ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
           Vinayapiṭake parivāro
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
        Mahāvibhaṅge soḷasa mahāvārā
   [1]  Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamaṃ pārājikaṃ kattha  paññattaṃ . kaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusmiṃ .
Atthi  tattha  paññatti  anuppaññatti  anuppannapaññatti  sabbattha
paññatti   padesapaññatti    sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññatti
ekatopaññatti  ubhatopaññatti  .  pañcannaṃ   pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ kattha pariyāpannaṃ katamena uddesena uddesaṃ āgacchati.
   {1.1} Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katamo  āpattikkhandho . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo kiṃ tattha
pātimokkhaṃ  kiṃ  tattha adhipātimokkhaṃ  kā vipatti  kā sampatti kā
paṭipatti . kati atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamaṃ pārājikaṃ paññattaṃ.
Ke sikkhanti. Ke sikkhitasikkhā. Kattha ṭhitaṃ. Ke dhārenti. Kassa vacanaṃ.
Kenābhaṭanti.
   [2] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
Paṭhamaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti  .  vesāliyā paññattaṃ . kaṃ
ārabbhāti  .  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sudinno  kalandaputto  purāṇadutiyikāya  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  atthi  tattha paññatti anuppaññatti anuppannapaññattīti .
Ekā  paññatti  dve  anuppaññattiyo  anuppannapaññatti  tasmiṃ
natthi  .  sabbattha  paññatti padesapaññattīti . sabbattha paññatti .
Sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññattīti   .  sādhāraṇapaññatti  .
Ekatopaññatti  ubhatopaññattīti  .  ubhatopaññatti  .  pañcannaṃ
pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ
nidānapariyāpannaṃ. Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti.
   {2.1} Dutiyena uddesena uddesaṃ āgacchati . Catunnaṃ vipattīnaṃ
katamā  vipattīti  .  sīlavipatti  . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo
āpattikkhandhoti  . pārājikāpattikkhandho . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti . ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇanti.
Āpattādhikaraṇaṃ  . sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatīti . dvīhi
samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  . ko
tattha  vinayo  ko  tattha  abhivinayoti . paññatti vinayo  vibhatti
abhivinayo.
   {2.2} Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhanti. Paññatti
pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ . kā vipattīti . asaṃvaro vipatti.
Kā  sampattīti . saṃvaro sampatti . kā paṭipattīti . na evarūpaṃ
karissāmīti  yāvajīvaṃ  āpāṇakoṭikaṃ  samādāya sikkhati sikkhāpadesu .
Kati  atthavase  paṭicca  bhagavatā  paṭhamaṃ  pārājikaṃ  paññattanti .
Dasa  atthavase  paṭicca  bhagavatā  paṭhamaṃ  pārājikaṃ  paññattaṃ
saṅghasuṭṭhutāya   saṅghaphāsutāya   dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya
pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya
samparāyikānaṃ  āsavānaṃ  paṭighātāya  appasannānaṃ  [1]- pasādāya
pasannānaṃ  [1]-  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya .
Ke  sikkhantīti . sekkhā ca puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti . ke
sikkhitasikkhāti  .  arahanto  sikkhitasikkhā  .  kattha  ṭhitanti .
Sikkhākāmesu ṭhitaṃ . ke dhārentīti . yesaṃ vattati te dhārenti.
Kassa  vacananti  .  bhagavato  vacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa .
Kenābhaṭanti. Paramparābhaṭaṃ.
   [3] Upāli dāsako ceva       soṇako siggavo tathā
     moggalīputtena 2- pañcamā  ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo iṭṭiyo      uttiyo ceva sambalo 3-
          bhaddanāmo ca paṇḍito
     ete nāgā mahāpaññā    jambudīpā idhāgatā
     vinayaṃ te vācayiṃsu          piṭakaṃ tambapaṇṇiyā
@Footnote: 1 Po. vā. .  2 Ma. Yu. moggali- .  3 Ma. Yu. uttiyo sambalo tathā.
@aparāparaṃpi īdisameva.
     Nikāye pañca vācesuṃ       satta ceva pakaraṇe.
     Tato ariṭṭho medhāvī        tissadatto ca paṇḍito
     visārado kāḷasumano       thero ca dīghanāmako
          dīghasumano ca paṇḍito
     punareva kāḷasumano        nāgatthero ca buddharakkhito
     tissatthero ca medhāvī       devatthero ca paṇḍito
     punareva sumano medhāvī       vinaye ca visārado
     bahussuto cūḷanāgo        gajova duppadhaṃsiyo
     dhammapālitanāmo ca        rohaṇe sādhupūjito
     tassa sisso mahāpañño    khemanāmo tipeṭakī 1-
     dīpe tārakarājāva         paññāya atirocati 2-
     upatisso ca medhāvī        pussadevo mahākathī
     punareva sumano medhāvī       pupphanāmo bahussuto
     mahākathī mahāsīvo         piṭake sabbattha kovido
     punareva upāli medhāvī       vinaye ca visārado
     mahānāgo mahāpañño     saddhammavaṃsakovido
     punareva abhayo medhāvī       piṭake sabbattha kovido
     tissatthero ca medhāvī       vinaye ca visārado
     tassa sisso mahāpañño    pussanāmo 3- bahussuto
@Footnote: 1 Ma. tipeṭako .  2 Ma. Yu. atirocatha .  3 Ma. Yu. pupphanāmo.
     Sāsanaṃ anurakkhanto        jambudīpe patiṭṭhito
     cūḷābhayo ca medhāvī        vinaye ca visārado
     tissatthero ca medhāvī       saddhammavaṃsakovido
     cūḷādevo 1- ca medhāvī      vinaye ca visārado
     sīvatthero ca medhāvī        vinaye sabbattha kovido
     ete nāgā mahāpaññā    vinayaññū maggakovidā
     vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ        piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
   [4] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
dutiyaṃ  pārājikaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ . kaṃ
ārabbhāti . dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ ārabbha . Kismiṃ vatthusminti. Dhaniyo
kumbhakāraputto  rañño  dārūni  adinnāni  ādiyi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti natthi anuppannapaññatti . 2-
channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ [3]- tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
ca  cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti  na  kāyato  siyā kāyato  ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti .pe.
   [5] Tatiyaṃ pārājikaṃ kattha paññattanti . vesāliyā paññattaṃ.
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā bhikkhū aññamaññaṃ jīvitā voropesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  ekā  anuppaññatti  natthi  anuppannapaññatti  2- .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cuḷadevo .  2 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi .  3 Ma. Yu.
@thatīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
ca  cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti  na  kāyato  siyā  kāyato ca vācato ca cittato ca
samuṭṭhāti .pe.
   [6] Catutthaṃ pārājikaṃ kattha paññattanti . Vesāliyā paññattaṃ.
Kaṃ ārabbhāti . vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti.
Vaggumudātīriyā   bhikkhū   gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa
vaṇṇaṃ  bhāsiṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti
natthi  anuppannapaññatti  1- . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ [2]- tīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na
vācato  siyā  vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato siyā
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
        Cattāro pārājikā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [7] Methunādinnadānañca    manussaviggahuttari
       pārājikāni cattāri      chejjavatthū asaṃsayāti.
           ----------
   [8] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa  saṅghādiseso  kattha  paññatto .
Kaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi  tattha  paññatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi .  2 Ma. Yu. katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti.
Anuppaññatti  anuppannapaññatti   sabbattha  paññatti  padesapaññatti
sādhāraṇapaññatti  asādhāraṇapaññatti  ekatopaññatti  ubhatopaññatti .
Pañcannaṃ   pātimokkhuddesānaṃ   katthogadhaṃ   kattha   pariyāpannaṃ
katamena  uddesena  uddesaṃ  āgacchati  . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā
vipatti  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo  āpattikkhandho .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi
sammati  .  ko  tattha  vinayo  ko  tattha  abhivinayo  kiṃ tattha
pātimokkhaṃ  kiṃ  tattha  adhipātimokkhaṃ  kā  vipatti  kā  sampatti
kā  paṭipatti  .  kati atthavase paṭicca bhagavatā upakkamitvā asuciṃ
mocentassa  saṅghādiseso  paññatto  .  ke  sikkhanti  .  ke
sikkhitasikkhā  .  kattha  ṭhitaṃ  . ke dhārenti . kassa vacanaṃ .
Kenābhaṭanti.
   [9] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa  saṅghādiseso  kattha paññattoti .
Sāvatthiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti. Āyasmantaṃ seyyasakaṃ ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti . āyasmā seyyasako hatthena upakkamitvā asuciṃ
mocesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi  tattha  paññatti  anuppaññatti
anuppannapaññattīti   .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti
anuppannapaññatti   tasmiṃ   natthi   .   sabbattha   paññatti
padesapaññattīti   .   sabbattha  paññatti  .  sādhāraṇapaññatti
Asādhāraṇapaññattīti   .   asādhāraṇapaññatti  .  ekatopaññatti
ubhatopaññattīti  .  ekatopaññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ  nidānapariyāpannaṃ .
Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti . tatiyena uddesena uddesaṃ
āgacchati . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti . sīlavipatti . Sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandhoti. Saṅghādisesāpattikkhandho.
   {9.1} Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti.
Ekena  samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na
vācato . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇanti . āpattādhikaraṇaṃ .
Sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi sammatīti . dvīhi samathehi sammati
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca . ko tattha vinayo ko tattha
abhivinayoti . paññatti vinayo vibhatti abhivinayo . kiṃ tattha pātimokkhaṃ
kiṃ tattha adhipātimokkhanti . paññatti pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ.
Kā vipattīti . asaṃvaro vipatti. Kā sampattīti. Saṃvaro sampatti. Kā
paṭipattīti  . na evarūpaṃ karissāmīti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ samādāya
sikkhati sikkhāpadesu . kati atthavase paṭicca bhagavatā upakkamitvā asuciṃ
mocentassa saṅghādiseso paññattoti . dasa atthavase paṭicca bhagavatā
upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa saṅghādiseso paññatto saṅghasuṭṭhutāya
saṅghaphāsutāya  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ
phāsuvihārāya   diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ
Āsavānaṃ  paṭighātāya  appasannānaṃ  pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya
saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya  .  ke  sikkhantīti  .  sekkhā
ca  puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhāti . arahanto
sikkhitasikkhā . kattha ṭhitanti . sikkhākāmesu ṭhitaṃ. Ke dhārentīti.
Yesaṃ vattati te dhārenti . kassa vacananti . Bhagavato vacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa. Kenābhaṭanti. Paramparābhaṭaṃ.
    Upāli dāsako ceva        soṇako siggavo tathā
    moggalīputtena pañcamā    ete jambusirivhaye.
    Tato mahindo iṭṭiyo      uttiyo ceva sambalo
           .pe. 1-
    Ete nāgā mahāpaññā    vinayaññū maggakovidā 2-
    vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ 3-      piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti 4-.
            [5]-
   [10] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
mātugāmena   saddhiṃ   kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantassa  saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi
@Footnote: 1 po Ma. bhaddanāmo ca paṇḍito .  2 Po. Ma. jambudīpā idhāgatā.
@3 Po. Ma. vinayaṃ te vācayiṃsu .  4 Po. Ma. itisaddo natthi.
@5 Po. Ma. nikāye pañca vācesuṃ    satta ceva pakaraṇe
@     tato ariṭṭho medhāvī       tissadatto ca paṇḍito
@     visārado kāḷasumano      thero ca dīghanāmako
@                dīghasumano ca paṇḍito
@     punadeva kāḷasumano       nāgatthero ca buddharakkhito
@     tissatthero ca medhāvī      devatthero ca paṇḍito
@     punadeva sumano medhāvī     vinaye ca visārado
@     bahussuto cūḷanāgo       gajova duppadhaṃsiyo
@     dhammapālitanāmo ca       rohane sādhu pūjito
@     tassa sisso mahāpaṇṇo   khemanāmo tipeṭako
@     dīpe tārakarājāva        paññāya atirocatha
@     upatisso ca medhāvī       phussadevo mahākathī
Mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajji  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [11] Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassa saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi
mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
siyā  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato
ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na kāyato siyā kāyato ca vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [12] Mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsantassa
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
@Footnote:   punadeva sumano medhāvī     pupphanāmo bahussuto
@   mahākathī mahāsivo        piṭke sabbattha kovido
@   punadeva upāli medhāvī     vinaye ca visārado
@   mahānāgo mahāpañño    saddhammavaṃsakovido
@   punadeva abhayo medhāvī      piṭke sabbattha kovido
@   tissatthero ca medhāvī      vinaye ca visārado
@   tassa sisso mahāpañño   pupphanāmo bahussuto
@   sāsanaṃ anurakkhanto       jambudīpe patiṭṭhito
@   cuḷābhayo ca medhāvī       vinaye ca visārado
@   tissatthero ca medhāvī      saddhammavaṃsakovido
@   cuḷadevo ca medhāvī        vinaye ca visārado
@   sivatthero ca medhāvī       vinaye sabbattha kovido
@   ete nāgā mahāpaññā   vinayaññū maggakovidā
@   vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ       piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
@        aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ.
Āyasmā  udāyi  mātugāmassa  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
abhāsi  tasmiṃ   vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhāti .pe.
   [13]   Sañcarittaṃ   samāpajjantassa  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  . sāvatthiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
udāyiṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi sañcarittaṃ
samāpajji  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
samuṭṭhāti na vācato na cittato siyā vācato samuṭṭhāti na kāyato na
cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato siyā kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti
na kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [14]  Saññācikāya  kuṭiṃ  kārāpentassa  saṅghādiseso kattha
paññattoti . āḷaviyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āḷavike 1-
bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āḷavikā bhikkhū saññācikāya
kuṭiṃ  2-  kārāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāta .pe.
   [15]  Mahallakaṃ  vihāraṃ  kārāpentassa  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  . kosambiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
channaṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āyasmā channo vihāravatthuṃ
sodhento  aññataraṃ  cetiyarukkhaṃ chedāpesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [16]  Bhikkhuṃ  amūlakena  pārājikena  dhammena anuddhaṃsentassa
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. āḷavake. 2 Ma. Yu. kuṭiyo.
Saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  rājagahe  paññatto  .  kaṃ
ārabbhāti . mettiyabhummajake bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Mettiyabhummajakā  bhikkhū  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlakena
pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [17]  Bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsentassa  saṅghādiseso kattha
paññattoti . rājagahe paññatto . kaṃ ārabbhāti. Mettiyabhummajake
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa  kiñci  desaṃ  lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [18]   Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  rājagahe
paññatto . kaṃ ārabbhāti . devadattaṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusminti.
Devadatto  samaggassa  saṅghassa  bhedāya  parakkami tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [19]  Bhedānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantānaṃ  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  rājagahe
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  devadattassa  saṅghabhedāya
Parakkamantassa  anuvattakā  ahesuṃ  [1]-  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [20]   Dubbacassa   bhikkhuno   yāvatatiyaṃ   samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  kosambiyā
paññatto  .  kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  channo  bhikkhūhi  sahadhammikaṃ  vuccamāno
attānaṃ  avacanīyaṃ  akāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [21]   Kuladūsakassa   bhikkhuno   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti . assajipunabbasuke bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ   vatthusminti   .   assajipunabbasukā   bhikkhū   saṅghena
pabbājanīyakammakatā  bhikkhū  chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā
bhayagāmitā  pāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
        Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.
             -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggavādakā.
             Tassuddānaṃ
   [22] Visaṭṭhi kāyasaṃsaggo 1-  duṭṭhullaṃ attakāmataṃ 2-
     sañcarittaṃ kuṭī ceva       vihāro ca amūlakaṃ
     kiñci desañca bhedo ca    tatheva 3- anuvattakā
     dubbacaṃ kuladūsañca       saṅghādisesaterasāti.
             ------------
   [23] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamo aniyato kattha paññatto . kaṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmiṃ. Atthi
tattha   paññatti   anuppaññatti   anuppannapaññatti   sabbattha
paññatti    padesapaññatti   sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññatti
ekatopaññatti   ubhatopaññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ  kattha pariyāpannaṃ katamena uddesena uddesaṃ āgacchati .
Catunnaṃ  vipattīnaṃ  katamā  vipatti . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo
āpattikkhandho  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo. Kiṃ tattha
pātimokkhaṃ  kiṃ tattha adhipātimokkhaṃ . kā vipatti kā sampatti kā
paṭipatti . kati atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamo aniyato paññatto.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāyasaṃsaggaṃ. 2 Ma. Yu. attakāmañca. 3 Ma. tasseva.
Ke sikkhanti . ke sikkhitasikkhā . kattha ṭhitaṃ . ke dhārenti.
Kassa vacanaṃ. Kenābhaṭanti.
   [24] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
paṭhamo  aniyato  kattha  paññattoti  . sāvatthiyā paññatto . kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho paṭicchanne
āsane  alaṅkammaniye nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . atthi tattha
paññatti  anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā  paññatti
anuppaññatti  anuppannapaññatti  tasmiṃ  natthi  .  sabbattha  paññatti
padesapaññattīti   .   sabbattha  paññatti  .  sādhāraṇapaññatti
asādhāraṇapaññattīti.
   {24.1} Asādhāraṇapaññatti . ekatopaññatti ubhatopaññattīti .
Ekatopaññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ  kattha
pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ . katamena uddesena
uddesaṃ  āgacchatīti  .  catutthena uddesena uddesaṃ āgacchati .
Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti . siyā sīlavipatti siyā ācāravipatti.
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo  āpattikkhandhoti  .  siyā
pārājikāpattikkhandho   siyā   saṅghādisesāpattikkhandho   siyā
pācittiyāpattikkhandho   .   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  .  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato
Ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇanti.
Āpattādhikaraṇaṃ.
   {24.2} Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatīti. Tīhi samathehi
sammati siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena
ca tiṇavatthārakena ca . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti. Paññatti
vinayo vibhatti abhivinayo . Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhanti.
Paññatti pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ. Kā vipattīti. Asaṃvaro vipatti.
   {24.3} Kā sampattīti. Saṃvaro sampatti. Kā paṭipattīti. Na evarūpaṃ
karissāmīti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ samādāya sikkhati sikkhāpadesu . Kati
atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamo aniyato paññattoti . dasa atthavase
paṭicca  bhagavatā paṭhamo aniyato paññatto saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya
dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya
diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya
appasannānaṃ  pasādāya  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya  .  ke  sikkhantīti . sekkhā ca puthujjanakalyāṇakā
ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhāti . arahanto sikkhitasikkhā . kattha
ṭhitanti. Sikkhākāmesu ṭhitaṃ. Ke dhārentīti. Yesaṃ vattati te dhārenti.
Kassa vacananti . bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa. Kenābhaṭanti.
Paramparābhaṭaṃ.
     Upāli dāsako ceva       soṇako siggavo tathā
     moggalīputtena pañcamā   ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo iṭṭiyo     uttiyo ceva sambalo
              .pe.
     Ete nāgā mahāpaññā   vinayaññū maggakovidā
     vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ       piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
   [25] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
dutiyo  aniyato  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  mātugāmena  saddhiṃ eko ekāya raho nissajjaṃ
kappesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  1-  . atthi tattha paññatti anuppaññatti
anuppannapaññattīti  .  ekā  paññatti  anuppaññatti anuppannapaññatti
tasmiṃ  natthi  .  sabbattha  paññatti  padesapaññattīti  .  sabbattha
paññatti   .   sādhāraṇapaññatti   asādhāraṇapaññattīti   .
Asādhāraṇapaññatti   .   ekatopaññatti   ubhatopaññattīti  .
Ekato  paññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ kattha
pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ . katamena uddesena
uddesaṃ  āgacchatīti  .  catutthena uddesena uddesaṃ āgacchati .
Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti. Siyā sīlavipatti siyā ācāravipatti.
   {25.1}  Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandhoti .
@Footnote: 1 Yu. vatthusminti.
Siyā  saṅghādisesāpattikkhandho  siyā  pācittiyāpattikkhandho  .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  .  tīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca samuṭṭhāti
na  vācato  siyā  vācato  ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato
siyā  kāyato  ca  vācato  ca  cittato ca samuṭṭhāti . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇanti  .  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammatīti  .  tīhi  samathehi sammati siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena  ca
tiṇavatthārakena ca.
          Dve aniyatā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [26] Alaṅkammaniyañceva      tatheva ca na heva kho
     aniyatā supaññattā      buddhaseṭṭhena tādināti.
             -----------
   [27] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
atirekacīvaraṃ   dasāhaṃ   atikkāmentassa   nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū
atirekacīvaraṃ [1]- dhāresuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
@Footnote: 1 Po. dasāhātikkantaṃ.
Samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti na cittato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [28]  Ekarattaṃ  ticīvarena  vippavasantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahule  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū
bhikkhūnaṃ  hatthe  cīvaraṃ  nikkhipitvā  santaruttarena  janapadacārikaṃ
pakkamiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [29] Akālacīvaraṃ paṭiggahetvā māsaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  akālacīvaraṃ  paṭiggahetvā  māsaṃ atikkāmesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ . ekā paññatti [1]- . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato  ca samuṭṭhāti
na cittato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [30] Aññātikāya bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekā anupaññatti.
Āyasmā  udāyi  aññātikāya  bhikkhuniyā  purāṇacīvaraṃ  dhovāpesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [31]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato  cīvaraṃ paṭiggaṇhantassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato cīvaraṃ paṭiggahesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [32] Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando sakyaputto aññātakaṃ seṭṭhiputtaṃ
cīvaraṃ   viññāpesi   tasmiṃ   vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [33]  Aññātakaṃ  gahapatiṃ  vā  gahapatāniṃ vā taduttariṃ cīvaraṃ
viññāpentassa   nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  na  mattaṃ jānitvā bahuṃ
Cīvaraṃ  viññāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [34] Pubbe appavāritena 1- aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ
ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto pubbe
appavārito  aññātakaṃ  gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [35] Pubbe appavāritena 2- aññātake gahapatike upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ
ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto pubbe
appavārito aññātake gahapatike upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [36]  Atirekatikkhattuṃ  codanāya  atirekachakkhattuṃ ṭhānena cīvaraṃ
abhinipphādentassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
@Footnote: 1 Po. appavāritaṃ. Ma. appavāritassa . 2 Po. appavārite. Ma. appavāritassa.
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ
sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā upanando
sakyaputto  upāsakena  ajjuṇho  bhante  āgamehīti  vuccamāno
nāgamesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Kaṭhinavaggo paṭhamo.
          Tassuddānaṃ
   [37] Atirekekarattañca      akālaporāṇadhovanaṃ
     paṭiggahaṇapañcamañceva    viññatti ca taduttari
     dve appavāritā ceva      tikkhattuṃ codanāya cāti.
           ---------
   [38]  Kosiyamissakaṃ  santhataṃ  kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  āḷaviyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū kosiyakārake upasaṅkamitvā evamāhaṃsu bahū āvuso kosakārake 1-
pacatha   amhākaṃpi   dassatha   mayaṃpi   icchāma   kosiyamissakaṃ
santhataṃ  kārāpetunti  2-  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [39] Suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  .  kaṃ
@Footnote: 1 Po. kosiyakārake .  2 Ma. Yu. kātunti.
Ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  suddhakāḷakānaṃ  eḷakalomānaṃ  santhataṃ  kārāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [40] Anādayitvā 1- tulaṃ odātānaṃ tulaṃ gocariyānaṃ navaṃ santhataṃ
kārāpentassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā bhikkhū thokaṃyeva odātānaṃ ante
ādayitvā  2- tatheva suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [41]  Anuvassaṃ santhataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā bhikkhū anuvassaṃ
santhataṃ  kārāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [42] Anādayitvā 1- purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ
nisīdanasanthataṃ  kārāpentassa  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. Yu. anādiyitvā .  2 Ma. Yu. ādiyitvā.
Ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  santhatāni
ujjhitvā  āraññikaṅgaṃ  piṇḍapātikaṅgaṃ  paṃsukūlikaṅgaṃ  samādayiṃsu  1-
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [43]  Eḷakalomāni  paṭiggahetvā  tiyojanaṃ  atikkāmentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññataro  bhikkhu  eḷakalomāni  paṭiggahetvā  tiyojanaṃ  atikkāmesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na
vācato  na  cittato  siyā  kāyato  ca  cittato  ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [44]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  eḷakalomāni  dhovāpentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  aññātikāhi  bhikkhunīhi  eḷakalomāni  dhovāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [45]  Rūpiyaṃ  paṭiggaṇhantassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. samādiyiṃsu.
Upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando
sakyaputto  rūpiyaṃ  paṭiggahesi  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [46]  Nānappakārakaṃ  rūpiyasaṃvohāraṃ  samāpajjantassa  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  nānappakārakaṃ  rūpiyasaṃvohāraṃ  samāpajjiṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [47]  Nānappakārakaṃ  kayavikkayaṃ  samāpajjantassa  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  paribbājakena
saddhiṃ  kayavikkayaṃ  samāpajji  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Kosiyavaggo dutiyo.
           Tassuddānaṃ
   [48] Missakaṃ suddhakañceva    tulañca anuvassakaṃ
     purāṇasanthatañceva      lomāni hāraṇena ca
     dhovanaṃ rūpiyañceva        dve ca nānappakārakanti.
   [49]  Atirekapattaṃ  dasāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  atirekapattaṃ  dhāresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na
cittato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [50]  Ūnapañcabandhanena pattena aññaṃ navaṃ pattaṃ cetāpentassa
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ   kattha   paññattanti   .   sakkesu
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū appamattakenapi bhinnena appamattakenapi
khaṇḍena   vilikhitamattenapi   bahū   patte   viññāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [51] Bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  bhesajjāni  paṭiggahetvā  sattāhaṃ  atikkāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [52] Atirekamāse sese gimhānaṃ 1- vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesantassa
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ   kattha   paññattanti   .   sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū atirekamāse sese gimhānaṃ 1-
vassikasāṭikacīvaraṃ  pariyesiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [53]  Bhikkhussa  sāmaṃ  cīvaraṃ  datvā  kupitena  anattamanena
acchintantassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā upanando sakyaputto
bhikkhussa  sāmaṃ  cīvaraṃ  datvā  kupito  anattamano  acchindi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [54] Sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  sāmaṃ  suttaṃ  viññāpetvā  tantavāyehi  cīvaraṃ
vāyāpesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [55] Pubbe appavāritena 2- aññātakassa gahapatikassa tantavāye
@Footnote: 1 Ma. Yu. gimhāne .  2 Po. Ma. appavāritassa.
Upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjantassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti .
Āyasmā  upanando  sakyaputto  pubbe  appavārito  aññātakassa
gahapatikassa  tantavāye  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajji
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [56]  Accekacīvaraṃ  paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [57]  Tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaraṃ  antaraghare nikkhipitvā
atirekachārattaṃ  vippavasantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā   paññattaṃ   .   kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū tiṇṇaṃ
cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaraṃ  antaraghare  nikkhipitvā  atirekachārattaṃ
vippavasiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [58]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ  attano  pariṇāmentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ attano pariṇāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
        Pattavaggo tatiyo.
           Tassuddānaṃ
   [59] Atirekañca pattañca    ūnena bandhanena ca
     bhesajjaṃ sāṭakañceva      kupitena achindanaṃ
     duve tantavāyā ceva       accekacīvarena ca
     chārattaṃ vippavāsena       attano pariṇāmanāti 1-.
      Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā 2-.
            ---------
   [60] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
sampajānamusāvāde    pācittiyaṃ   kattha   paññattanti   .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  hatthakaṃ  sakyaputtaṃ
@Footnote: 1 tesaṃ tesaṃ vaggānaṃ avasāne uddānāni yuropiyamarammapotthakes na dissanti.
@2 ito paraṃ tesaṃ tesaṃ vaggānaṃ uddānaṃ dassitaṃ taṃ pana visadisaṃ hoti. icchantena
@tattha oloketabbaṃ.
Ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  hatthako  sakyaputto titthiyehi
saddhiṃ  sallapanto  avajānitvā  paṭijāni  paṭijānitvā  avajāni
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca
samuṭṭhāti  na  vācato  siyā  vācato  ca  cittato ca samuṭṭhāti
na  kāyato  siyā  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca
samuṭṭhāti .pe.
   [61]  Omasavāde  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā
pesale  bhikkhū  omasiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [62]  Bhikkhupesuññe  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ   pesuññaṃ   upasaṃhariṃsu   tasmiṃ   vatthusmiṃ  .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [63]  Anupasampannaṃ  padaso  dhammaṃ vācentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
Bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū upāsake
padaso  dhammaṃ  vācesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
vācato  samuṭṭhāti  na  kāyato  na  cittato  siyā  vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato .pe.
   [64] Anupasampannena uttaridvirattatirattaṃ saha seyyaṃ kappentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  āḷaviyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  anupasampannena  saha  seyyaṃ  kappesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato
samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  kāyato  ca cittato
ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [65]  Mātugāmena  saha  seyyaṃ  kappentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
anuruddhaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  anuruddho
mātugāmena saha seyyaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti.
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
(eḷakalomake) .pe.
   [66]  Mātugāmassa  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desentassa
Pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  mātugāmassa  dhammaṃ  desesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  dve  anuppaññattiyo  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (padaso dhamme) .pe.
   [67]  Anupasampannassa  uttarimanussadhammaṃ  bhūtaṃ  ārocentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  . vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Vaggumudātīriyā   bhikkhū   gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa
vaṇṇaṃ  bhāsiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato
samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  vācato  samuṭṭhāti
na  kāyato  na  cittato  siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti
na cittato .pe.
   [68]  Bhikkhussa  duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhussa  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  anupasampannassa
ārocesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (adinnādānasamuṭṭhāne) .pe.
   [69]  Paṭhaviṃ  khanantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Āḷaviyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āḷavike bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  āḷavikā  bhikkhū  paṭhaviṃ  khaniṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
        Musāvādavaggo paṭhamo.
          Tassuddānaṃ
   [70] Musāomasapesuññaṃ    padaso dve nipajjanā
     desanārocanā ceva      duṭṭhullaṃ paṭhavīkhaneti.
           ------------
   [71]  Bhūtagāmapātabyatāya  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Āḷaviyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āḷavike bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  āḷavikā  bhikkhū  rukkhaṃ  chindiṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [72]  Aññavādake  vihesake  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Kosambiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  channaṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  channo  saṅghamajjhe
āpattiyā  anuyuñjiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicari  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
Tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [73]  Ujjhāpanake  khīyanake  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  mettiyabhummajake bhikkhū
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  bhikkhū  ujjhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [74]  Saṅghikaṃ  mañcaṃ  vā  pīṭhaṃ  vā  bhisiṃ vā kocchaṃ vā
ajjhokāse   santharitvā  anuddharitvā  anāpucchā  pakkamantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ ajjhokāse santharitvā anuddharitvā
anāpucchā  pakkamiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [75] Saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā anāpucchā
pakkamantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ ārabbhāti . sattarasavaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti.
Sattarasavaggiyā  bhikkhū saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā
anāpucchā   pakkamiṃsu   tasmiṃ   vatthusmiṃ   .   ekā
Paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
(kaṭhinake) .pe.
   [76]  Saṅghike vihāre jānaṃ pubbūpagataṃ bhikkhuṃ anupakhajja seyyaṃ
kappentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  there  bhikkhū  anupakhajja  seyyaṃ  kappesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na
vācato .pe.
   [77] Bhikkhuṃ kupitena anattamanena saṅghikā vihārā nikkaḍḍhantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  kupitā  anattamanā  bhikkhū  saṅghikā  vihārā
nikkaḍḍhiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [78]  Saṅghike vihāre upari vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ
vā  pīṭhaṃ  vā  abhinisīdantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  saṅghike  vihāre  upari
vehāsakuṭiyā  āhaccapādakaṃ  mañcaṃ sahasā abhinisīdi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na vācato na cittato siyā
kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [79]  Dvittipariyāye  adhiṭṭhahitvā  taduttariṃ  adhiṭṭhahantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  kosambiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  channaṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  channo  katapariyositaṃ  vihāraṃ  punappunaṃ chādāpesi punappunaṃ
limpāpesi  atibhāriko  vihāro  paripati  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [80]  Jānaṃ  sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  āḷaviyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āḷavike  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Āḷavikā  bhikkhū  jānaṃ  sappāṇakaṃ  udakaṃ  tiṇampi  mattikampi siñciṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Bhūtagāmavaggo dutiyo.
           Tassuddānaṃ
   [81] Rukkhupacchedanañceva     pesuññujjhāpanena ca
     ajjhokāso vihāro ca     anupakhajjanikaḍḍhanā
     Vehāsakuṭilepanā        sappāṇakavisiñcananti.
           ------------
   [82]  Asammatena  bhikkhuniyo  ovadantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  asammatā  bhikkhuniyo  ovadiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi
tattha   paññatti   anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā
paññatti   ekā   anuppaññatti   anuppannapaññatti   tasmiṃ
natthi  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti
siyā  vācato  samuṭṭhāti  na  kāyato  na cittato siyā vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato .pe.
   [83]  Atthaṅgate  suriye  bhikkhuniyo  ovadantassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  cūḷapanthakaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . āyasmā
cūḷapanthako  atthaṅgate  suriye  bhikkhuniyo  ovadi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (padasodhamme) .pe.
   [84]  Bhikkhunūpassayaṃ  upasaṅkamitvā  bhikkhuniyo  ovadantassa
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sakkesu paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
Bhikkhū   bhikkhunūpassayaṃ  upasaṅkamitvā  bhikkhuniyo  ovadiṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [85]  Āmisahetu  bhikkhū  bhikkhuniyo  ovadantīti  bhaṇantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  āmisahetu  bhikkhū  bhikkhuniyo  ovadantīti  bhaṇiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [86]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  cīvaraṃ dentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . aññataro bhikkhu aññātikāya
bhikkhuniyā  cīvaraṃ  adāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [87]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  cīvaraṃ  sibbentassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  udāyiṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusaminti  .  āyasmā
udāyi  aññātikāya  bhikkhuniyā  cīvaraṃ  sibbesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
Samuṭṭhāti .pe.
   [88]  Bhikkhuniyā  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhunīhi  saddhiṃ  saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  catūhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  kāyato ca
vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā  kāyato  ca cittato
ca  samuṭṭhāti  na  vācato  siyā kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhāti .pe.
   [89]  Bhikkhuniyā  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaṃ  nāvaṃ  abhirūhantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhunīhi  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaṃ  nāvaṃ  abhirūhiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [90]  Jānaṃ  bhikkhunīparipācitaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjantassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Devadattaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  devadatto  jānaṃ
Bhikkhunīparipācitaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñji  1-  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [91] Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āsmantaṃ  udāyiṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  bhikkhuniyā  saddhiṃ  eko  ekāya  raho nisajjaṃ
kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti   kāyato   ca   cittato
ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
         Ovādavaggo tatiyo.
          Tassuddānaṃ 2-
   [92] Asammato va ovādo    atthaṅgataṃ upassayaṃ
    āmisahetu dentassa      cīvaraṃ sibbanena ca
    saṃvidhāya gamanena         nāvāya abhirūhane
    paripācitaṃ bhattañca       raho vāpi nisīdananti.
           ---------
   [93]  Taduttariṃ  āvasathapiṇḍaṃ  bhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
@Footnote: 1 Yu. paribhuñji . 2 Ma. Yu. tassuddānaṃ tassa tassa kaṇḍassa ante niddiṭṭhaṃ.
Bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū anuvasitvā
anuvasitvā  āvasathapiṇḍaṃ  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [94]  Gaṇabhojane  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . rājagahe
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  devadattaṃ  ārabbha  .  kismiṃ
vatthusminti   .   devadatto  sapariso  kulesu  viññāpetvā
viññāpetvā  bhuñji  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  satta
anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [95]  Paramparabhojane pācittiyaṃ kattha paññattanti . vesāliyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  aññatra  nimantitā
aññatra  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti tisso 1-
anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [96] Dvittipattapūre pūve paṭiggahetvā taduttariṃ paṭiggaṇhantassa
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  na  mattaṃ  jānitvā paṭiggahesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
@Footnote: 1 Po. ma catasso.
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [97]  Bhuttāvinā  pavāritena  anatirittaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā  bhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  bhuttāvī pavāritā aññatra [1]-
bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
(kaṭhinake) .pe.
   [98]  Bhikkhuṃ  bhuttāviṃ  pavāritaṃ  anatirittena  khādanīyena vā
bhojanīyena  vā abhihaṭṭhuṃ pavārentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  bhikkhuṃ  bhuttāviṃ  pavāritaṃ
anatirittena  bhojanīyena  2-  abhihaṭṭhuṃ  pavāresi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [99]  Vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjantassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Sattarasavaggiye  bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sattarasavaggiyā
@Footnote: 1 Po. anatirittaṃ bhojanaṃ . 2 bhojanena.
Bhikkhū  vikāle  bhojanaṃ  1-  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
(eḷakalomake) .pe.
   [100]  Sannidhikārakaṃ  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ vā bhuñjantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti . āyasmantaṃ velaṭṭhasīsaṃ 2- ārabbha. Kismiṃ vatthusminti.
Āyasmā  velaṭṭhasīso  sannidhikārakaṃ  bhojanaṃ bhuñji tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [101]   Paṇītabhojanāni  attano  atthāya  viññāpetvā
bhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  paṇītabhojanāni  attano  atthāya  viññāpetvā
bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ     āpattisamuṭṭhānānaṃ     catūhi     samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [102]  Adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharantassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro bhikkhu adinnaṃ
@Footnote: 1 Po. bhojanīyaṃ .  2 Ma. Yu. belaṭṭhasīsaṃ.
Mukhadvāraṃ  āhāraṃ  āharesi 1- tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
          Bhojanavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
   [103] Āvasathagaṇañceva   paramparañca bhojanaṃ
       dvepattapavāritā ceva   vikāle khādanena ca
       sannidhipaṇītañceva     adinnaṃ dvārakena cāti.
            -----------
   [104]  Acelakassa  vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā
sahatthā  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  dentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  vesāliyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
ānandaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  ānando
aññatarissā  paribbājikāya  ekaṃ  maññamāno  dve  pūve  adāsi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [105]  Bhikkhuṃ  ehāvuso  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā piṇḍāya
pavisissāmāti  tassa  dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. āhāresi. Ma. āhari.
Vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  bhikkhuṃ  ehāvuso
gāmaṃ  piṇḍāya  pavisissāmāti  tassa  adāpetvā  uyyojesi tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [106] Sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti .
Āyasmā  upanando  sakyaputto  sabhojane  kule  anupakhajja nisajjaṃ
kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti   kāyato   ca  cittato
ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [107]  Mātugāmena  saddhiṃ  raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ
kappentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto mātugāmena
saddhiṃ  raho  paṭicchanne  āsane nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [108] Mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
Ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  mātugāmena saddhiṃ
eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [109]  Nimantitena sabhattena santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ1- pacchābhattaṃ vā 1- kulesu cārittaṃ āpajjantassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā
upanando  sakyaputto  nimantito  sabhatto  samāno  purebhattaṃ
pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajji tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti
catasso  anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [110]  Taduttariṃ  bhesajjaṃ  viññāpentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena
sakkena  ajjuṇho  bhante  āgamethāti  vuccamānā  nāgamesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti 2- .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [111]  Uyyuttaṃ  senaṃ  dassanāya gacchantassa pācittiyaṃ kattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddadvayaṃ natthi . 2 Ma. Yu. ime dve pāṭhā natthi.
Paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ
senaṃ  dassanāya  agamaṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [112]  Atirekatirattaṃ  senāya  vasantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū atirekatirattaṃ
senāya vasiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [113]  Uyyodhikaṃ  gacchantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  uyyodhikaṃ  agamaṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
          Acelakavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
   [114] Acelakassa dānena   bhikkhuuyyojanena ca
      sabhojanaṃ kulañceva       dve ca raho nisīdanaṃ
      santaṃ bhikkhuñca bhesajjaṃ   uyyuttaṃ dassanena ca
      Atirekatirattañceva      uyyodhikagamanena cāti.
           ------------
   [115] Surāmerayapāne pācittiyaṃ kattha paññattanti. Kosambiyā
paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ sāgataṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  sāgato  majjaṃ  pivi  tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato
siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [116] Aṅgulipatodake pācittiyaṃ kattha paññattanti . Sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuṃ  aṅgulipatodakena  hāsesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [117]  Udake hassadhamme 1- pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sattarasavaggiye bhikkhū
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sattarasavaggiyā bhikkhū aciravatiyā
nadiyā  udake  kīḷiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca
@Footnote: 1 Po. hasanadhamme. Ma. hasadhamme. Yu. hāsadhamme.
Cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [118]  Anādariye  pācittiyaṃ kattha paññattanti . kosambiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā channo anādariyaṃ akāsi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [119]  Bhikkhuṃ  bhiṃsāpentassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuṃ  bhiṃsāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [120]  Jotiṃ  samādahitvā  visibbentassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  bhaggesu  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti . sambahule
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū jotiṃ samādahitvā
visibbesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti dve anuppaññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [121]   Orenaḍḍhamāsaṃ   nhāyantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule bhikkhū
ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū rājānaṃpi passitvā
Na  mattaṃ  jānitvā  nhāyiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti
cha  anuppaññattiyo  .  sabbattha  paññatti  padesapaññattīti .
Padesapaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [122]   Anādayitvā   tiṇṇaṃ   dubbaṇṇakaraṇānaṃ  aññataraṃ
dubbaṇṇakaraṇaṃ  navaṃ  cīvaraṃ paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū attano cīvaraṃ na sañjāniṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) .pe.
   [123] Bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa
vā  sāmaṇeriyā  vā  sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā appaccuddhārakaṃ 1-
paribhuñjantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  bhikkhussa  sāmaṃ
cīvaraṃ  vikappetvā  appaccuddhārakaṃ  paribhuñji  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [124] Bhikkhussa pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā
kāyabandhanaṃ  vā  apanidhentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
@Footnote: 1 Ma. appaccuddhāraṇaṃ.
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ  pattaṃpi cīvaraṃpi
nisīdanaṃpi  1-  sūcigharaṃpi  kāyabandhanaṃpi  apanidhesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
          Surāmerayavaggo chaṭṭho.
            Tassuddānaṃ
   [125] Suraṃ aṅgulipatode     udake ca anādare
      bhikkhuṃ vā bhiṃsāpanañca    jotiñca nhānadubbaṇṇa-
      karaṇaṃ vikappañceva      cīvaraṃ apanidhena cāti 2-.
             -----------
   [126]  Sañcicca  pāṇaṃ jīvitā voropentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
udāyiṃ  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi sañcicca
pāṇaṃ  jīvitā  voropesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [127]  Jānaṃ  sappāṇakaṃ  udakaṃ paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisīdanaṃpi sūcigharaṃpi kāyabandhanaṃpiti ime pāṭhā natthi.
@2 idaṃ uddānaṃ sīhalapotthakena visadisaṃ hoti.
Sappāṇakaṃ  udakaṃ  paribhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [128]  Jānaṃ yathādhammaṃ nīhatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭentassa
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  jānaṃ yathādhammaṃ nīhatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [129] Bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Aññataraṃ  bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . aññataro bhikkhu
bhikkhussa  jānaṃ  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  paṭicchādesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [130]  Jānaṃ  ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Sambahule  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū
jānaṃ  ūnavīsativassaṃ  puggalaṃ  upasampādesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [131]  Jānaṃ  theyyasatthena  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ
paṭipajjantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññataro  bhikkhu  jānaṃ  theyyasatthena  saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ
paṭipajji tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti   siyā   kāyato   ca
cittato  ca  samuṭṭhāti  na  vācato siyā kāyato ca vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [132] Mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti.
Aññataraṃ  bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . aññataro bhikkhu
mātugāmena   saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ  paṭipajji  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [133]   Pāpikāya   diṭṭhiyā   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti . ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo pāpikaṃ diṭṭhiṃ 1-
yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajji tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpikāya diṭṭhiyā.
Vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [134]  Jānaṃ  tathāvādinā  bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissaṭṭhena  saddhiṃ  sambhuñjantassa  pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena
bhikkhunā  akaṭānudhammena  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [135]  Jānaṃ  tathānāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  jānaṃ  tathānāsitaṃ  kaṇḍakaṃ  samaṇuddesaṃ  upalāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Sappāṇakavaggo sattamo.
            Tassuddānaṃ
   [136] Sañcicca pāṇaṃ jīvitā  paribhogañca sappāṇakaṃ
      yathādhammañca nīhataṃ      jānaṃ duṭṭhullachādakaṃ
      ūnavīsatitheyyañca        mātugāmena saṃvidhā
      saddhiṃ sambhuñjanā ceva     nāsitaṃ upalāpananti.
   [137] Bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamānena na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ
sikkhāpade  sikkhissāmi  yāva  naññaṃ  bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ
paripucchāmīti  bhaṇantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  . kosambiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  channo  bhikkhūhi  sahadhammikaṃ  vuccamāno
na  tāvāhaṃ  āvuso  etasmiṃ  sikkhāpade  sikkhissāmi yāva naññaṃ
bhikkhuṃ  byattaṃ  vinayadharaṃ  paripucchāmīti  bhaṇi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [138]  Vinayaṃ  vivaṇṇentassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū vinayaṃ vivaṇṇesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [139]  Mohanake  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū mohesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [140] Bhikkhussa kupitena anattamanena pahāraṃ dentassa pācittiyaṃ
Kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  kupitā  anattamanā  bhikkhūnaṃ  pahāraṃ  adaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [141]  Bhikkhussa  kupitena  anattamanena talasattikaṃ uggirantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  kupitā  anattamanā  bhikkhūnaṃ  talasattikaṃ  uggiriṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [142] Bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  bhikkhuṃ  amūlakena  saṅghādisesena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [143]  Bhikkhussa  sañciccaṃ  kukkuccaṃ  uppādentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  bhikkhūnaṃ  sañcicca  kukkuccaṃ  upadahiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [144]  Bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ
upassutiṃ  tiṭṭhantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vidādāpannānaṃ  upassutiṃ  tiṭṭhaṃsu 1- tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na vācato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [145]  Dhammikānaṃ  kammānaṃ  chandaṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  dhammikānaṃ  kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [146]  Saṅghe  vinicchayakathāya  vattamānāya  chandaṃ  adatvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamantassa pācittiyaṃ katthā paññattanti . sāvatthiyā
@Footnote: 1 Ma. tiṭṭhahiṃsu.
Paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  saṅghe  vinicchayakathāya vattamānāya
chandaṃ  adatvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā
paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [147]  Samaggena  saṅghena  cīvaraṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . rājagahe paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  samaggena  saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ
āpajjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [148]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.
            Tassuddānaṃ
   [149] Vuccamāno sahadhammena   vinayañca vivaṇṇayi
    Mohento pahāraṃ dento    talasattikaṃ amūlakaṃ
    kukkuccānupassutiñca     dhammikānaṃ vinicchayaṃ
    samaggasaṅghadānena       puggalapariṇāmanāti 1-.
           --------
   [150]  Pubbe  appaṭisaṃviditena  rañño  antepuraṃ pavisantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ ānandaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  ānando  pubbe  appaṭisaṃvidito  rañño antepuraṃ pāvisi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [151]  Ratanaṃ  uggaṇhantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  ratanaṃ  uggahesi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  dve  anuppaññattiyo  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [152]  Santaṃ  bhikkhuṃ  anāpucchā  vikāle  gāmaṃ pavisantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā 2- vikāle gāmaṃ pavisiṃsu
@Footnote: 1 Sī. samaggassa padānena puggalassa pariṇāmanāti.
@2 Ma. Yu. santaṃ bhikkhuṃ anāpucchāti idaṃ pāṭhattayaṃ natthi.
Tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  tisso  anuppaññattiyo .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [153]  Aṭṭhimayaṃ  vā  dantamayaṃ  vā  visāṇamayaṃ vā sūcigharaṃ
kārāpentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sakkesu paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vattusminti .
Sambahulā  bhikkhū  na  mattaṃ  jānitvā  bahū  sūcighare  viññāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [154]  Pamāṇātikkantaṃ  mañcaṃ  vā  pīṭhaṃ vā kārāpentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto  uccaṃ  mañcaṃ
kārāpesi  1-  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [155]  Mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tūlonaddhaṃ kārāpentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  mañcaṃpi  pīṭhaṃpi  2-  tūlonaddhaṃ  kārāpesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ucce mañce sayi . 2 Ma. mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā.
   [156]  Pamāṇātikkantaṃ  nisīdanaṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāni
nisīdanāni  kārāpesuṃ  1-  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [157]  Pamāṇātikkantaṃ  kaṇḍupaṭicchādiṃ kārāpentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  appamāṇikāyo  kaṇḍupaṭicchādiyo  dhāresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [158]  Pamāṇātikkantaṃ  vassikasāṭikaṃ  kārāpentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  appamāṇikāyo  vassikasāṭikāyo  dhāresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [159]  Sugatacīvarappamāṇaṃ  cīvaraṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhāresuṃ.
Nandaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā nando sugatacīvarappamāṇaṃ
cīvaraṃ  dhāresi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
          Rājavaggo navamo.
            Tassuddānaṃ
   [160] Antepurañca uggaṇhe  anāpucchā pavesane
      sūcigharañca mañcañca      tūlonaddhaṃ nisīdanaṃ
      kaṇḍuvassikasāṭikaṃ       pamāṇaṃ cīvaraṃ dhārayīti 1-.
        Dvenavuti pācittiyā niṭṭhitā.
          Tesaṃ vaggānaṃ uddānaṃ
   [161] Musā bhūtañca ovādo   bhojanācelakena ca
      surā sappāṇakā dhammo    rājavaggena te navāti.
           ----------
   [162] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
aññātikāya  bhikkhuniyā  antaragharaṃ  paviṭṭhāya  hatthato  khādanīyaṃ
vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā  paṭiggahetvā  bhuñjantassa pāṭidesanīyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
@Footnote: 1 tesaṃ tesaṃ vaggānaṃ avasāne uddānāni yuropiya maramma potthakesu na dissanti
@idheva dassiyanti tāni pana visadisāni honti. icchantena tattha oloketabbaṃ.
Aññataraṃ  bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro
bhikkhu   aññātikāya  bhikkhuniyā  antaragharaṃ  paviṭṭhāya  hatthato
āmisaṃ  paṭiggahesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato
samuṭṭhāti na vācato na cittato siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [163]  Bhikkhuniyā  vosāsantiyā  na  nivāretvā bhuñjantassa
pāṭidesanīyaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhuniyā  vosāsantiyā  1- na nivāresuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato ca samuṭṭhāti
na cittato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [164] Sekkhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā
paṭiggahetvā  bhuñjantassa  pāṭidesanīyaṃ  kattha  paññattanti  .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā bhikkhū na mattaṃ jānitvā paṭiggahesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  dve  anuppaññattiyo .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  kāyato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuniyo vosāsantiyo.
Cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [165]  Āraññakesu  senāsanesu pubabe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ
vā  bhojanīyaṃ  vā  ajjhārāme  sahatthā  paṭiggahetvā bhuñjantassa
pāṭidesanīyaṃ  kattha  paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  ārāme  core  paṭivasante  nārocesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato
ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na cittato siyā kāyato ca vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
        Cattāro pāṭidesanīyā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [166] Aññātikāya vosāsaṃ  sekkhaāraññakena ca
      pāṭidesanīyā cattāro   sambuddhena pakāsitāti.
           -----------
   [167] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambentena nivāsentassa
dukkaṭaṃ   kattha   paññattanti   .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  puratopi  pacchatopi  olambentā  nivāsesuṃ
Tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [168] Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambentena
pārupantassa  dukkaṭaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  puratopi  pacchatopi  olambentā  pārupiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [169] Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 1-
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [170] Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū kāyaṃ vavaritvā antaraghare nisīdiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [171]  Anādariyaṃ  paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpentena
antaraghare  gacchantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  hatthampi
@Footnote: 1 Ma. channaṃ apattisamuṭṭhānānanti idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi.
Pādampi  kīḷāpentā  antaraghare  gacchiṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [172]  Anādariyaṃ  paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpentena
antaraghare  nisīdantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  hatthampi
pādampi  kīḷāpentā  antaraghare  nisīdiṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [173]  Anādariyaṃ  paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena antaraghare
gacchantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā
antaraghare  gacchiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [174]  Anādariyaṃ  paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena antaraghare
nisīdantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā
antaraghare  nisīdiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ    ekena    samuṭṭhānena    samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike) .pe.
   [175]  Anādariyaṃ  paṭicca  ukkhittakāya antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  ukkhittakāya  antaraghare  gacchiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [176]  Anādariyaṃ  paṭicca  ukkhittakāya antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  ukkhittakāya  antaraghare  nisīdiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
          Parimaṇḍalavaggo paṭhamo.
   [177]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  mahāhasitaṃ  hasantā  antaraghare
gacchiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [178]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [179]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karontena
antaraghare  gacchantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ
mahāsaddaṃ  karontā  antaraghare  gacchiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (samanubhāsanāya).
   [180]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karontena
Antaraghare  nisīdantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (samanubhāsanāya).
   [181]  Anādariyaṃ  paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  kāyappacālakaṃ  antaraghare gacchiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .pe.  ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [182]  Anādariyaṃ  paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [183]  Anādariyaṃ  paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [184]  Anādariyaṃ  paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [185]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [186]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
Samuṭṭhāti. (paṭhamapārājike).
          Ujjagghikavaggo dutiyo.
   [187]  Anādariyaṃ  paṭicca  khambhakatena  antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [188]  Anādariyaṃ  paṭicca  khambhakatena  antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [189]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhitena antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  chabbaggiyā  bhikkhū  sasīsakaṃ  pārupitvā  antaraghare
gacchiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [190]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhitena antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [191]  Anādariyaṃ  paṭicca  ukkuṭikāya  antaraghare gacchantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [192]  Anādariyaṃ  paṭicca  pallatthikāya antaraghare nisīdantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
Samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [193]  Anādariyaṃ  paṭicca  asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [194]  Anādariyaṃ  paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena piṇḍapātaṃ
paṭiggaṇhantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [195]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaññeva  bahuṃ  paṭiggaṇhantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [196]  Anādariyaṃ  paṭicca  thūpīkataṃ  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
          Khambhakatavaggo tatiyo.
   [197]  Anādariyaṃ  paṭicca  asakkaccaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [198]  Anādariyaṃ  paṭicca  tahaṃ tahaṃ olokentena piṇḍapātaṃ
bhuñjantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [199]  Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ omasantena 1- piṇḍapātaṃ
bhuñjantassa dukkaṭaṃ .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [200]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaññeva  bahuṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  sasuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [201]  Anādariyaṃ  paṭicca  thūpato  omadditvā  piṇḍapātaṃ
bhuñjantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [202]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaṃ  vā byañjanaṃ vā odanena
paṭicchādentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [203] Anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā [2]- attano atthāya
viññāpetvā  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ  kattha  paññattanti  . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  sūpampi  odanampi  attano
atthāya  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti na vācato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
@Footnote: 1 Ma. omasitvā .  2 Ma. Yu. agilāno.
   [204]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjhānasaññinā  paresaṃ  pattaṃ
olokentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [205]  Anādariyaṃ  paṭicca  mahantaṃ  kabaḷaṃ  karontassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [206]  Anādariyaṃ  paṭicca  dīghaṃ  ālopaṃ  karontassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
         Piṇḍapātavaggo catuttho.
   [207] Anādariyaṃ paṭicca anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarantassa
dukkaṭaṃ  .pe. ekā paññatti .pe. ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [208]  Anādariyaṃ  paṭicca  bhuñjamānena  sabbaṃ  hatthaṃ  mukhe
pakkhipantassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [209]  Anādariyaṃ  paṭicca  sakabaḷena  mukhena  byāharantassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [210]  Anādariyaṃ  paṭicca  piṇḍukkhepakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  Ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [211]  Anādariyaṃ  paṭicca  kabaḷāvacchedakaṃ  bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [212]  Anādariyaṃ  paṭicca  avagaṇḍakārakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [213]  Anādariyaṃ  paṭicca  hatthaniddhūnakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekā  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [214]  Anādariyaṃ  paṭicca  sitthāvakārakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [215]  Anādariyaṃ  paṭicca  jivhānicchārakaṃ  bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [216] Anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
          Kabaḷavaggo pañcamo.
   [217]  Anādariyaṃ paṭicca surusurukārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ kattha
paññattanti  .  kosambiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahule
bhikkhū  ārabbha  . kasmiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū surusurukārakaṃ
khīraṃ piviṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [218]  Anādariyaṃ  paṭicca  hatthanillehakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [219]  Anādariyaṃ  paṭicca  pattanillehakaṃ  bhuñjantassa  dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike)
   [220]  Anādariyaṃ  paṭicca  oṭṭhanillehakaṃ  bhuñjantassa dukkaṭaṃ
.pe.  ekā  paññatti  .pe.  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [221]  Anādariyaṃ  paṭicca  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ
paṭiggaṇhantassa  dukkaṭaṃ  kattha  paññattanti  .  bhaggesu paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ  paṭiggahesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
Samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na
vācato.
   [222]  Anādariyaṃ  paṭicca  sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare
chaḍḍentassa  dukkaṭaṃ  kattha  paññattanti  .  bhaggesu  paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare  chaḍḍesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na
vācato.
   [223] Anādariyaṃ paṭicca chattapāṇissa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā
bhikkhū  chattapāṇissa  dhammaṃ  desesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na kāyato.
   [224]  Anādariyaṃ  paṭicca  daṇḍapāṇissa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [225]  Anādariyaṃ  paṭicca  satthapāṇissa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [226]  Anādariyaṃ  paṭicca  āvudhapāṇissa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
          Surusuruvaggo chaṭṭho.
   [227]  Anādariyaṃ  paṭicca  pādukārūḷhassa  dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [228]  Anādariyaṃ  paṭicca  upāhanārūḷhassa dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [229]  Anādariyaṃ paṭicca yānagatassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ
.pe. ekā paññatti ekā anuppaññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca  cittato  ca
Samuṭṭhāti na kāyato.
   [230]  Anādariyaṃ  paṭicca  sayanagatassa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [231]  Anādariyaṃ  paṭicca  pallatthikāya  nisinnassa  dhammaṃ
desentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [232]  Anādariyaṃ  paṭicca  veṭhitasīsassa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [233]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhitasīsassa  dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [234]  Anādariyaṃ  paṭicca chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa
dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ .pe. ekā paññatti ekā anuppaññatti.
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
Vācato ca cittato ca samuṭṭhāti 1- na kāyato.
   [235] Anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane
nisīnnassa  dhammaṃ  desentassa  dukkaṭaṃ .pe. ekā paññatti ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti vācato ca cittato ca samuṭṭhāti 1- na kāyato.
   [236]  Anādariyaṃ  paṭicca ṭhitena nisinnassa dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti 1- na kāyato.
   [237] Anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchantena purato gacchantassa
dhammaṃ  desentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [238] Anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchantena pathena gacchantassa
dhammaṃ  desentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [239]  Anādariyaṃ  paṭicca  ṭhitena uccāraṃ vā passāvaṃ vā
karontassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
@Footnote: 1 Ma. kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
Kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
   [240]  Anādariyaṃ  paṭicca harite uccāraṃ vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ  vā  karontassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
   [241] Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ
vā  karontassa  dukkaṭaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi passāvampi kheḷampi
akaṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
          Pādukavaggo sattamo.
         Pañcasattati sekhiyā niṭṭhitā.
       Mahāvibhaṅge katthapaññattivāraṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------
            Tassuddānaṃ
   [242] Parimaṇḍalaṃ paṭicchannaṃ     susaṃvutokkhittacakkhunā 1-
      ukkhittojjagghikā saddo     tayo ceva pacālanā
      khambhaṃ oguṇṭhito ceva 2-      kuṭi pallatthikāya ca
@Footnote: 1 Ma. susaṃvutokkhittacakkhu . 2 Ma. cevuk-.
      Sakkaccaṃ pattasaññī ca        samasūpaṃ samatittikaṃ
      sakkaccaṃ pattasaññī ca        sapadānaṃ samasūpakaṃ
      thūpato ca paṭicchannaṃ          viññattujjhānasaññinā
      na mahantaṃ maṇḍalaṃ dvāraṃ      sabbahatthaṃ na byāhare
      ukkhepo chedanā gaṇḍo      dhūnaṃ sitthāvakārakaṃ
      jivhānicchārakañceva        capucapu surusuru
      hattho patto ca oṭṭho ca      sāmisaṃ sitthakena ca
      chattapāṇissa saddhammaṃ       na desenti tathāgatā
      evameva daṇḍapāṇissa       satthaāvudhapāṇinaṃ
      pādukā upāhanā ceva       yānaseyyāgatassa ca
      pallatthikānisinnassa        veṭhitoguṇṭhitassa ca
      chamānīcāsane ṭhāne         pacchato uppathena ca
      ṭhitakena na kātabbaṃ         harite udakamhi cāti.
          Tesaṃ vaggānaṃ uddānaṃ
   [243] Parimaṇḍalaṃ ujjagghi      khambhaṃ piṇḍaṃ tatheva ca
      kabaḷā surusuru ca            pādukena ca sattamāti.
           ----------
   [244] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto kati āpattiyo āpajjati .
Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanto  tisso  āpattiyo āpajjati akkhāyite
sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  pārājikassa  yebhuyyena
Khāyite  sarīre  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevati  āpatti  thullaccayassa
vivaṭakate  mukhe  acchupantaṃ  aṅgajātaṃ  paveseti  āpatti dukkaṭassa
methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [245] Adinnaṃ ādiyanto kati āpattiyo āpajjati . adinnaṃ
ādiyanto   tisso   āpattiyo  āpajjati  pañcamāsakaṃ  vā
atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati
āpatti  pārājikassa  atirekamāsakaṃ  vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati  āpatti  thullaccayassa  māsakaṃ  vā
ūnamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati  āpatti
dukkaṭassa adinnaṃ ādiyanto imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [246] Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropento kati āpattiyo
āpajjati  .  sañcicca  manussaviggahaṃ  jīvitā  voropento  tisso
āpattiyo  āpajjati  manussaṃ  odissa  opātaṃ  khanati  papatitvā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  papatite  dukkhā  vedanā  uppajjati
āpatti   thullaccayassa  marati  āpatti  pārājikassa  sañcicca
manussaviggahaṃ jīvitā voropento imā tisso āpattiyo āpajjati.
   [247] Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanto kati āpattiyo
āpajjati   .   asantaṃ   abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapanto
tisso  āpattiyo  āpajjati  pāpiccho  icchāpakato  asantaṃ
abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  āpatti  pārājikassa  yo  te
Vihāre  vasati  so  bhikkhu  arahāti  bhaṇati paṭivijānantassa āpatti
thullaccayassa   nappaṭivijānantassa   āpatti   dukkaṭassa   asantaṃ
abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapanto  imā  tisso  āpattiyo
āpajjati.
        Cattāro pārājikā niṭṭhitā.
   [248]  Upakkamitvā  asuciṃ  mocento  kati  āpattiyo
āpajjati  .  upakkamitvā  asuciṃ  mocento  tisso  āpattiyo
āpajjati  ceteti  upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa ceteti
upakkamati na muccati āpatti thullaccayassa payoge dukkaṭaṃ.
   [249]  Mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjanto tisso
āpattiyo  āpajjati  kāyena kāyaṃ āmasati āpatti saṅghādisesassa
kāyena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati   āpatti   thullaccayassa
kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [250]  Mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsanto  tisso
āpattiyo  āpajjati  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  ādissa  vaṇṇampi
bhaṇati   avaṇṇampi  bhaṇati  āpatti  saṅghādisesassa   vaccamaggaṃ
passāvamaggaṃ  ṭhapetvā  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  ādissa  vaṇṇampi
bhaṇati   avaṇṇampi   bhaṇati  āpatti  thullaccayassa  kāyapaṭibaddhaṃ
ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati āpatti dukkaṭassa.
   [251]  Attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsanto tisso āpattiyo
Āpajjati   mātugāmassa   santike   attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
bhāsati  āpatti saṅghādisesassa paṇḍakassa santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ    bhāsati   āpatti   thullaccayassa   tiracchānagatassa
santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dukkaṭassa.
   [252]  Sañcarittaṃ  samāpajjanto tisso āpattiyo  āpajjati
paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   paccāharati   āpatti   saṅghādisesassa
paṭiggaṇhāti   vīmaṃsati   na  paccāharati  āpatti  thullaccayassa
paṭiggaṇhāti na vīmaṃsati na paccāharati āpatti dukkaṭassa.
   [253]  Saññācikāya  kuṭiṃ  kārāpento  tisso  āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  anāgate
āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.
   [254]  Mahallakaṃ  vihāraṃ  kārāpento  tisso  āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  ekapiṇḍe  1-  anāgate
āpatti thullaccayassa tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.
   [255] Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsento tisso
āpattiyo  āpajjati  anokāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo
vadeti  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  okāsaṃ  kārāpetvā
akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.
   [256]  Bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsento  tisso  āpattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekaṃ piṇḍaṃ. sabbattha īdisameva.
Āpajjati  anokāsaṃ  kārāpetvā  cāvanādhippāyo  vadeti āpatti
saṅghādisesena  dukkaṭassa  okāsaṃ  kārāpetvā  akkosādhippāyo
vadeti āpatti omasavādassa.
   [257]  Saṅghabhedako  bhikkhu  yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamāno  1-
nappaṭinissajjanto  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā  2-  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
   [258]  Bhedakānuvattakā  bhikkhū yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamānā 1-
nappaṭinissajjantā  tisso  āpattiyo  āpajjanti  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
   [259]  Dubbaco  bhikkhu  yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamāno  1-
nappaṭinissajjanto  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
   [260]   Kuladūsako   bhikkhu   yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamāno
nappaṭinissajjanto  tisso  āpattiyo  āpajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ
dvīhi   kammavācāhi  thullaccayā  kammavācāpariyosāne  āpatti
saṅghādisesassa.
        Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Ma. samanubhāsanāya .  2 Po. thullaccayaṃ.
   [261]  Atirekacīvaraṃ  dasāhaṃ  atikkāmento  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [262] Ekarattiṃ ticīvarena vippavasanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [263]  Akālacīvaraṃ  paṭiggahetvā  māsaṃ atikkāmento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [264]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  purāṇacīvaraṃ  dhovāpento
dve  āpattiyo  āpajjati  dhovāpeti  payoge dukkaṭaṃ dhovāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [265]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhanto
dve  āpattiyo  āpajjati  gaṇhāti  payoge  dukkaṭaṃ  gahite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [266] Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpento
dve   āpattiyo   āpajjati   viññāpeti  payoge  dukkaṭaṃ
viññāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [267]  Aññātakaṃ  gahapatiṃ  vā gahapatāniṃ vā taduttariṃ cīvaraṃ
viññāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  viññāpeti  payoge
dukkaṭaṃ viññāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [268]  Pubbe  appavārito  aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ  āpajjanto  dve  āpattiyo  āpajjati  vikappaṃ
Āpajjati payoge dukkaṭaṃ vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [269]  Pubbe appavārito aññātake gahapatike upasaṅkamitvā
cīvare   vikappaṃ   āpajjanto   dve  āpattiyo  āpajjati
vikappaṃ  āpajjati  payoge  dukkaṭaṃ  vikappaṃ  āpanne  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [270]  Atirekatikkhattuṃ  codanāya  atirekachakkhattuṃ  ṭhānena
cīvaraṃ  abhinipphādento  dve  āpattiyo  āpajjati  abhinipphādeti
payoge dukkaṭaṃ abhinipphādite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
          Kaṭhinavaggo paṭhamo.
   [271]  Kosiyamissakaṃ  santhataṃ  kārāpento  dve āpattiyo
āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [272]  Suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpento dve
āpattiyo  āpajjati  kārāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  kārāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [273]  Anādayitvā  tulaṃ  odātānaṃ  tulaṃ  gocariyānaṃ navaṃ
santhataṃ  kārāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  kārāpeti
payoge dukkaṭaṃ kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [274] Anuvassaṃ santhataṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati
kārāpeti payoge dukkaṭaṃ kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [275]  Anādayitvā  purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ
nisīdanasanthataṃ  kārāpento  dve  āpattiyo  āpajjati  kārāpeti
payoge dukkaṭaṃ kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [276] Eḷakalomāni paṭiggahetvā tiyojanaṃ atikkāmento dve
āpattiyo  āpajjati  paṭhamaṃ  pādaṃ  tiyojanaṃ  atikkāmeti  āpatti
dukkaṭassa dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [277]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  eḷakalomāni  dhovāpento
dve  āpattiyo  āpajjati  dhovāpeti  payoge dukkaṭaṃ dhovāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [278]  Rūpiyaṃ  paṭiggaṇhanto  dve  āpattiyo  āpajjati
gaṇhāti payoge dukkaṭaṃ gahite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [279]  Nānappakārakaṃ  rūpiyasaṃvohāraṃ  samāpajjanto  dve
āpattiyo  āpajjati  samāpajjati  payoge  dukkaṭaṃ  samāpanne
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [280] Nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjanto dve  āpattiyo
āpajjati  samāpajjati  payoge  dukkaṭaṃ  samāpanne  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
          Kosiyavaggo dutiyo.
   [281]  Atirekapattaṃ  dasāhaṃ  atikkāmento  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [282]   Ūnapañcabandhanena  pattena  aññaṃ  navaṃ  pattaṃ
cetāpento  dve  āpattiyo āpajjati cetāpeti payoge dukkaṭaṃ
cetāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [283]  Bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [284]  Atirekamāse  sese  gimhānaṃ  1- vassikasāṭikacīvaraṃ
pariyesanto  dve  āpattiyo  āpajjati  pariyesati payoge dukkaṭaṃ
pariyiṭṭhe nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [285] Bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupito anattamano acchindanto
dve  āpattiyo  āpajjati  acchindati  payoge  dukkaṭaṃ  acchinne
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [286] Sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpento
dve  āpattiyo  āpajjati  vāyāpeti  payoge dukkaṭaṃ vāyāpite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [287]  Pubbe appavārito aññātakassa gahapatikassa tantavāye
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ āpajjanto dve āpattiyo āpajjati
vikappaṃ āpajjati payoge dukkaṭaṃ vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [288]  Accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gimhāne.
   [289]  Tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā
atirekachārattaṃ  vippavasanto  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [290]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ  attano pariṇāmento
dve  āpattiyo  āpajjati  pariṇāmeti  payoge dukkaṭaṃ pariṇāmite
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
          Pattavaggo tatiyo.
       Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā.
   [291] Sampajānamusā 1- bhāsanto kati āpattiyo āpajjati.
Sampajānamusā  1-  bhāsanto  pañca  āpattiyo āpajjati pāpiccho
icchāpakato  asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  āpatti
pārājikassa  bhikkhuṃ  amūlakena  pārājikena  dhammena  anuddhaṃseti
āpatti  saṅghādisesassa  yo te vihāre vasati so bhikkhu arahāti
bhaṇati   paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  nappaṭivijānantassa
āpatti  dukkaṭassa  sampajānamusāvāde  pācittiyaṃ  sampajānamusā 1-
bhāsanto imā pañca āpattiyo āpajjati.
   [292]  Omasanto  dve  āpattiyo  āpajjati  upasampannaṃ
omasati  āpatti  pācittiyassa  anupasampannaṃ  omasati  āpatti
dukkaṭassa.
   [293]  Pesuññaṃ  upasaṃharanto  dve  āpattiyo  āpajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampajānamusāvādaṃ.
Upasampannassa   pesuññaṃ   upasaṃharati   āpatti   pācittiyassa
anupasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati āpatti dukkaṭassa.
   [294]  Anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vācento dve āpattiyo
āpajjati  vāceti  payoge  dukkaṭaṃ  pade  pate  āpatti
pācittiyassa.
   [295]  Anupasampannena uttaridvirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappento
dve  āpattiyo āpajjati nipajjati payoge dukkaṭaṃ nipanne āpatti
pācittiyassa.
   [296]  Mātugāmena  sahaseyyaṃ  kappento  dve āpattiyo
āpajjati nipajjati payoge dukkaṭaṃ nipanne āpatti pācittiyassa.
   [297]  Mātugāmassa  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desento
dve  āpattiyo  āpajjati  deseti  payoge  dukkaṭaṃ pade pade
āpatti pācittiyassa.
   [298]  Anupasampannassa  uttarimanussadhammaṃ  bhūtaṃ  ārocento
dve  āpattiyo  āpajjati  āroceti  payoge dukkaṭaṃ ārocite
āpatti pācittiyassa.
   [299]  Bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocento
dve āpattiyo āpajjati āroceti payoge dukkaṭaṃ ārocite āpatti
pācittiyassa.
   [300]  Paṭhaviṃ  khananto  dve  āpattiyo  āpajjati  khanati
payoge dukkaṭaṃ pahāre pahāre āpatti pācittiyassa.
          Musāvādavaggo paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 1-91. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1&items=1366              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=1&items=1366&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1&items=1366              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1&items=1366              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9420              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9420              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_8

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :