ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา
   [๑๕๒]  เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวิกานํ อุปาสิกานํ ปมํ สรณํ
คจฺฉนฺตีนํ ยทิทํ สุชาตา เสนานิธีตา ๑- ฯ ทายิกานํ ยทิทํ วิสาขา
มิคารมาตา  ฯ พหุสฺสุตานํ ยทิทํ ขุชฺชุตฺตรา ฯ เมตฺตาวิหารีนํ ยทิทํ
สามาวตี  ฯ  ฌายีนํ  ยทิทํ  อุตฺตรา  นนฺทมาตา ฯ ปณีตทายิกานํ
ยทิทํ  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  ฯ  คิลานุปฏฺากีนํ  ยทิทํ  สุปฺปิยา
อุปาสิกา  ฯ อเวจฺจปฺปสนฺนานํ ยทิทํ กาติยานี ฯ วิสฺสาสิกานํ ยทิทํ
นกุลมาตา  คหปตานี  ฯ  อนุสฺสวปฺปนฺนานํ  ยทิทํ  กาลี  อุปาสิกา
กุรรฆริกาติ ๒- ฯ
          วคฺโค สตฺตโม ฯ ๓-             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๔. http://www.84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=20&item=152&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=20&item=152&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=152&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=152&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=152              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=8418              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=8418              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :