ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [346]  Seyyathāpi  āvuso  kaṭṭhañca  paṭicca valliñca paṭicca
mattikañca  paṭicca  tiṇañca  paṭicca ākāso parivārito agārantveva
saṅkhyaṃ  gacchati  evameva  kho  āvuso  aṭṭhiñca paṭicca nhāruñca
paṭicca  maṃsañca  paṭicca  cammañca  paṭicca  ākāso  parivārito
rūpantveva  saṅkhyaṃ  gacchati . ajjhattikañce āvuso cakkhuṃ aparibhinnaṃ
hoti  bāhirā  ca  rūpā  na  āpāthaṃ āgacchanti no ca tajjo
samannāhāro  hoti  neva  tāva tajjassa viññāṇabhāgassa pātubhāvo
hoti  .  ajjhattikañca  āvuso  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā
ca  rūpā  āpāthaṃ  āgacchanti  no ca tajjo samannāhāro hoti
Neva tāva tajjassa viññāṇabhāgassa pātubhāvo hoti . yato ca kho
āvuso  ajjhattikañceva  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā ca rūpā
āpāthaṃ  āgacchanti  tajjo  ca  samannāhāro  hoti  .  evaṃ
tajjassa  viññāṇabhāgassa  pātubhāvo  hoti  .  yaṃ tathābhūtassa rūpaṃ
taṃ  rūpūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ  gacchati  .  yā tathābhūtassa vedanā
sā  vedanūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ  gacchati . yā tathābhūtassa saññā
sā  saññūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ gacchati . ye tathābhūtassa saṅkhārā
te  saṅkhārūpādānakkhandhe saṅgahaṃ gacchanti . yaṃ tathābhūtassa viññāṇaṃ
taṃ viññāṇūpādānakkhandhe saṅgahaṃ gacchati.
   {346.1} So evaṃ pajānāti evaṃ kirimesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
saṅgaho sannipāto samavāyo hoti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā yo
paṭiccasamuppādaṃ  passati  so  dhammaṃ  passati  yo dhammaṃ passati so
paṭiccasamuppādaṃ  passatīti  .  paṭiccasamuppannā  kho  panime  yadidaṃ
pañcupādānakkhandhā  yo  imesu  pañcasu  upādānakkhandhesu  chando
ālayo  anunayo  ajjhosānaṃ  so  dukkhasamudayo yo imesu pañcasu
upādānakkhandhesu chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ so dukkhanirodhoti .
Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   {346.2} Ajjhattikañce āvuso sotaṃ aparibhinnaṃ hoti ... Ghānaṃ
aparibhinnaṃ hoti ... Jivhā aparibhinnā hoti ... Kāyo aparibhinno hoti ...
Ajjhattiko ce āvuso mano aparibhinno hoti bāhirā ca dhammā na āpāthaṃ
Āgacchanti  no  ca  tajjo  samannāhāro  hoti  neva  tāva
tajjassa  viññāṇabhāgassa  pātubhāvo  hoti  .  ajjhattiko  ce
āvuso  mano  aparibhinno  hoti  bāhirā  ca  dhammā  āpāthaṃ
āgacchanti  no  ca tajjo samannāhāro hoti neva tāva tajjassa
viññāṇabhāgassa pātubhāvo hoti . yato ca kho āvuso ajjhattiko
ceva  mano aparibhinno hoti bāhirā ca dhammā āpāthaṃ āgacchanti
tajjo  ca  samannāhāro  hoti  .  evaṃ tajjassa viññāṇabhāgassa
pātubhāvo  hoti  .  yaṃ  tathābhūtassa  rūpaṃ  taṃ  rūpūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchati  . yā tathābhūtassa vedanā sā vedanūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchati  .  yā  tathābhūtassa saññā sā saññūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ gacchati . ye tathābhūtassa saṅkhārā te saṅkhārūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchanti  . yaṃ tathābhūtassa viññāṇaṃ taṃ viññāṇūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ gacchati.
   {346.3} So evaṃ pajānāti evaṃ kirimesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
saṅgaho  sannipāto  samavāyo hoti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā
yo  paṭiccasamuppādaṃ  passati  so  dhammaṃ passati yo dhammaṃ passati
so  paṭiccasamuppādaṃ  passatīti  .  paṭiccasamuppannā  kho  panime
yadidaṃ  pañcupādānakkhandhā  yo  imesu  pañcasu  upādānakkhandhesu
chando  ālayo  anunayo  ajjhosānaṃ  so dukkhasamudayo yo imesu
pañcasu  upādānakkhandhesu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  so
dukkhanirodhoti. Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hotīti.
   Idamavoca  āyasmā sārīputto attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
       Mahāhatthipadopamasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 358-361. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=346&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=346&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=346&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=346&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=346              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3212              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3212              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :