ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 466อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 469อ่านอรรถกถา 3 / 472อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐

               อรรถกถาฉัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐               
               ใน ๓ สิกขาบทมีสิกขาบทที่ ๘ เป็นต้น.
               คำว่า สิกฺขมานาย สามเณริยา คิหินิยา นี้เท่านั้นทำให้ต่างกัน.
               คำที่เหลือเหมือนกันกับคำที่กล่าวแล้วในสิกขาบทที่ ๗ นั้นแล.

               อรรถกถาฉัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์ ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 466อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 469อ่านอรรถกถา 3 / 472อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=6341&Z=6436
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11914
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11914
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :