ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [461]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  adukkhamasukhī  attā  hoti
arogo  parammaraṇāti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā .pe.
Rūpe  kho  bhikkhave  sati rūpaṃ upādāya rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi
uppajjati  adukkhamasukhī  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti .
Vedanāya  sati .pe. saññāya sati . saṅkhāresu sati . viññāṇe
sati  viññāṇaṃ  upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ diṭṭhi uppajjati
adukkhamasukhī attā hoti arogo parammaraṇāti.
   [462] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya
evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya  adukkhamasukhī  attā  hoti  arogo
parammaraṇāti  . no hetaṃ bhante . iti kho bhikkhave yadaniccaṃ taṃ
dukkhaṃ  tasmiṃ  sati  tadupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  adukkhamasukhī
attā  hoti  arogo  parammaraṇāti  . vedanā .pe. saññā .
Saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe.
@Footnote: 1 Ma. dutiyavagge viya catuvīsati suttāni pūretabbāni "pañcavīsatimaṃ".
Vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya
adukkhamasukhī  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti  .  no  hetaṃ
bhante  .  iti  kho  bhikkhave  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  tasmiṃ  sati
tadupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati adukkhamasukhī attā hoti arogo
parammaraṇāti (tatiyapeyyālo).
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 272-273. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=461&items=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=461&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=461&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=461&items=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=461              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :