ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
           Ekapuggalapali
   [139]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
@Footnote: 1 anapattivaggo.
Devamanussanam  katamo ekapuggalo tathagato araham sammasambuddho ayam
kho  bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamano uppajjati bahujanahitaya
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [140]  Ekapuggalassa  bhikkhave  patubhavo  dullabho lokasmim
katamassa  ekapuggalassa  tathagatassa  arahato  sammasambuddhassa imassa
kho bhikkhave ekapuggalassa patubhavo dullabho sokasminti.
   [141]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
acchariyamanusso  katamo  ekapuggalo  tathagato  araham sammasambuddho
ayam  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke  uppajjamano  uppajjati
acchariyamanussoti.
   [142]  Ekapuggalassa  bhikkhave  kalakiriya  bahuno  janassa
anutappa  hoti  katamassa  ekapuggalassa  tathagatassa  arahato
sammasambuddhassa  imassa kho bhikkhave ekapuggalassa kalakiriya bahuno
janassa anutappa hotiti.
   [143]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
adutiyo asahayo appatimo appatisamo appatibhago 1- appatipuggalo
asamo  asamasamo  dipadanam  aggo  katamo  ekapuggalo  tathagato
araham  sammasambuddho  ayam  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamano  uppajjati  adutiyo  asahayo  appatimo  appatisamo
appatibhago appatipuggalo asamo asamasamo dipadanam aggoti.
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
   [144]  Ekapuggalassa bhikkhave patubhavo 1- mahato cakkhussa
patubhavo  hoti  mahato  alokassa  patubhavo  hoti  mahato
obhasassa  patubhavo  hoti  channam  anuttariyanam  patubhavo
hoti  catunnam  patisambhidanam  sacchikiriya  hoti  anekadhatupativedho
hoti    nanadhatupativedho   hoti   vijjavimuttiphalasacchikiriya
hoti   sotapattiphalasacchikiriya   hoti   sakadagamiphalasacchikiriya
hoti   anagamiphalasacchikiriya  hoti  arahattaphalasacchikiriya  hoti
katamassa   ekapuggalassa   tathagatassa  arahato  sammasambuddhassa
imassa  kho  bhikkhave  ekapuggalassa patubhavo 2- mahato cakkhussa
patubhavo  hoti  mahato  alokassa  patubhavo  hoti  mahato
obhasassa  patubhavo  hoti  channam  anuttariyanam  patubhavo hoti
catunnam  patisambhidanam  sacchikiriya  hoti  anekadhatupativedho  hoti
nanadhatupativedho    hoti   vijjavimuttiphalasacchikiriya   hoti
sotapattiphalasacchikiriya   hoti   sakadagamiphalasacchikiriya   hoti
anagamiphalasacchikiriya hoti arahattaphalasacchikiriya hotiti.
   [145]  Naham  bhikkhave  annam  akapuggalampi samanupassami yo
evam  tathagatena  anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva anuppavatteti
yathayidam  bhikkhave  sariputto  sariputto  bhikkhave  tathagatena
anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva anuppavattetiti.
           Puggalavaggo 3-.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. patubhava. 3 Ma. Yu. ekapuggalavaggo terasamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 28-30. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=139&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=139&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=139&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=139&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=2013              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=2013              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :