ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [256] Savatthi . arame . anamataggayam 1- bhikkhave samsaro
pubba   koti   na   pannayati   avijjanivarananam   sattanam
tanhasannojananam  sandhavatam  samsaratam  .  hoti  so  bhikkhave
samayo  yam mahasamuddo ussussati visussati na bhavati . na tvevaham
bhikkhave  avijjanivarananam  sattanam  tanhasannojananam  sandhavatam
samsaratam  dukkhassa  antakiriyam vadami . hoti so bhikkhave samayo yam
sineru  pabbataraja  dayhati 2- vinassati na bhavati . na tvevaham
bhikkhave  avijjanivarananam  sattanam  tanhasannojananam  sandhavatam
@Footnote: 1 Po. Ma. anamataggoyam . 2 Si. uddayhati.
Samsaratam  dukkhassa  antakiriyam  vadami  .  hoti so bhikkhave samayo
yam  mahapathavi  dayhati  vinassati  na bhavati . na tvevaham bhikkhave
avijjanivarananam    sattanam    tanhasannojananam    sandhavatam
samsaratam dukkhassa antakiriyam vadami.
   [257]  Seyyathapi bhikkhave sa gaddulabandho dalhe khile va
thambhe  va upanibandho 2- tameva khilam va thambham va anuparidhavati
anuparivattati  .  evameva kho bhikkhave assutava puthujjano ariyanam
adassavi  .pe.  sappurisadhamme  avinito  rupam  attato samanupassati
.pe.  vedanam  attato samanupassati . sannam . sankhare attato
samanupassati  .  vinnanam  attato  samanupassati  vinnanavantam  va
attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim  va  attanam . so
rupanneva  anuparidhavati  anuparivattati  vedananneva  . sannanneva .
Sankhare  yeva  .  vinnananneva anuparidhavati anuparivattati . so
rupam  anuparidhavam  anuparivattam  vedanam  .  sannam  .  sankhare .
Vinnanam  anuparidhavam  anuparivattam  na  parimuccati  rupamha  na
parimuccati  vedanaya  na  parimuccati  sannaya  na  parimuccati
sankharehi  na  parimuccati  vinnanamha  na  parimuccati  jatiya
jaraya   maranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi
upayasehi na parimuccati dukkhasmati vadami.
   {257.1}  Sutava  ca  kho  bhikkhave  ariyasavako  ariyanam
dassavi   .pe.   sappurisadhamme   suvinito   na   rupam
@Footnote: 1 Ma. Yu. baddulabaddho . 2 Po. uparibandho. Ma. Yu. upanibaddho.
Attato  samanupassati . na vedanam . na sannam . na sankhare .
Na   vinnanam   attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va
attanam  na  attani  va  vinnanam na vinnanasmim va attanam .
So  rupam  nanuparidhavati  nanuparivattati  vedanam  .  sannam .
Sankhare  .  vinnanam  nanuparidhavati  nanuparivattati  .  so rupam
ananuparidhavam  ananuparivattam  vedanam . sannam . sankhare . vinnanam
ananuparidhavam  ananuparivattam  parimuccati  rupamha  parimuccati  vedanaya
parimuccati  sannaya  parimuccati  sankharehi  parimuccati  vinnanamha
parimuccati  jatiya  jaraya  maranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upayasehi parimuccati dukkhasmati vadamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 181-183. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=256&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=256&items=2&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=256&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=256&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=256              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7854              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7854              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :