ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [482]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipanno
hoti  .  yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhālussa abhijjhā pahīnā
hoti   byāpannacittassa  byāpādo  pahīno  hoti  kodhanassa
kodho  pahīno  hoti  upanāhissa  upanāho  pahīno hoti makkhissa
makkho  pahīno  hoti  paḷāsissa  paḷāso  pahīno  hoti issukissa
issā  pahīnā  hoti  maccharissa  macchariyaṃ  pahīnaṃ  hoti  saṭhassa
sāṭheyyaṃ  pahīnaṃ  hoti  māyāvissa  māyā pahīnā hoti pāpicchassa
pāpikā  icchā  pahīnā  hoti  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīnā
hoti  .  imesaṃ  kho  [1]-  bhikkhave  samaṇamalānaṃ  samaṇadosānaṃ
samaṇakasāvānaṃ   āpāyikānaṃ  ṭhānānaṃ  duggativedanīyānaṃ  pahānā
samaṇasāmīcipaṭipadaṃ paṭipannoti vadāmi.
   {482.1}  So  sabbehi  imehi pāpakehi akusalehi dhammehi
visuddhamattānaṃ  samanupassati  vimuttamattānaṃ  samanupassati  2-  .
Tassa  sabbehi  imehi  pāpakehi  akusalehi  dhammehi visuddhamattānaṃ
samanupassato   vimuttamattānaṃ   samanupassato   pāmujjaṃ   jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ  vedeti  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  .  so  mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ
lokaṃ   mettāsahagatena   cetasā   vipulena   mahaggatena
@Footnote: 1 Ma. ahaṃ. 2 Ma. ime pāṭhā natthi.
Appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati . karuṇāsahagatena
cetasā ... muditāsahagatena cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā
ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho   tiriyaṃ   sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ  lokaṃ
upekkhāsahagatena   cetasā   vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .  seyyathāpi  bhikkhave
pokkharaṇī  acchodakā  sātodakā  sītodakā  setakā 1- supatitthā
ramaṇīyā  .  puratthimāya  cepi  disāya  puriso  āgaccheyya
ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito pipāsito.
   {482.2} So taṃ pokkharaṇiṃ āgamma vineyya udakapipāsaṃ vineyya
ghammapariḷāhaṃ . pacchimāya cepi disāya puriso āgaccheyya ... Uttarāya
cepi disāya puriso āgaccheyya ... dukkhiṇāya cepi disāya puriso
āgaccheyya ... yatokuto cepi [2]- puriso āgaccheyya ghammābhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipāsito. So taṃ pokkharaṇiṃ āgamma vineyya
udakapipāsaṃ  vineyya  ghammapariḷāhaṃ  evameva kho bhikkhave khattiyakulā
cepi agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti . so ca tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ āgamma evaṃ mettaṃ karuṇaṃ muditaṃ upekkhaṃ bhāvetvā labhati
ajjhattaṃ  vūpasamaṃ  [3]-  samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipannoti  vadāmi .
Brāhmaṇakulā cepi ... vessakulā cepi ... suddakulā cepi ...
Yasmākasmā   cepi   kulā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
@Footnote: 1 Po. setodakā 2 Ma. naṃ. 3 Ma. ajjhattaṃ vūpasamā.
Hoti.
   {482.3}  So  ca  tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ āgamma evaṃ
mettaṃ  karuṇaṃ muditaṃ upekkhaṃ bhāvetvā labhati ajjhattaṃ vūpasamaṃ [1]-
samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipannoti  vadāmi  . khattiyakulā cepi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  .  so  ca  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  āsavānaṃ  khayā  samaṇo  hotīti  vadāmi .
Brāhmaṇakulā cepi ... vessakulā cepi ... suddakulā cepi ...
Yasmākasmā  cepi  kulā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti .
So  ca  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  āsavānaṃ
khayā samaṇo hotīti vadāmīti.
   {482.4} Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷaassapurasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Mahāyamakavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
      giñjakasālavanaṃ 2-    parihātuṃ paññavato
      puna saccanisevo      mukhavaṇṇapasīdattādi
        tasito kevaṭṭassa purajaṭilenāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. ajjhattaṃ vūpasamā. 2 Ma. giñjakasālavanaṃ pariharituṃ paññavato puna saccakanisedho
@mukhavaṇṇapasīdhanatāpindo kevaṭṭaassapurajaṭilena.
            Cūḷayamakavaggo
            ------
           sāleyyakasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 516-519. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=482&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=482&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=482&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=482&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=482              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5960              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5960              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :