ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [561]  122  Tinimani  bhikkhave  soceyyani  katamani tini
kayasoceyyam vacisoceyyam manosoceyyam . Katamanca bhikkhave kayasoceyyam
idha  bhikkhave  bhikkhu  panatipata  pativirato  hoti  adinnadana
pativirato  hoti  abrahmacariya  pativirato hoti idam vuccati bhikkhave
kayasoceyyam.
   {561.1}  Katamanca  bhikkhave  vacisoceyyam idha bhikkhave bhikkhu
musavada  pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato hoti pharusaya
vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa pativirato hoti idam vuccati
bhikkhave vacisoceyyam.
   {561.2}  Katamanca  bhikkhave manosoceyyam idha bhikkhave bhikkhu
santam  va  ajjhattam  kamacchandam  atthi  me ajjhattam kamacchandoti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  kamacchandam  natthi  me  ajjhattam
kamacchandoti  pajanati yatha ca anuppannassa kamacchandassa uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa kamacchandassa pahanam
Hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa  kamacchandassa  ayatim
anuppado  hoti  tanca  pajanati  santam  va  ajjhattam byapadam
atthi  me  ajjhattam  byapadoti  pajanati  asantam  va ajjhattam
byapadam  natthi  me  ajjhattam  byapadoti  pajanati  yatha  ca
anuppannassa  byapadassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha
ca  uppannassa  byapadassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati yatha
ca  pahinassa  byapadassa  ayatim  anuppado hoti tanca pajanati
santam  va  ajjhattam  thinamiddham  atthi  me  ajjhattam  thinamiddhanti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  thinamiddham  natthi  me  ajjhattam
thinamiddhanti  pajanati  yatha  ca  anuppannassa  thinamiddhassa uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa  thinamiddhassa  pahanam
hoti tanca pajanati yatha ca pahinassa thinamiddhassa ayatim anuppado
hoti  tanca  pajanati  santam  va  ajjhattam  uddhaccakukkuccam atthi
me  ajjhattam  uddhaccakukkuccanti  pajanati  asantam  va  ajjhattam
uddhaccakukkuccam natthi me ajjhattam uddhaccakukkuccanti pajanati
   {561.3}  yatha  ca  anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppado
hoti  tanca  pajanati yatha ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca pahinassa uddhaccakukkuccassa ayatim
anuppado hoti tanca pajanati santam va ajjhattam vicikiccham atthi me
ajjhattam vicikicchati pajanati asantam va ajjhattam vicikiccham natthi me
Ajjhattam  vicikicchati  pajanati  yatha  ca  anuppannaya  vicikicchaya
uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca uppannaya vicikicchaya
pahanam  hoti  tanca  pajanati yatha ca pahinaya vicikiccaya ayatim
anuppado hoti tanca pajanati idam vuccati bhikkhave manosoceyyam.
Imani kho bhikkhave tini soceyyaniti.
     Kayasucim vacasucim 1-   cetosucimanasavam
     sucim soceyyasampannam    ahu ninhatapapakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 350-352. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=561&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=561&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=561&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=561&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=561              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6102              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6102              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :