ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [139]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
@Footnote: 1 anāpattivaggo.
Devamanussānaṃ  katamo ekapuggalo tathāgato arahaṃ sammāsambuddho ayaṃ
kho  bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [140]  Ekapuggalassa  bhikkhave  pātubhāvo  dullabho lokasmiṃ
katamassa  ekapuggalassa  tathāgatassa  arahato  sammāsambuddhassa imassa
kho bhikkhave ekapuggalassa pātubhāvo dullabho sokasminti.
   [141]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
acchariyamanusso  katamo  ekapuggalo  tathāgato  arahaṃ sammāsambuddho
ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke  uppajjamāno  uppajjati
acchariyamanussoti.
   [142]  Ekapuggalassa  bhikkhave  kālakiriyā  bahuno  janassa
anutappā  hoti  katamassa  ekapuggalassa  tathāgatassa  arahato
sammāsambuddhassa  imassa kho bhikkhave ekapuggalassa kālakiriyā bahuno
janassa anutappā hotīti.
   [143]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo 1- appaṭipuggalo
asamo  asamasamo  dipadānaṃ  aggo  katamo  ekapuggalo  tathāgato
arahaṃ  sammāsambuddho  ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamāno  uppajjati  adutiyo  asahāyo  appaṭimo  appaṭisamo
appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dipadānaṃ aggoti.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [144]  Ekapuggalassa bhikkhave pātubhāvo 1- mahato cakkhussa
pātubhāvo  hoti  mahato  ālokassa  pātubhāvo  hoti  mahato
obhāsassa  pātubhāvo  hoti  channaṃ  anuttariyānaṃ  pātubhāvo
hoti  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  sacchikiriyā  hoti  anekadhātupaṭivedho
hoti    nānādhātupaṭivedho   hoti   vijjāvimuttiphalasacchikiriyā
hoti   sotāpattiphalasacchikiriyā   hoti   sakadāgāmiphalasacchikiriyā
hoti   anāgāmiphalasacchikiriyā  hoti  arahattaphalasacchikiriyā  hoti
katamassa   ekapuggalassa   tathāgatassa  arahato  sammāsambuddhassa
imassa  kho  bhikkhave  ekapuggalassa pātubhāvo 2- mahato cakkhussa
pātubhāvo  hoti  mahato  ālokassa  pātubhāvo  hoti  mahato
obhāsassa  pātubhāvo  hoti  channaṃ  anuttariyānaṃ  pātubhāvo hoti
catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  sacchikiriyā  hoti  anekadhātupaṭivedho  hoti
nānādhātupaṭivedho    hoti   vijjāvimuttiphalasacchikiriyā   hoti
sotāpattiphalasacchikiriyā   hoti   sakadāgāmiphalasacchikiriyā   hoti
anāgāmiphalasacchikiriyā hoti arahattaphalasacchikiriyā hotīti.
   [145]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  akapuggalampi samanupassāmi yo
evaṃ  tathāgatena  anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavatteti
yathayidaṃ  bhikkhave  sārīputto  sārīputto  bhikkhave  tathāgatena
anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.
           Puggalavaggo 3-.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. pātubhāvā. 3 Ma. Yu. ekapuggalavaggo terasamo.
            Etadaggapāli             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 28-31. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=139&items=7&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=139&items=7              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=139&items=7&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=139&items=7&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=2013              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=2013              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :