ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๑ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๑)

            ๘. สุสมฺมุฏฺสุตฺตวณฺณนา
    [๘] อฏฺเม สุสมฺมุฏฺาติ ปญฺาย อปฺปฏิวิทฺธภาเวเนว สมฺมุฏฺา. ๒-
ยถา หิ เทฺว เขตฺตานิ กสิตฺวา เอกํ วปิตฺวา พหุธญฺ อธิคตสฺส อวาปิตเขตฺตโต
อลทฺธํ สนฺธาย "พหุ เม ธญฺ นฏฺนฺ"ติ วทนฺโต อลทฺธเมว "นฏฺนฺ"ติ
วทติ, เอวมิธาปิ อปฺปฏิวิทิตาย ๓- สุสมฺมุฏฺา นาม. อสมฺมุฏฺาติ ปญฺาย
ปฏิวิทฺธภาเวเนว อมุฏฺา. ๔- เสสํ ปุริมสทิสเมวาติ.
           สุสมฺมุฏฺสุตฺตวณฺณนา นิฏฺิตา.
           ---------------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๑ หน้า ๒๕. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=649              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=649              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=17              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=101              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=88              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=88              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com