ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 232อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 233อ่านอรรถกถา 4 / 239อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ ปวารณาขันธกะ
ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อเป็นต้น

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๒๒๔.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ ปวารณาขันธกะ                เรื่องภิกษุหลายรูปเป็นต้น http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=224

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ ปวารณาขันธกะ ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 232อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 233อ่านอรรถกถา 4 / 239อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=6664&Z=6867
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :