ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [42] Seyyathāpi bhikkhave sālisūkaṃ vā yavasūkaṃ vā micchāpaṇihitaṃ
hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhijjissati 2-
lohitaṃ  vā  uppādessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ kissa hetu
micchāpaṇihitattā  bhikkhave sālisūkassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  micchāpaṇihitena  cittena  avijjaṃ bhijjissati vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
micchāpaṇihitattā bhikkhave cittassāti.
   [43] Seyyathāpi bhikkhave sālisūkaṃ vā yavasūkaṃ vā sammāpaṇihitaṃ
hatthena  vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhijjissati
lohitaṃ  vā  uppādessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
sammāpaṇihitattā bhikkhave sālisūkassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  sammāpaṇihitena  cittena avijjaṃ bhijjissati vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
sammāpaṇihitattā bhikkhave cittassāti.
   [44] Idhāhaṃ bhikkhave ekaccaṃ puggalaṃ paduṭṭhacittaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imamhi  ce  ayaṃ samaye puggalo kālaṃ
kareyya  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  taṃ  kissa hetu cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. adantavaggo. 2 Ma. Yu. bhecchati, ito paraṃ īdisameva.
Hissa bhikkhave paduṭṭhaṃ cetopadosahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjantīti.
   [45] Idhāhaṃ bhikkhave ekaccaṃ puggalaṃ pasannacittaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imamhi  ce  ayaṃ samaye puggalo kālaṃ
kareyya  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  sagge  taṃ  kissa hetu cittaṃ
hissa bhikkhave pasannaṃ cetopasādahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   [46] Seyyathāpi bhikkhave udakarahado āvilo lulito kalalībhūto
tattha  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  na  passeyya  sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  tiṭṭhantampi  taṃ  kissa  hetu
āvilattā  bhikkhave  udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
āvilena  cittena  attatthaṃ  vā  ñassati  paratthaṃ  vā  ñassati
ubhayatthaṃ  vā  ñassati uttariṃ vā manussadhammā alamariyañāṇadassanavisesaṃ
sacchikarissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu  āvilattā
bhikkhave cittassāti.
   [47]  Seyyathāpi  bhikkhave  udakarahado  accho  vippasanno
anāvilo  tattha  cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  tiṭṭhantampi  taṃ  kissa  hetu
anāvilattā  bhikkhave udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
Anāvilena   cittena   attatthaṃ  vā  ñassati  paratthaṃ  vā
ñassati   ubhayatthaṃ   vā  ñassati  uttariṃ  vā  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ    sacchikarissatīti    ṭhānametaṃ   vijjati
taṃ kissa hetu anāvilattā bhikkhave cittassāti.
   [48] Seyyathāpi bhikkhave yānikānici rukkhajātāni 1- candano
tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mudutāya ceva kammaññatāya ca evameva
kho  ahaṃ  bhikkhave  nāññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ
bahulīkataṃ  muduñca  hoti  kammaniyañca 2- yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ muduñca hoti kammaniyañcāti.
   [49]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
lahuparivattaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  yāvañcidaṃ  bhikkhave upamāpi na
sukarā yāva lahuparivattaṃ cittanti.
   [50]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi upakkiliṭṭhanti.
   [51]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi vippamuttanti.
          Vaggo 3- pañcamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 9-11. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=42&items=10              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=42&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=42&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=42&items=10              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=42              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1149              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1149              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :