ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [4]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  sakyesu viharati
sakkaram  nama  sakyanam  nigamo  .  atha  kho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  upaddhamidam  bhante  brahmacarayassa  1-  yadidam
kalyanamittata kalyanasahayata kalyanasampavankatati.
   [5] Ma hevam ananda avaca 2- ma hevam ananda avaca 3- sakalameva 4-
hidam  ananda  brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankata   .   kalyanamittassetam   ananda  bhikkhuno
patikankham  kalyanasahayakassa  kalyanasampavankassa  ariyam  atthangikam
maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [6]   Kathancananda  bhikkhu  kalyanamitto  kalyanasahayo
kalyanasampavanko ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam
bahulikaroti  .  idhananda  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti vivekanissitam
viraganissitam   nirodhanissitam  vossaggaparinamim  sammasankappam  bhaveti
@Footnote: 1 Ma. brahmacariyam. 2-3 Ma. Yu. ayam patho natthi. 4 Ma. sakamevidam ananda ....
Vivekanissitam  .pe.  sammavacam  bhaveti  .pe.  sammakammantam
bhaveti  .pe.  sammaajivam  bhaveti .pe. sammavayamam bhaveti
.pe.  sammasatim  bhaveti  .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho ananda
bhikkhu   kalyanamitto   kalyanasahayo  kalyanasampavanko  ariyam
atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [7]  Tadiminapetam  1-  ananda  pariyayena veditabbam yatha
sakalamevidam   brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankatati  .  mamanhi  ananda  kalyanamittam  agamma
jatidhamma  satta  jatiya  parimuccanti  jaradhamma  satta jaraya
parimuccanti  maranadhamma  satta  maranena  parimuccanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasadhamma  satta  sokaparidevadukkhadomanassupayasehi
parimuccanti  . imina kho etam ananda pariyayena veditabbam yatha
sakalamevidam   brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankatati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 2-3. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=4&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=4&items=4&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=4&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=4&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=4              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3939              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3939              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :