ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 834อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 836อ่านอรรถกถา 15 / 838อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต
จีราสูตรที่ ๑๑

               อรรถกถาจีราสูตรที่ ๑๑               
               สูตรที่ ๑๑ ง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาจีราสูตรที่ ๑๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต จีราสูตรที่ ๑๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 834อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 836อ่านอรรถกถา 15 / 838อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=6869&Z=6877
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :