ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
            Navamasikkhapadam
   [342] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena ayasma
upanando  sakyaputto  chabbaggiyehi  bhikkhuhi  saddhim  bhandanakato
hoti  . so sancetanikam sukkavisatthim apattim 1- apajjitva sangham
tassa  apattiya parivasam yaci . tassa sangho tassa apattiya
parivasam  adasi  .  tena  kho pana samayena savatthiyam annatarassa
pugassa  sanghabhattam  hoti . so parivasanto bhattagge asanapariyante
nisidi  .  chabbaggiya  bhikkhu  te  upasake  etadavocum  eso
avuso  ayasma  upanando  sakyaputto  tumhakam  sambhavito
kulupako  yeneva  hatthena  saddhadeyyam  bhunjati  teneva  hatthena
upakkamitva  asucim  moceti  so  sancetanikam  sukkavisatthim  apattim
apajjitva  sangham  tassa  apattiya  parivasam  yaci  tassa
sangho  tassa  apattiya  parivasam  adasi  so  parivasanto
asanapariyante  nisinnoti  .  ye te bhikkhu appiccha .pe. te
ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama chabbaggiya bhikkhu bhikkhussa
dutthullam  apattim  anupasampannassa  arocessantiti  .  athakho
te  bhikkhu  bhagavato  etamattham arocesum .pe. saccam kira tumhe
bhikkhave  bhikkhussa  dutthullam  apattim anupasampannassa arocethati .
@Footnote: 1 Yu. sukkavisatthiapattim.
Saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama tumhe moghapurisa
bhikkhussa  dutthullam  apattim  anupasampannassa  arocessatha  netam
moghapurisa  appasannanam  va pasadaya .pe. evanca pana bhikkhave
imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {342.1} yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam apattim anupasampannassa
aroceyya annatra bhikkhusammatiya pacittiyanti.
   [343] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe adhippeto bhikkhuti . bhikkhussati annassa bhikkhussa . Dutthulla
nama  apatti  cattari ca parajikani terasa ca sanghadisesa .
Anupasampanno  nama  bhikkhunca  bhikkhuninca  thapetva  avaseso
anupasampanno  nama  . aroceyyati aroceti 1- itthiya va
purisassa va gahatthassa va pabbajitassa va . annatra bhikkhusammatiyati
thapetva bhikkhusammatim.
   [344]  Atthi  bhikkhusammati  apattipariyanta  na  kulapariyanta
atthi   bhikkhusammati   kulapariyanta  na  apattipariyanta  atthi
bhikkhusammati  apattipariyanta  ca  kulapariyanta  ca  atthi bhikkhusammati
neva  apattipariyanta  na  kulapariyanta  .  apattipariyanta nama
apattiyo pariggahitayo honti ettakahi apattihi arocetabboti.
Kulapariyanta  nama  kulani  pariggahitani  honti  ettakesu kulesu
arocetabboti  .  apattipariyanta  ca  kulapariyanta  ca  nama
@Footnote: 1 Ma. aroceyya.
Apattiyo  ca  pariggahitayo  honti kulani ca pariggahitani honti
ettakahi  apattihi  ettakesu  kulesu  arocetabboti . neva
apattipariyanta  na  kulapariyanta nama apattiyo ca apariggahitayo
honti kulani ca apariggahitani honti ettakahi apattihi ettakesu
kulesu arocetabboti.
   [345]  Apattipariyante  ya apattiyo pariggahitayo honti
ta  apattiyo  thapetva  annahi  apattihi  aroceti apatti
pacittiyassa  .  kulapariyante yani kulani pariggahitani honti tani
kulani  thapetva annesu kulesu aroceti apatti pacittiyassa .
Apattipariyante  ca  kulapariyante  ca  ya apattiyo pariggahitayo
honti  ta  apattiyo  thapetva yani kulani pariggahitani honti
tani  kulani thapetva annahi apattihi annesu kulesu aroceti
apatti  pacittiyassa  .  neva  apattipariyante  na  kulapariyante
anapatti.
   [346]  Dutthullaya apattiya dutthullapattisanni anupasampannassa
aroceti  annatra bhikkhusammatiya apatti pacittiyassa . dutthullaya
apattiya  vematiko anupasampannassa aroceti annatra bhikkhusammatiya
apatti  pacittiyassa  .  dutthullaya  apattiya adutthullapattisanni
anupasampannassa   aroceti   annatra   bhikkhusammatiya  apatti
pacittiyassa.
   [347]  Adutthullam  apattim  aroceti apatti dukkatassa .
Anupasampannassa  dutthullam  va  adutthullam  va ajjhacaram aroceti
apatti  dukkatassa  .  adutthullaya  apattiya  dutthullapattisanni
apatti  dukkatassa  .  adutthullaya  apattiya  vematiko apatti
dukkatassa  .  adutthullaya  apattiya  adutthullapattisanni  apatti
dukkatassa.
   [348] Anapatti vatthum aroceti no apattim apattim aroceti
no vatthum bhikkhusammatiya ummattakassa adikammikassati.
          Navamasikkhapadam nitthitam.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 225-228. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=2&item=342&items=7&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=2&item=342&items=7&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=342&items=7&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=342&items=7&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=342              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6441              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6441              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :