ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

page246.

Acchariyabbhutadhammasuttam [357] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . atha kho sambahulanam bhikkhunam pacchabhattam pindapatapatikkantanam upatthanasalayam sannisinnanam sannipatitanam ayamantarakatha udapadi acchariyam avuso abbhutam avuso tathagatassa mahiddhikata mahanubhavakata yatra hi nama tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavattume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte janissati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama te bhagavanto ahesum itipi evamgotta te bhagavanto ahesum itipi evamsila te bhagavanto ahesum itipi evamdhamma te bhagavanto ahesum itipi evampanna te bhagavanto ahesum itipi evamvihari te bhagavanto ahesum itipi evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti . evam vutte ayasma anando te bhikkhu etadavoca acchariya ceva avuso tathagata acchariyadhammasamannagata ca abbhuta ceva avuso tathagata abbhutadhammasamannagata cati . ayanca hidam tesam bhikkhunam ayam 1- antarakatha vippakata hoti. [358] Atha bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yenupatthanasala tenupasankami upasankamitva pannatte asane @Footnote: 1 ayamsaddo sabbattha natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Nisidi . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati. Idha bhante amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam upatthanasalayam sannisinnanam sannipatitanam ayamantarakatha udapadi acchariyam avuso abbhutam avuso tathagatassa mahiddhikata mahanubhavakata yatra hi nama tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance chinnavattume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte janissati 1- evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama ... evamgotta ... Evamsila ... Evamdhamma ... Evampanna ... Evamvihari ... Evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti evam vutte bhante ayasma anando amhe etadavoca acchariya ceva avuso tathagata acchariyadhammasamannagata ca abbhuta ceva avuso tathagata abbhutadhammasamannagata cati ayam kho no bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti. [359] Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi tasmatiha tam ananda bhiyyoso mattaya patibhantu tathagatassa acchariya abbhutadhammati. [360] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam sato sampajano ananda bodhisatto tusitam kayam upapajjiti . Yampi bhante sato sampajano bodhisatto tusitam kayam upapajji @Footnote: 1 Po. anussarissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [361] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam sato sampajano ananda bodhisatto tusite kaye atthasiti . Yampi bhante sato sampajano bodhisatto tusite kaye atthasi idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [362] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yavatayukam ananda bodhisatto tusite kaye atthasiti . yampi bhante yavatayukam bodhisatto tusite kaye atthasi idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [363] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam sato sampajano ananda bodhisatto tusita kaya cavitva matu kucchim okkamiti . yampi bhante sato sampajano bodhisatto tusita kaya cavitva matu kucchim okkami idampaham bhante .pe. Dharemi. [364] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto tusita kaya cavitva matu kucchim okkamati atha sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya appamano olaro obhaso patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam yapi ta lokantarika agha asamvuta andhakara andhakaratimisa yatthapime candimasuriya [1]- @Footnote: 1 evam mahiddhika.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Evammahanubhava abhaya nanubhonti tatthapi appamano olaro obhaso patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam yepi tattha satta upapanna tepi tenobhasena annamannassa 1- jananti annepi kira bho santi satta idhupapannati ayanca dasasahassi lokadhatu sankampati sampakampati sampavedhati appamano ca olaro obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavanti. Yampi bhante .pe. Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [365] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchim okkanto hoti cattaro nam devaputta catuddisarakkhaya 2- upagacchanti ma nam 3- bodhisattam va bodhisattamataram va manusso va amanusso va koci va vihesesiti 4- . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [366] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchim okkanto hoti pakatiya silavati bodhisattamata hoti virata panatipata virata adinnadana virata kamesumicchacara virata musavada virata suramerayamajjapamadatthanati . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [367] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam @Footnote: 1 sabbattha annamannam sanjananti . 2 Po. Ma. catuddisam arakkhaya. @3 Yu. ma nam kho . 4 sabbattha vihethesiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Yada ananda bodhisatto matu kucchim okkanto hoti na bodhisattamatu purisesu manasam uppajjati 1- kamagunopasanhitam anatikkamaniya ca bodhisattamata hoti kenaci purisena rattacittenati. Yampi bhante .pe. Bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [368] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchim okkanto hoti labhini bodhisattamata hoti pancannam kamagunanam sa pancahi kamagunehi samappita samangibhuta paricaretiti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [369] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchim okkanto hoti na bodhisattamatu kocideva abadho uppajjati sukhini bodhisattamata hoti akilantakaya bodhisattanca bodhisattamata tirokucchigatam passati sabbangapaccangam ahinindriyam 2- . seyyathapi ananda mani veluriyo subho jotima 3- atthamso suparikammakato . tatrassa suttam avutam nilam va pitam va lohitakam va odatam va pandusuttam va . Tamenam cakkhuma puriso hatthe karitva paccavekkheyya ayam kho mani veluriyo subho jotima 3- atthamso suparikammakato . tatridam suttam avutam nilam va pitam va lohitakam va odatam va pandusuttam vati evameva kho ananda yada bodhisatto matu kucchim okkanto @Footnote: 1 Po. Ma. upapajjati . 2 Yu. abhinindriyam . 3 Po. Ma. Yu. jatima.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Hoti na bodhisattamatu kocideva abadho uppajjati sukhini bodhisattamata hoti akilantakaya bodhisattanca bodhisattamata tirokucchigatam passati sabbangapaccangam ahinindriyanti 1- . yampi bhante .pe. Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [370] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam sattaham jate ananda bodhisatte bodhisattamata kalam karoti tusitakayam upapajjatiti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [371] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yatha kho panananda anna itthika nava va dasa va mase gabbham kucchina pariharitva vijayanti na hevam bodhisattam bodhisattamata vijayati daseva masani bodhisattam bodhisattamata kucchina pariharitva vijayatiti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [372] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yatha kho panananda anna itthika nisinna va nipanna va vijayanti na hevam bodhisattam bodhisattamata vijayati thitava bodhisattam bodhisattamata vijayatiti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [373] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam @Footnote: 1 Yu. abhinindriyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Yada ananda bodhisatto matu kucchimha nikkhamati deva pathamam patigganhanti paccha manussati . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [374] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchimha nikkhamati appattova bodhisatto pathavim hoti cattaro nam devaputta patiggahetva matu puratova thapenti attamana devi hotu 1- mahesakkho te putto uppannoti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [375] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchimha nikkhamati atha visuddhova 2- nikkhamati amakkhito uddena amakkhito semhena amakkhito ruhirena amakkhito pubbena amakkhito kenaci asucina suddho visuddho 2- . seyyathapi ananda maniratanam kasikavatthe nikkhittam neva maniratanam kasikavattham makkheti napi kasikavattham maniratanam makkheti tam kissa hetu ubhinnam suddhatta evameva kho ananda yada bodhisatto matu kucchimha nikkhamati visuddho nikkhamati amakkhito uddena amakkhito semhena .pe. amakkhito kenaci asucina suddho visuddhoti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. @Footnote: 1 Ma. Yu. hohi . 2 Ma. Yu. visadova.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

[376] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchimha nikkhamati dve udakassa dhara antalikkha patubhavanti eka sitassa eka unhassa yena bodhisattassa udakakiccam karoti 1- matu cati . yampi bhante .pe. Idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [377] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam sampatijato ananda bodhisatto samehi padehi pathaviyam 2- patitthahitva uttarabhimukho sattapadavitiharena gacchati setamhi chatte anuhiramane 3- sabba ca disa viloketi asabhinca vacam bhasati aggohamasmi lokassa jetthohamasmi lokassa setthohamasmi lokassa ayamantima jati natthidani punabbhavoti . yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemi. [378] Sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam yada ananda bodhisatto matu kucchimha nikkhamati atha sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya appamano olaro obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam yapi ta lokantarika agha asamvuta andhakara andhakaratimisa yatthapime candimasuriya evammahiddhika evammahanubhava abhaya nanubhonti tatthapi appamano olaro obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam yepi @Footnote: 1 Ma. Yu. karonti . 2 Yu. pathaviyantisaddo natthi . 3 Po. anuhiriyamane @Ma. anudhariyamane. Yu. anubhiramane.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Tattha satta upapanna tepi tenobhasena annamannam sanjananti annepi kira bho santi satta idhupapannati ayam kho dasasahassi lokadhatu sankampati sampakampati sampavedhati appamano ca olaro obhaso loke patubhavati atikkammeva devanam devanubhavanti . Yampi bhante .pe. idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemiti. [379] Tasmatiha tvam ananda idampi tathagatassa acchariyam abbhutadhammam dharehiti . idhananda tathagatassa vidita vedana uppajjanti vidita upatthahanti vidita abbhattham gacchanti vidita sanna ... vidita vitakka uppajjanti vidita upatthahanti vidita abbhattham gacchanti . idampi kho tvam ananda tathagatassa acchariyam abbhutadhammam dharehiti . yampi bhante bhagavato vidita vedana uppajjanti vidita upatthahanti vidita abbhattham gacchanti . vidita sanna ... vidita vitakka uppajjanti vidita upatthahanti vidita abbhattham gacchanti . idampaham bhante bhagavato acchariyam abbhutadhammam dharemiti. Idamavoca ayasma anando . samanunno sattha ahosi . Attamana te bhikkhu ayasmato anandassa bhasitam abhinandunti. Acchariyabbhutadhammasuttam nitthitam tatiyam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 246-254. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=357&items=23&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=357&items=23&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=357&items=23&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=357&items=23&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=357              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3077              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3077              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :