ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nahetudukaculantaradukam
   [472]  Nahetum  naappaccayam  dhammam paticca nahetu naappaccayo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  naappaccayam  dhammam  paticca
nanahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum
naappaccayam  dhammam  paticca  nahetu  naappaccayo  ca  nanahetu
naappaccayo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [473] Nanahetum  naappaccayam dhammam paticca nanahetu naappaccayo
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nanahetum  naappaccayam  dhammam
paticca  nahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nanahetum  naappaccayam  dhammam  paticca  nahetu  naappaccayo  ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

Nanahetu naappaccayo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [474] Nahetum naappaccayanca nanahetum naappaccayanca dhammam paticca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum naappaccayanca nanahetum naappaccayanca dhammam paticca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetum naappaccayanca nanahetum naappaccayanca dhammam paticca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [475] Hetuya nava sabbattha nava. [476] Nahetum naasankhatam dhammam paticca .... Nahetum nasanidassanam dhammam paticca ... . nahetum nasappatigham dhammam paticca ... Nahetum naappatigham dhammam paticca ... . nahetum narupim dhammam paticca ... Nahetum naarupim dhammam paticca ... . nahetum nalokiyam dhammam paticca ... Nahetum nalokuttaram dhammam paticca ... . Nahetum nakenacivinneyyam dhammam paticca ... Nahetum nakenaci- navinneyyam dhammam paticca .... Nahetudukanoasavagocchakadukam [477] Nahetum noasavam dhammam paticca ... Nahetum nanoasavam dhammam paticca ... . nahetum nasasavam dhammam paticca ... Nahetum naanasavam dhammam paticca ... . nahetum naasavasampayuttam dhammam paticca ... nahetum naasavavippayuttam dhammam paticca ... . nahetum

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Naasavancevanaanasavanca dhammam paticca ... nahetum naanasavanceva- nanocaasavam dhammam paticca ... . nahetum naasavancevanaasava- vippayuttanca dhammam paticca ... nahetum naasavavippayuttanceva- nanocaasavam dhammam paticca ... . nahetum asavavippayuttam nasasavam dhammam paticca ... Nahetum asavavippayuttam naanasavam dhammam paticca .... Nahetudukachagocchakadukam [478] Nahetum nosannojanam dhammam paticca ... nahetum nogantham dhammam paticca ... nahetum noogham dhammam paticca ... Nahetum noyogam dhammam paticca ... nahetum nonivaranam dhammam paticca ... Nahetum noparamasam dhammam paticca .... Nahetudukamahantaradukam [479] Nahetum nasarammanam dhammam paticca ... . sankhittam . Nahetum nacittam dhammam paticca .... Nahetum nacetasikam dhammam paticca .... Nahetum nacittasampayuttam ... . nahetum nacittasamsattham ... . nahetum nacittasamutthanam ... . nahetum nacittasahabhum dhammam paticca .... Nahetum nacittanuparivattim dhammam paticca ... . nahetum nacittasamsatthasamutthanam ... . nahetum nacittasamsatthasamutthanasahabhum ... . Nahetum nacittasamsattha- samutthananuparivattim dhammam paticca ... . nahetum naajjhattikam ... Nahetum nabahiram ... . nahetum naupada dhammam .... Nahetum naupadinnam ... Nahetum naanupadinnam ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Nahetudukadvigocchakadukam [480] Nahetum noupadanam ... Nahetum nokilesam ....


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 120-123. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=472              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :