              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4525              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :