ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [482]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  samanasamicipatipadam  patipanno
hoti  .  yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhalussa abhijjha pahina
hoti   byapannacittassa  byapado  pahino  hoti  kodhanassa
kodho  pahino  hoti  upanahissa  upanaho  pahino hoti makkhissa
makkho  pahino  hoti  palasissa  palaso  pahino  hoti issukissa
issa  pahina  hoti  maccharissa  macchariyam  pahinam  hoti  sathassa
satheyyam  pahinam  hoti  mayavissa  maya pahina hoti papicchassa
papika  iccha  pahina  hoti  micchaditthissa  micchaditthi  pahina
hoti  .  imesam  kho  [1]-  bhikkhave  samanamalanam  samanadosanam
samanakasavanam   apayikanam  thananam  duggativedaniyanam  pahana
samanasamicipatipadam patipannoti vadami.
   {482.1}  So  sabbehi  imehi papakehi akusalehi dhammehi
visuddhamattanam  samanupassati  vimuttamattanam  samanupassati  2-  .
Tassa  sabbehi  imehi  papakehi  akusalehi  dhammehi visuddhamattanam
samanupassato   vimuttamattanam   samanupassato   pamujjam   jayati
pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo
sukham  vedeti  sukhino  cittam  samadhiyati  .  so  mettasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam
lokam   mettasahagatena   cetasa   vipulena   mahaggatena
@Footnote: 1 Ma. aham. 2 Ma. ime patha natthi.
Appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati . karunasahagatena
cetasa ... muditasahagatena cetasa ... upekkhasahagatena cetasa
ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti
uddhamadho   tiriyam   sabbadhi   sabbattataya   sabbavantam  lokam
upekkhasahagatena   cetasa   vipulena  mahaggatena  appamanena
averena  abyapajjhena  pharitva  viharati  .  seyyathapi  bhikkhave
pokkharani  acchodaka  satodaka  sitodaka  setaka 1- supatittha
ramaniya  .  puratthimaya  cepi  disaya  puriso  agaccheyya
ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito.
   {482.2} So tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam vineyya
ghammaparilaham . pacchimaya cepi disaya puriso agaccheyya ... Uttaraya
cepi disaya puriso agaccheyya ... dukkhinaya cepi disaya puriso
agaccheyya ... yatokuto cepi [2]- puriso agaccheyya ghammabhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipasito. So tam pokkharanim agamma vineyya
udakapipasam  vineyya  ghammaparilaham  evameva kho bhikkhave khattiyakula
cepi agarasma anagariyam pabbajito hoti . so ca tathagatappaveditam
dhammavinayam agamma evam mettam karunam muditam upekkham bhavetva labhati
ajjhattam  vupasamam  [3]-  samanasamicipatipadam  patipannoti  vadami .
Brahmanakula cepi ... vessakula cepi ... suddakula cepi ...
Yasmakasma   cepi   kula  agarasma  anagariyam  pabbajito
@Footnote: 1 Po. setodaka 2 Ma. nam. 3 Ma. ajjhattam vupasama.
Hoti.
   {482.3}  So  ca  tathagatappaveditam dhammavinayam agamma evam
mettam  karunam muditam upekkham bhavetva labhati ajjhattam vupasamam [1]-
samanasamicipatipadam  patipannoti  vadami  . khattiyakula cepi agarasma
anagariyam  pabbajito  hoti  .  so  ca  asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  viharati  asavanam  khaya  samano  hotiti  vadami .
Brahmanakula cepi ... vessakula cepi ... suddakula cepi ...
Yasmakasma  cepi  kula  agarasma  anagariyam pabbajito hoti .
So  ca  asavanam  khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  asavanam
khaya samano hotiti vadamiti.
   {482.4} Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam
abhinandunti.
         Culaassapurasuttam nitthitam dasamam.
          Mahayamakavaggo catuttho.
            Tassuddanam
      ginjakasalavanam 2-    parihatum pannavato
      puna saccanisevo      mukhavannapasidattadi
        tasito kevattassa purajatilenati.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. ajjhattam vupasama. 2 Ma. ginjakasalavanam pariharitum pannavato puna saccakanisedho
@mukhavannapasidhanatapindo kevattaassapurajatilena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 516-518. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=482&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=482&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=482&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=482&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=482              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5960              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5960              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :