ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 348อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 350อ่านอรรถกถา 16 / 352อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ นานัตตวรรคที่ ๑
โนผัสสสูตรที่ ๑๐

               อรรถกถาโนผัสสสูตรที่ ๑๐               
               โนผัสสสูตรที่ ๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาโนผัสสสูตรที่ ๑๐               
               จบนานัตตวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ธาตุสูตร
                         ๒. สัมผัสสสูตร
                         ๓. โนสัมผัสสสูตร
                         ๔. เวทนาสูตร
                         ๕. โนเวทนาสูตร
                         ๖. พาหิรธาตุสูตร
                         ๗. สัญญาสูตร
                         ๘. โนสัญญาสูตร
                         ๙. ผัสสสูตร
                         ๑๐. โนผัสสสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ นานัตตวรรคที่ ๑ โนผัสสสูตรที่ ๑๐ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 348อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 350อ่านอรรถกถา 16 / 352อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=3888&Z=3951
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :