ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 27 : PALI ROMAN Iti.A. (paramatthadi.)

page190.

Ettavata upadisesam dassetva idani saupadisesam nibbanadhatum dassetum "tassa yo"tiadi vuttam. Tattha tassati tassa saupadisesassa sato arahato. Yo ragakkhayoti ragassa khayo khinakaro abhavo accantamanuppado. Esa nayo sesesupi. Ettavata ragadikkhayo saupadisesa nibbanadhatuti dassitam hoti. Idhevati imasmimyeva attabhave. Sabbavedayitaniti sukhadayo sabba abyakatavedana, kusalakusalavedana pana pubbeyeva pahinati. Anabhinanditaniti tanhadihi na abhinanditani. Sitibhavissantiti accantavupasamena sankharadarathapatip- passaddhiya sitali bhavissanti, appatisandhikanirodhena nirujjhissantiti attho. Na kevalam vedayitaniyeva, sabbepi pana khinasavasantane pancakkhandha nirujjhissanti, vedayitasisena desana kata. Gathasu cakkhumatati buddhacakkhu dhammacakkhu dibbacakkhu pannacakkhu samantacakkhuti pancahi cakkhuhi cakkhumata. Anissitenati tanhaditthinissayavasena kinci dhammam anissitena, ragabandhanadihi va abandhena. Tadinati chalangupekkha- vasena sabbattha itthadisu ekasabhavatasankhatena tadilakkhanena tadina. Ditthadhammikati imasmim attabhave bhava vattamana. Bhavanettisankhayati bhavanettiya tanhaya parikkhaya. Samparayikati samparaye khandhabhedato parabhage bhava. Yamhiti yasmim anupadisesanibbane. Bhavaniti lingavipallasena vuttam, upapattibhava sabbaso anavasesa nirujjhanti na pavattanti. Teti te evam vimuttacitta. Dhammasaradhigamati vimuttisaratta imassa dhammavinayassa, dhammesu sarabhutassa arahattassa adhigamato. Khayeti ragadikkhayabhute nibbane rata abhirata. Atha va niccabhavato setthabhavato ca dhammesu 1- @Footnote: 1 Ma. sabhavadhammesu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Saranti dhammasaram, nibbanam. Vuttanhetam "virago settho dhammanam, 1- virago tesam aggamakkhayati"ti 2- ca. Tassa dhammasarassa adhigamahetu khaye sabbasankharaparikkhaye anupadisesanibbane rata. Pahamsuti pajahimsu. Teti nipatamattam. Sesam vuttanayameva. Sattamasuttavannana nitthita. ----------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 27 page 190-191. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=27&A=4194&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=27&A=4194&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=222              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=5242              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5334              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=5334              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com