ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 161อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 164อ่านอรรถกถา 16 / 166อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ คหบดีวรรคที่ ๕
โลกนิโรธสูตร

               อรรถกถาโลกนิโรธสูตรที่ ๔               
               ในโลกนิโรธสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า โลกสฺส ได้แก่ สังขารโลก.
               ความต่างกันในสูตรที่ ๔ นี้มีเพียงเท่านี้.

               จบอรรถกถาโลกนิโรธสูตรที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ คหบดีวรรคที่ ๕ โลกนิโรธสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 161อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 164อ่านอรรถกถา 16 / 166อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=1950&Z=1978
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1893
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1893
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :