ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 107อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 108อ่านอรรถกถา 22 / 109อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑
๘. อเสขิยสูตร

               อรรถกถาอเสขิยสูตรที่ ๘               
               แม้ในอเสขิยสูตรที่ ๘ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
               แต่ในอเสขิยสูตรที่ ๘ นี้ ตรัสปัจจเวกขณญาณว่าเป็นของพระอเสขะ เพราะพระอเสขะประพฤติ.

               จบอรรถกถาอเสขิยสูตรที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ผาสุวิหารวรรคที่ ๑ ๘. อเสขิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 107อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 108อ่านอรรถกถา 22 / 109อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3107&Z=3116
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1063
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1063
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :