ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [50] Tesañca vo bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ
sikkhataṃ  aññamaññassa  vacīsaṅkhāro  3-  uppajjeyya  diṭṭhipaḷāso
cetaso  āghāto  appaccayo  anabhiraddhi  . tattha ekatopakkhikānaṃ
bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  yanno  āvuso  amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhataṃ  aññamaññassa  3-  vacīsaṅkhāro  uppanno
diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo anabhiraddhi taṃ jānamāno
samaṇo  garaheyyāti  .  sammā  byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare bhavissatīti dissati .  2 Ma. Yu. etthantare bhikkhaveti
@ālapanaṃ dissati .  3 Ma. sabbattha vacīsaṅkhāro.
Byākareyya  yanno  āvuso  amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhataṃ  aññamaññassa vacīsaṅkhāro uppanno diṭṭhipaḷāso
cetaso   āghāto   appaccayo   anabhiraddhi  taṃ  jānamāno
samaṇo  garaheyyāti  .  etampanāvuso  dhammaṃ  appahāya  nibbānaṃ
sacchikareyyāti . sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ byākareyya
etaṃ kho āvuso dhammaṃ appahāya na nibbānaṃ sacchikareyyāti.
   {50.1}  Athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo yanno āvuso
amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ  avivadamānānaṃ sikkhataṃ aññamaññassa
vacīsaṅkhāro  uppanno  diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo
anabhiraddhi  taṃ jānamāno samaṇo garaheyyāti . sammā byākaramāno
bhikkhave  bhikkhu  evaṃ byākareyya yanno āvuso amhākaṃ samaggānaṃ
sammodamānānaṃ    avivadamānānaṃ    sikkhataṃ    aññamaññassa
vacīsaṅkhāro  uppanno  diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo
anabhiraddhi taṃ jānamāno samaṇo garaheyyāti.
   {50.2} Etampanāvuso dhammaṃ appahāya [1]- nibbānaṃ sacchikareyyāti
sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ byākareyya etaṃ kho āvuso
dhammaṃ  appahāya na nibbānaṃ sacchikareyyāti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ
pare evaṃ puccheyyuṃ āyasmatā no ete bhikkhū akusalā vuṭṭhāpetvā
kusale  patiṭṭhāpitāti  .  sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. itoparaṃ nasaddo dissati.
Byākareyya  idhāhaṃ  āvuso  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃ tassa me
bhagavā dhammaṃ deseti 1- tassāhaṃ 2- dhammaṃ sutvā tesaṃ bhikkhūnaṃ abhāsiṃ
taṃ  te  bhikkhū dhammaṃ sutvā akusalā vuṭṭhahiṃsu kusale patiṭṭhahiṃsūti .
Evaṃ  byākaramāno kho bhikkhave bhikkhu na cevattānukkaṃseti na paraṃ
vambheti  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaroti  na  ca  koci sahadhammiko
vādānuvādo gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
          Kintisuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. desesi . 2 Ma. Yu. tāhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 46-48. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=50&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=50&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=50&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=50&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=459              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=459              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :