ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [565]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā lomasakaṅgiyo sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme .
Atha   kho   candano   devaputto   abhikkantāya   rattiyā
abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ  nigrodhārāmaṃ  obhāsetvā  yenāyasmā
lomasakaṅgiyo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   [566]  Ekamantaṃ  ṭhito  kho candano devaputto āyasmantaṃ
lomasakaṅgiyaṃ  etadavoca  dhāresi  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattassa
uddesañca vibhaṅgañcāti . na kho ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  tvaṃ  panāvuso  dhāresi  bhaddekarattassa
uddesañca vibhaṅgañcāti . ahampi kho bhikkhu na dhāremi bhaddekarattassa
uddesañca  vibhaṅgañca  dhāresi  [1]-  tvaṃ  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gāthāti  .  na  kho  ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattiyo gāthā
tvaṃ  panāvuso dhāresi bhaddekarattiyo gāthāti . dhāremi kho ahaṃ
bhikkhu  bhaddekarattiyo gāthāti . yathākathaṃ pana tvaṃ āvuso dhāresi
bhaddekarattiyo gāthāti.
   [567] Ekamidaṃ bhikkhu samayaṃ bhagavā devesu tāvatiṃsesu viharati
pāricchattakamūle  paṇḍukambalasilāyaṃ  . tatra kho 2- bhagavā devānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare panasaddo atthi . 2 Ma. Yu. khosaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Tāvatiṃsānaṃ bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca abhāsi atītaṃ nānvāgameyya nappaṭikaṅkhe anāgataṃ yadatītampahīnantaṃ appattañca anāgataṃ paccuppannañca yo dhammaṃ tattha tattha vipassati asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ taṃ viddhā manubrūhaye ajjeva kiccamātappaṃ ko jaññā maraṇaṃ suve na hi no saṅgarantena mahāsenena maccunā evaṃvihārimātāpiṃ ahorattamatanditaṃ taṃ ve bhaddekarattoti santo ācikkhate munīti. [568] Evaṃ kho ahaṃ bhikkhu dhāremi bhaddekarattiyo gāthā uggaṇhāhi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca pariyāpuṇāhi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca dhārehi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca atthasañhito bhikkhu bhaddekarattassa uddeso ca vibhaṅgo ca ādibrahmacariyakoti . idamavoca candano devaputto idaṃ vatvā tatthevantaradhāyi. [569] Atha kho āyasmā lomasakaṅgiyo tassā rattiyā accayena senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya yena sāvatthī tena cārikaṃ pakkāmi . anupubbena cārikañcaramāno yena sāvatthī jetavanaṃ anāthapiṇḍikassārāmo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā lomasakaṅgiyo bhagavantaṃ etadavoca ekamidāhaṃ bhante samayaṃ sakkesu viharāmi kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme atha kho bhante aññataro devaputto abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ nigrodhārāmaṃ obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi ekamantaṃ ṭhito kho bhante so devaputto maṃ etadavoca dhāresi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañcāti evaṃ vutte ahaṃ bhante taṃ devaputtaṃ etadavocaṃ na kho ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca tvaṃ panāvuso dhāresi bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañcāti ahampi kho bhikkhu na dhāremi bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca dhāresi pana tvaṃ bhikkhu bhaddekarattiyo gāthāti na kho ahaṃ āvuso dhāremi bhaddekarattiyo gāthā tvaṃ panāvuso dhāresi bhaddekarattiyo gāthāti dhāremi kho ahaṃ bhikkhu bhaddekarattiyo gāthāti yathākathaṃ pana tvaṃ āvuso dhāresi bhaddekarattiyo gāthāti ekamidaṃ bhikkhu samayaṃ bhagavā devesu tāvatiṃsesu viharati pāricchattakamūle paṇḍukambalasilāyaṃ tatra kho bhagavā devānaṃ tāvatiṃsānaṃ bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca abhāsi atītaṃ nānvāgameyya .pe. Taṃ ve bhaddekarattoti santo ācikkhate munīti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Evaṃ kho ahaṃ bhikkhu dhāremi bhaddekarattiyo gāthā uggaṇhāhi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca pariyāpuṇāhi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca dhārehi tvaṃ bhikkhu bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca atthasañhito bhikkhu bhaddekarattassa uddeso ca vibhaṅgo ca ādibrahmacariyakoti . Idamavoca bhante so devaputto idaṃ vatvā tatthevantaradhāyi sādhu me bhante bhagavā bhaddekarattassa uddesañca vibhaṅgañca desetūti. [570] Jānāsi pana tvaṃ bhikkhu taṃ devaputtanti . na kho ahaṃ bhante jānāmi taṃ devaputtanti . candano nāmeso bhikkhu devaputto candano bhikkhu devaputto aṭṭhikatvā manasikatvā sabbaṃ cetaso samannāharitvā ohitasoto dhammaṃ suṇāti tenahi bhikkhu suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evambhanteti kho so bhikkhu 1- bhagavato paccassosi. [571] Bhagavā etadavoca atītaṃ nānvāgameyya nappaṭikaṅkhe anāgataṃ yadatītampahīnantaṃ appattañca anāgataṃ paccuppannañca yo dhammaṃ tattha tattha vipassati asaṃhiraṃ asaṅkuppaṃ taṃ viddhā manubrūhaye ajjeva kiccamātappaṃ ko jaññā maraṇaṃ suve @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evambhanteti kho āyasmā lomasakaṅgiyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Na hi no saṅgarantena mahāsenena maccunā evaṃvihārimātāpiṃ ahorattamatanditaṃ taṃ ve bhaddekarattoti santo ācikkhate munīti. [572] Kathañca bhikkhu atītaṃ anvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ atītamaddhānanti tattha nandiṃ samanvāneti evaṃvedano ahosiṃ .pe. evaṃsañño ahosiṃ .pe. evaṃsaṅkhāro ahosiṃ .pe. Evaṃviññāṇo ahosiṃ atītamaddhānanti tattha nandiṃ samanvāneti . Evaṃ kho bhikkhu atītaṃ anvāgameti. [573] Kathañca bhikkhu atītaṃ nānvāgameti . evaṃrūpo ahosiṃ atītamaddhānanti tattha nandiṃ na samanvāneti evaṃvedano ahosiṃ .pe. evaṃsañño ahosiṃ .pe. evaṃsaṅkhāro ahosiṃ .pe. Evaṃviññāṇo ahosiṃ atītamaddhānanti tattha nandiṃ na samanvāneti . Evaṃ kho bhikkhu atītaṃ nānvāgameti. [574] Kathañca bhikkhu anāgataṃ paṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānanti tattha nandiṃ samanvāneti evaṃvedano siyaṃ .pe. evaṃsañño siyaṃ .pe. evaṃsaṅkhāro siyaṃ .pe. evaṃviññāṇo siyaṃ anāgatamaddhānanti tattha nandiṃ samanvāneti . evaṃ kho bhikkhu anāgataṃ paṭikaṅkhati. [575] Kathañca bhikkhu anāgataṃ nappaṭikaṅkhati . evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānanti tattha nandiṃ na samanvāneti evaṃvedano siyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

.pe. Evaṃsañño siyaṃ .pe. evaṃsaṅkhāro siyaṃ .pe. evaṃviññāṇo siyaṃ anāgatamaddhānanti tattha nandiṃ na samanvāneti . evaṃ kho bhikkhu anāgataṃ nappaṭikaṅkhati. [576] Kathañca bhikkhu paccuppannesu dhammesu saṃhirati . idha bhikkhu assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpaṃ attato samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ .pe. Saññaṃ .pe. saṅkhāre .pe. viññāṇaṃ attato samanupassati viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ. Evaṃ kho bhikkhu paccuppannesu dhammesu saṃhirati. [577] Kathañca bhikkhu paccuppannesu dhammesu na saṃhirati . idha bhikkhu sutavā ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto sappurisānaṃ dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinīto na rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ na vedanaṃ .pe. na saññaṃ .pe. na saṅkhāre .pe. na viññāṇaṃ attato samanupassati na viññāṇavantaṃ vā attānaṃ na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ . evaṃ kho bhikkhu paccuppannesu dhammesu na saṃhirati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

[578] Atītaṃ nānvāgameyya .pe. Taṃ ve bhaddekarattoti santo ācikkhate munīti. Idamavoca bhagavā attamano āyasmā lomasakaṅgiyo bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti. Lomasakaṅgiyabhaddekarattasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ. -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Cūḷakammavibhaṅgasuttaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 369-376. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=565&items=14&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=565              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4525              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4525              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :