ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [396] 150 Dveme bhikkhave santhārā katame dve āmisasanthāro
ca  dhammasanthāro  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  santhārā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ santhārānaṃ yadidaṃ dhammasanthāroti.
   [397]  151  Dveme  bhikkhave  paṭisanthārā  katame dve
āmisapaṭisanthāro  ca  dhammapaṭisanthāro  ca ime kho bhikkhave dve
paṭisanthārā  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ paṭisanthārānaṃ yadidaṃ
dhammapaṭisanthāroti.
   [398] 152 Dvemā bhikkhave esanā katamā dve āmisesanā
ca dhammesanā ca imā kho bhikkhave dve esanā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ yadidaṃ dhammesanāti.
   [399] 153 Dvemā bhikkhave pariyesanā katamā dve āmisapariyesanā
ca  dhammapariyesanā  ca  imā  kho  bhikkhave  dve  pariyesanā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanāti.
   [400]  154  Dvemā  bhikkhave  pariyeṭṭhiyo  katamā dve
āmisapariyeṭṭhi  ca  dhammapariyeṭṭhi  ca  imā  kho  bhikkhave  dve
pariyeṭṭhiyo  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  dvinnaṃ  pariyeṭṭhīnaṃ  yadidaṃ
dhammapariyeṭṭhīti.
@Footnote: 1 Yu. terasamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page117.

[401] 155 Dvemā bhikkhave pūjā katamā dve āmisapūjā ca dhammapūjā ca imā kho bhikkhave dve pūjā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ pūjānaṃ yadidaṃ dhammapūjāti. [402] 156 Dvemāni bhikkhave atitheyyāni 1- katamāni dve āmisātitheyyañca dhammātitheyyañca imāni kho bhikkhave dve atitheyyāni 2- etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ atitheyyānaṃ 3- yadidaṃ dhammātitheyyanti. [403] 157 Dvemā bhikkhave iddhiyo katamā dve āmisiddhi ca dhammiddhi ca imā kho bhikkhave dve iddhiyo etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ iddhīnaṃ yadidaṃ dhammiddhīti. [404] 158 Dvemā bhikkhave vuḍḍhiyo katamā dve āmisavuḍḍhi ca dhammavuḍḍhi ca imā kho bhikkhave dve vuḍḍhiyo etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ vuḍḍhīnaṃ yadidaṃ dhammavuḍḍhīti. [405] 159 Dvemāni bhikkhave ratanāni katamāni dve āmisaratanañca dhammaratanañca imāni kho bhikkhave dve ratanāni etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ ratanānaṃ yadidaṃ dhammaratananti. [406] 160 Dveme bhikkhave sannicayā katame dve āmisasannicayo ca dhammasannicayo ca ime kho bhikkhave dve sannicayā etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sannicayānaṃ yadidaṃ dhammasannicayoti. [407] 161 Dvemāni bhikkhave vepullāni katamāni dve @Footnote: 1-2 Ma. Yu. ātitheyyāni. 3 Ma. Yu. ātitheyyānaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page118.

Āmisavepullañca dhammavepullañca imāni kho bhikkhave dve vepullāni etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ vepullānaṃ yadidaṃ dhammavepullanti. Santhāravaggo catuttho 1-.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 116-118. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=396&items=12&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=396&items=12&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=396&items=12&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=396&items=12&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=396              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1547              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1547              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :