ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [481] Nāhaṃ bhikkhave saṅghāṭikassa saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ
vadāmi . nāhaṃ bhikkhave acelakassa acelakamattena sāmaññaṃ vadāmi.
Nāhaṃ  bhikkhave  rajojallikassa  rajojallikamattena  sāmaññaṃ vadāmi .
Nāhaṃ bhikkhave udakorohakassa udakorohamattena 3- sāmaññaṃ vadāmi.
Nāhaṃ  bhikkhave rukkhamūlikassa rukkhamūlikamattena sāmaññaṃ vadāmi . nāhaṃ
bhikkhave abbhokāsikassa abbhokāsikamattena sāmaññaṃ vadāmi.
   {481.1} Nāhaṃ bhikkhave  ubbhatthakassa ubbhatthakamattena sāmaññaṃ
vadāmi  .  nāhaṃ  bhikkhave  pariyāyabhattikassa  pariyāyabhattikamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  . nāhaṃ bhikkhave mantajjhāyikassa mantajjhāyikamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  .  nāhaṃ  bhikkhave  jaṭilakassa  jaṭādhāraṇamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  .  saṅghāṭikassa  ce bhikkhave saṅghāṭidhāraṇamattena
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. samaṇakasaṭānaṃ. 2 Ma. na. 3 Po. Ma. udakorohaṇamattena.
Abhijjhālussa   puggalassa   abhijjhā   pahīyetha   byāpannacittassa
byāpādo   pahīyetha  kodhanassa  kodho  pahīyetha  upanāhissa
upanāho  pahīyetha  makkhissa  makkho  pahīyetha  paḷāsissa  paḷāso
pahīyetha  issukissa  issā  pahīyetha  maccharissa  macchariyaṃ  pahīyetha
saṭhassa  sāṭheyyaṃ  pahīyetha  māyāvissa  māyā  pahīyetha pāpicchassa
pāpikā  icchā  pahīyetha  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyetha
tamenaṃ  mittāmaccā  ñātisālohitā  jātameva naṃ saṅghāṭikaṃ kareyyuṃ
saṅghāṭikattameva  samādapeyyuṃ  ehi  tvaṃ  bhadramukha saṅghāṭiko hohi
saṅghāṭikassa  te  sato  saṅghāṭidhāraṇamattena  abhijjhālussa  abhijjhā
pahīyissati byāpannacittassa byāpādo pahīyissati
   {481.2}  kodhanassa  kodho  pahīyissati  upanāhissa upanāho
pahīyissati  makkhissa  makkho  pahīyissati  paḷāsissa  paḷāso pahīyissati
issukissa  issā  pahīyissati  maccharissa  macchariyaṃ  pahīyissati  saṭhassa
sāṭheyyaṃ  pahīyissati  māyāvissa māyā pahīyissati pāpicchassa pāpikā
icchā  pahīyissati  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyissatīti  . yasmā
ca  kho  ahaṃ  bhikkhave  saṅghāṭikampi  idhekaccaṃ  passāmi abhijjhāluṃ
bayāpannacittaṃ  kodhanaṃ  upanāhiṃ  makkhiṃ  paḷāsiṃ  issukiṃ  macchariṃ
saṭhaṃ  māyāviṃ  pāpicchaṃ  micchādiṭṭhiṃ  1-  tasmā  na  saṅghāṭikassa
saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmi . acelakassa ce bhikkhave .pe.
Rajojallikassa ce bhikkhave ... Udakorohakassa ce bhikkhave ... Rukkhamūlikassa
@Footnote: 1 Ma. micachādiṭaṭhikaṃ.
Ce bhikkhave ... abbhokāsikassa ce bhikkhave ... ubbhatthakassa ce
bhikkhave ... pariyāyabhattikassa ce bhikkhave ... mantajjhāyikassa ce
bhikkhave  ...  jaṭilakassa ce bhikkhave jaṭādhāraṇamattena abhijjhālussa
abhijjhā  pahīyetha  byāpannacittassa  byāpādo  pahīyetha  kodhanassa
kodho  pahīyetha  upanāhissa  upanāho  pahīyetha  makkhissa  makkho
pahīyetha  paḷāsissa  paḷāso  pahīyetha  issukissa  issā  pahīyetha
maccharissa macchariyaṃ pahīyetha saṭhassa sāṭheyyaṃ pahīyetha
   {481.3} māyāvissa māyā pahīyetha pāpicchassa pāpikā icchā
pahīyetha  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyetha  tamenaṃ  mittāmaccā
ñātisālohitā  jātameva  naṃ  jaṭilakaṃ  kareyyuṃ  jaṭilakattameva
samādapeyyuṃ  ehi  tvaṃ bhadramukha jaṭilako hohi jaṭilakassa te sato
jaṭādhāraṇamattena  abhijjhālussa  abhijjhā  pahīyissati  byāpannacittassa
byāpādo  pahīyissati  kodhanassa  kodho  pahīyissati  upanāhissa
upanāho   pahīyissati  makkhissa  makkho   pahīyissati  paḷāsissa
paḷāso   pahīyissati   issukissa  issā  pahīyissati  maccharissa
macchariyaṃ   pahīyissati  saṭhassa  sāṭheyyaṃ  pahīyissati  māyāvissa
māyā  pahīyissati  pāpicchassa pāpikā icchā pahīyissati micchādiṭṭhissa
micchādiṭṭhi  pahīyissatīti  .  yasmā  ca kho ahaṃ bhikkhave jaṭilakampi
idhekaccaṃ  passāmi  abhijjhāluṃ  byāpannacittaṃ  kodhanaṃ  upanāhiṃ
makkhiṃ  paḷāsiṃ  issukiṃ  macchariṃ  saṭhaṃ  māyāviṃ  pāpicchaṃ  micchādiṭṭhiṃ
Tasmā na jaṭilakassa jaṭādhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 513-516. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=481&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=481&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=481&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=481&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=481              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5960              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5960              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :