ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 677อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 680อ่านอรรถกถา 16 / 683อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค โอปัมมสังยุตต์
วิฬารสูตร

               อรรถกถาวิฬารสูตรที่ ๑๐               
               ในวิฬารสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า สนฺธิ ในคำว่า สนฺธิสมลสงฺกติเร ได้แก่ ที่ต่อแห่งเรือนทั้งสอง.
               บทว่า สมลา ได้แก่ ทางเป็นที่ออกของคูถจากบ้าน.
               บทว่า สงฺกติเร ได้แก่ ที่ทิ้งหยากเยื่อ.
               บทว่า มุทุมูสึ ได้แก่ หนูอ่อน.
               บทว่า วุฏฺฐานํ ปญฺญายติ ได้แก่ การแสดงย่อมปรากฏ.

               จบอรรถกถาวิฬารสูตรที่ ๑๐               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค โอปัมมสังยุตต์ วิฬารสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 677อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 680อ่านอรรถกถา 16 / 683อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=7128&Z=7156
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5628
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5628
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :