ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [174] Bhagavā etadavoca seyyathāpi bhaddāli dakkho assadamako
bhadraṃ  assājānīyaṃ labhitvā paṭhameneva mukhādhāne kāraṇaṃ kāreti .
Tassa  mukhādhāne  kāraṇaṃ  kāriyamānassa  hontiyeva  visūkāyitāni
visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  yathātaṃ  akāritapubbaṃ
kāraṇaṃ  kāriyamānassa  .  so  abhiṇhakāraṇā  anupubbakāraṇā
tasmiṃ ṭhāne parinibbāyati . yato kho bhaddāli bhadro assājānīyo
abhiṇhakāraṇā   anupubbakāraṇā   tasmiṃ   ṭhāne   parinibbuto
hoti  tamenaṃ  assadamako  uttariṃ  kāraṇaṃ  kāreti  yugādhāne .
Tassa  yugādhāne  kāraṇaṃ  kāriyamānassa  hontiyeva  visūkāyitāni
visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici  yathātaṃ  akāritapubbaṃ
kāraṇaṃ  kāriyamānassa  .  so  abhiṇhakāraṇā  anupubbakāraṇā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. kaṃ .  3 Ma. na cāyaṃ.
Tasmiṃ ṭhāne parinibbāyati.
   {174.1} Yato kho bhaddāli bhadro assājānīyo abhiṇhakāraṇā
anupubbakāraṇā  tasmiṃ  ṭhāne  parinibbuto  hoti  tamenaṃ assadamako
uttariṃ kāraṇaṃ kāreti anukkame maṇḍale khurakāse 1- dhāve varatthe
rājaguṇe rājavaṃse uttame jave uttame haye uttame sākhalye.
Tassa uttame jave uttame haye uttame sākhalye kāraṇaṃ kāriyamānassa
hontiyeva  visūkāyitāni  visevitāni  vipphanditāni  kānici  kānici
yathātaṃ  akāritapubbaṃ  kāraṇaṃ  kāriyamānassa  .  so  abhiṇhakāraṇā
anupubbakāraṇā  tasmiṃ  ṭhāne  parinibbāyati  .  yato  [2]- kho
bhaddāli   bhadro   assājānīyo  abhiṇhakāraṇā  anupubbakāraṇā
tasmiṃ  ṭhāne  parinibbuto  hoti  tamenaṃ  assadamako uttariṃ vaṇṇiyaṃ
ca  baliyaṃ  3- ca anuppavecchati . imehi kho bhaddāli dasahaṅgehi
samannāgato  bhadro  assājānīyo  rājāraho  hoti  rājabhoggo
rañño aṅgantveva 4- saṅkhyaṃ gacchati
   {174.2} evameva kho bhaddāli dasahi dhammehi samannāgato bhikkhu
āhuneyyo  hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  5-  katamehi  dasahi  idha  bhaddāli bhikkhu
asekhāya  sammādiṭṭhiyā  samannāgato hoti asekhena sammāsaṅkappena
samannāgato hoti asekhāya sammāvācāya samannāgato hoti asekhena
sammākammantena   samannāgato  hoti  asekhena  sammāājīvena
samannāgato   hoti   asekhena   sammāvāyāmena  samannāgato
@Footnote: 1 Yu. khurakāye .  2 Yu. etthantare casaddo atthi .  3 Ma. pāniyañca.
@4 Yu. aṅganteva .  5 Ma. Yu. itisaddo natthi.
Hoti asekhāya sammāsatiyā samannāgato hoti asekhena sammāsamādhinā
samannāgato  hoti  asekhena  sammāñāṇena  samannāgato  hoti
asekhāya  sammāvimuttiyā  samannāgato  hoti  imehi  kho bhaddāli
dasahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti pāhuneyyo
dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.
   {174.3} Idamavoca bhagavā attamano āyasmā bhaddāli bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Bhaddālisuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 176-178. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=174&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=174&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=174&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=174&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=174              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2782              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2782              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :