ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 26 : PALI ROMAN U.A. (paramatthadi.)

            2. Dutiyabodhisuttavannana
   [2] Dutiye patilomanti "avijjanirodha sankharanirodho"tiadina nayena
vutto avijjadikoyeva paccayakaro anuppadanirodhena nirujjhamano attano
kattabbakiccassa akaranato patilomoti vuccati. Pavattiya va vilomanato patilomo,
antato pana majjhato va patthaya adim papetva avuttatta ito
annenatthenettha patilomata na yujjati. Patilomanti ca "visamam candimasuriya
parivattanti"tiadisu viya bhavanapumsakaniddeso. Imasmim asati idam na hotiti imasmim
@Footnote: 1 vi. mahavi. 1/92/62 2 di.Si. 9/285/103 3 Si. pavacanavasena
@4 cha.Ma. vutto gunoti patha na dissanti 5 Ma.mu. 12/30/18

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

Avijjadike paccaye asati maggena pahine idam sankharadikam phalam na hoti nappavattati. Imassa nirodha idam nirujjhatiti imassa avijjadikassa paccayassa nirodha maggena anuppattidhammatam apaditatta idam sankharadikam phalam nirujjhati, nappavattatiti attho. Idhapi yatha "imasmim sati idam hoti, imassuppada idam uppajjati"ti ettha "imasmim satiyeva, na asati, imassa uppada eva, na sati, imassa nirodha eva, na uppadati antogadhaniyamata lakkhana dassitati veditabbam. Sesamettha yam vattabbam, tam pathamabodhisuttavannanaya vuttanayanusarena veditabbam. Evam yatha bhagava patilomapaticcasamuppadam manasi akasi, tam sankhepena dassetva idani vittharena dassetum "avijjanirodha sankharanirodho"tiadi vuttam. Tattha avijjanirodhati ariyamaggena avijjaya anavasesanirodha, anusayappahanavasena aggamaggena avijjaya accantasamugghatatoti attho. Yadipi hetthimamaggehi pahiyamana avijja accantasamugghatavaseneva pahiyati, tathapi na anavasesato pahiyati. Apayagaminiya hi avijja pathamamaggena pahiyati. Tatha sakideva imasmim loke sabbattha ca anariyabhumiyam upapattipaccayabhuta avijja yathakkamam dutiyatatiyamaggehi pahiyati, na itarati. Arahattamaggeneva hi sa anavasesam pahiyatiti. Sankharanirodhoti sankharanam anuppadanirodho hoti. Evam niruddhanam pana sankharanam nirodha vinnanam, vinnanadinanca nirodha namarupadini niruddhani eva hontiti dassetum sankharanirodha vinnananirodho"tiadim vatva "evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti"ti vuttam. Tattha yam vattabbam, tam hettha vuttanayameva. Apicettha kincapi "avijjanirodha sankharanirodho, sankharanirodha vinnananirodho"ti ettavatapi sakalassa dukkhakkhandhassa anavasesato nirodho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Vutto hoti, tathapi yatha anulome yassa yassa paccayadhammassa atthitaya yo yo paccayuppannadhammo na nirujjhati, 1- pavattati evati imassa atthassa dassanattham "avijjapaccaya sankhara .pe. Samudayo hoti"ti vuttam. Evam tappatipakkhato tassa tassa paccayadhammassa abhavena so so paccayuppannadhammo nirujjhati, nappavattatiti dassanattham idha "avijjanirodha sankharanirodho, sankharanirodha vinnananirodho vinnananirodha namarupanirodho .pe. Dukkhakkhandhassa nirodho hoti"ti vuttam, na pana anulome viya kalattayapariyapannassa dukkhakkhandhassa nirodhadassanattham. Anagatasseva hi ariyamaggabhavanaya asati uppajjanarahassa dukkhakkhandhassa ariyamaggabhavana nirodho icchitoti ayampi viseso veditabbo. Etamattham viditvati yvayam "avijjanirodhadivasena sankharadikassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti"ti vutto. Sabbakarena etamattham viditva. Imam udanam udanesiti tasmim atthe vidite "avijjanirodha sankharanirodho"ti evam pakasitassa avijjadinam paccayanam khayassa avabodhanubhavadipakam udanam udanesiti attho. Tatrayam sankhepattho:- yasma avijjadinam paccayadhammanam 2- anuppadanirodhasankhatam khayam avedi annasi pativijjhi, tasma etassa vuttanayena atapino jhayato brahmanassa vuttappakara bodhipakkhiyadhamma catusaccadhamma va patubhavanti uppajjanti pakasenti va. Atha ya paccayanirodhassa samma aviditatta uppajjeyyum pubbe vuttappabheda kankha, ta sabbapi vapayanti nirujjhantiti. Sesam hettha vuttanayameva. Dutiyabodhisuttavannana nitthita. --------------- @Footnote: 1 Si. uppajjati 2 cha.Ma. paccayanam, khu.u. 25/2/95


             The Pali Atthakatha in Roman Book 26 page 48-50. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=26&A=1081&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=26&A=1081&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=39              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=1446              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1450              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1450              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com