ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 139อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 143อ่านอรรถกถา 4 / 146อ่านอรรถกถา 4 / 252
อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ
พระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย ๔ เป็นต้น

               เนื้อความส่วนนี้ ศึกษาอรรถกถาได้จากข้อ ๑๓๙.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ                อุปสมบทกรรม http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=139                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ อุโบสถขันธกะ                เรื่องปริพาชกอัญญเดียรถีย์เป็นต้น http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=147

.. อรรถกถา มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ พระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย ๔ เป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 4 / 1อ่านอรรถกถา 4 / 139อรรถกถา เล่มที่ 4 ข้อ 143อ่านอรรถกถา 4 / 146อ่านอรรถกถา 4 / 252
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=4&A=3870&Z=3957
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :