ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

          ๕. ทุติยทารุกฺขนฺโธปมสุตฺตวณฺณนา
  [๒๔๒] ปญฺจเม กิมฺมิลายนฺติ กิมิลานามเก ๓- นคเร. สงฺกิลิฏฺนฺติ
ปฏิจฺฉนฺนกาลโต ปฏฺาย อสงฺกิลิฏฺา นาม อาปตฺติ นตฺถิ, เอวรูปํ สงฺกิลิฏฺ
@เชิงอรรถ: ฉ. สเสฺนหา ถเนหิ, ม. สกถเนหิ
@๒-๒ สี. อนณสฺเสว รุหติ, อนนุวชฺชา จ วิญฺูนํ, พุทฺธาทีหิ สํวณฺณิตาติ
@ สี. กิมฺพิลายนฺติ กิมฺพิลนามเก
อาปตฺตึ. น วุฏฺานํ ปญฺายตีติ ปริวาสมานตฺตอพฺภาเนหิ วุฏฺานํ น
ทิสฺสตีติ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๐๑-๑๐๒. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2211              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2211              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=325              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=4964              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4596              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4596              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com