ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [59] Savatthiyam . tatra kho . pubbeva me bhikkhave sambodha
anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi ko nu kho rupassa
assado ko adinavo kim nissaranam . ko vedanaya assado ko
adinavo  kim  nissaranam . ko sannaya assado ko adinavo kim
nissaranam  . ko sankharanam assado ko adinavo kim nissaranam .
Ko vinnanassa assado ko adinavo kim nissarananti.
   {59.1}  Tassa mayham bhikkhave etadahosi yam kho rupam paticca
uppajjati  sukham  somanassam  ayam  rupassa  assado  yam rupam aniccam
dukkham  viparinamadhammam ayam rupassa adinavo yo rupasmim chandaragavinayo
Chandaragappahanam  idam  rupassa  nissaranam  .  yam  vedanam  paticca
uppajjati  sukham  somanassam ayam vedanaya assado ya 1- vedana
anicca  dukkha  viparinamadhamma  ayam  vedanaya  adinavo  yo
vedanaya  chandaragavinayo  chandaragappahanam idam vedanaya nissaranam .
Yam  sannam  paticca  uppajjati . yam sankhare paticca uppajjati sukham
somanassam  ayam  sankharanam  assado ye sankhara anicca dukkha
viparinamadhamma   ayam  sankharanam  adinavo  yo  sankharesu
chandaragavinayo  chandaragappahanam  idam  sankharanam  nissaranam  .  yam
vinnanam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  vinnanassa
assado   yam  vinnanam  aniccam  dukkham  viparinamadhammam  ayam
vinnanassa   adinavo   yo   vinnanasmim   chandaragavinayo
chandaragappahanam idam vinnanassa nissaranam.
   [60]  Yavakivancaham  bhikkhave imesam pancannam upadanakkhandhanam
evam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca
nissaranato  yathabhutam  na abbhannasim neva tavaham bhikkhave sadevake
loke  samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya
anuttaram   sammasambodhim   abhisambuddho   2-  paccannasim  .
Yato  ca  khoham  bhikkhave  imesam  pancannam upadanakkhandhanam evam
assadanca   assadato   adinavanca   adinavato   nissarananca
nissaranato  yathabhutam  abbhannasim  athaham  bhikkhave  sadevake loke
@Footnote: 1 po Ma. yam . 2 Ma. Yu. abhisambuddhoti.
Samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
anuttaram  sammasambodhim  abhisambuddho  paccannasim  .  nananca  pana
me  dassanam udapadi akuppa me vimutti ayamantima jati natthidani
punabbhavoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 34-36. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=59&items=2&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=59&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=59&items=2&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=59&items=2&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=59              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :