ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 327อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 342อ่านอรรถกถา 1 / 375อ่านอรรถกถา 1 / 657
อรรถกถา เตรสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ อนาปัตติวารและวินีตวัตถุ

               เนื้อความอรรถกถารวมอยู่ในข้อ ๓๐๑ แล้ว.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา เตรสกัณฑ์                สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=301                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา เตรสกัณฑ์                สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=375

.. อรรถกถา เตรสกัณฑ์ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ อนาปัตติวารและวินีตวัตถุ จบ.
อ่านอรรถกถา 1 / 1อ่านอรรถกถา 1 / 327อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 342อ่านอรรถกถา 1 / 375อ่านอรรถกถา 1 / 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=12740&Z=13151
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :