ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page362.

Mahāsāropamasuttaṃ [347] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate . acirapakkante devadatte tatra kho bhagavā devadattaṃ ārabbha bhikkhū āmantesi idha bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi 1- dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi lābhī sakkārasilokavā ime panaññe bhikkhū appaññātā appesakkhāti . so tena lābhasakkārasilokena majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati. {347.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ atikkamma pappaṭikaṃ sākhāpalāsaṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti maññamāno. Tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso @Footnote: 1 katthaci potthake jarāmaraṇena sokehi ... upāyāsehītipi dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page363.

Aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi tacaṃ na aññāsi pappaṭikaṃ na aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ atikkamma pappaṭikaṃ sākhāpalāsaṃ chetvā ādāya pakkanto sāranti maññamāno yañcassa sārena sārakaraṇīyaṃ tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti. {347.2} So evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi lābhī sakkārasilokavā ime panaññe bhikkhū appaññātā appesakkhāti . so tena lābhasakkārasilokena majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . Ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu sākhāpalāsaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi. [348] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page364.

Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tāya sīlasampadāya attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi sīlavā kalyāṇadhammo ime panaññe bhikkhū dussīlā pāpadhammāti . so tāya sīlasampadāya majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati. {348.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi tacaṃ na aññāsi pappaṭikaṃ na aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page365.

Atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā ādāya pakkanto sāranti maññamāno yañcassa sārena sārakaraṇīyaṃ tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti. {348.2} So tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tāya sīlasampadāya attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi sīlavā kalyāṇadhammo ime panaññe bhikkhū dussīlā pāpadhammāti . so tāya sīlasampadāya majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . Ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu pappaṭikaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi. [349] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti. {349.1} So tāya sīlasampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti . So tāya samādhisampadāya attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . So tāya samādhisampadāya attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi samāhito ekaggacitto ime panaññe bhikkhū asamāhitā vibbhantacittāti . so tāya samādhisampadāya majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . seyyathāpi bhikkhave puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ tacaṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

Sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi tacaṃ na aññāsi pappaṭikaṃ na aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ tacaṃ chetvā ādāya pakkanto sāranti maññamāno yañcassa sārena sārakaraṇīyaṃ tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti. {349.2} So evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo. So tāya samādhisampadāya attānukkaṃseti paraṃ vambheti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Ahamasmi samāhito ekaggacitto ime panaññe bhikkhū asamāhitā vibbhantacittāti . so tāya samādhisampadāya majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu tacaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi. [350] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti. {350.1} So tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . So tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo. So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti. So tāya sīlasampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno ñāṇadassanaṃ ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo. So tena ñāṇadassanena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi jānaṃ passaṃ viharāmi ime panaññe bhikkhū ajānaṃ apassaṃ viharantīti. So tena ñāṇadassanena majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati. {350.2} Seyyathāpi bhikkhave puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ phegguṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi tacaṃ na aññāsi pappaṭikaṃ na aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ phegguṃ chetvā ādāya pakkanto sāranti maññamāno yañcassa sārena sārakaraṇīyaṃ tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . So tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . So tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti. {350.3} So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno ñāṇadassanaṃ ārādheti . So tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tena ñāṇadassanena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi jānaṃ passaṃ viharāmi ime panaññe bhikkhū ajānaṃ apassaṃ viharantīti . so tena ñāṇadassanena majjati pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu phegguṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi. [351] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti. {351.1} So tāya sīlasampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti . So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo. So tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno ñāṇadassanaṃ ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . So tena ñāṇadassanena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena ñāṇadassanena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samayavimokkhaṃ ārādheti . ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ so bhikkhu tāya samayavimuttiyā parihāyethāti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

{351.2} Seyyathāpi bhikkhave puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato sāraṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti jānamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya aññāsi vatāyaṃ bhavaṃ puriso sāraṃ aññāsi phegguṃ aññāsi tacaṃ aññāsi pappaṭikaṃ aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāgavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato sāraññeva chetvā ādāya pakkanto sāranti jānamāno yañcassa sārena sāratharaṇīyaṃ tañcassa atthaṃ anubhavissatīti evameva kho bhikkhave idhekacco kulaputto saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi dukkhotiṇṇo dukkhapareto appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti. {351.3} So evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno ñāṇadassanaṃ ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tena ñāṇadassanena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena ñāṇadassanena na majjati nappamajjati nappamādaṃ āpajjati appamatto samāno asamayavimokkhaṃ ārādheti . aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ so bhikkhu tāya asamayavimuttiyā parihāyethāti. [352] Iti kho bhikkhave nayidaṃ brahmacariyaṃ lābhasakkārasilokānisaṃsaṃ na sīlasampadānisaṃsaṃ na samādhisampadānisaṃsaṃ na ñāṇadassanānisaṃsaṃ yā ca kho ayaṃ bhikkhave akuppā cetovimutti etadatthamidaṃ bhikkhave brahmacariyaṃ etaṃ sāraṃ etaṃ pariyosānanti. Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. Mahāsāropamasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 362-373. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=347&items=6&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=347&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=347&items=6&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=347&items=6&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=347              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3545              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3545              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :